Płukanie instalacji co

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania jest najtańszym i jednocześnie bardzo skutecznym sposobem na eliminację szeregu problemów z którymi zmagamy się podczas użytkowania naszego systemu grzewczego. Zanieczyszczenia w postaci szlamów utrudniają pracę kotła grzewczego. Powodują zatory rur zarówno ogrzewania grzejnikowego jak i podłogowego. Blokują zawory regulacyjne a co najważniejsze doprowadzają do utraty sprawności systemu oraz przyczyniają się do wielu awarii kotła. Płukanie instalacji co przeprowadzić należy z należytą starannością aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Nie jest to łatwym zadaniem . Z pewnością bez chemii i specjalistycznych urządzeń niewiele wskóramy. Napełnienie i opróżnienie instalacji niewiele nam da, ponieważ większość zanieczyszczeń to trudnorozpuszczalne związki żelaza zalegające w systemie rur, armatury i grzejników. Związki te tworzą nalot przywierający do ścianek rur niemożliwy do usunięcia tradycyjnymi domowymi metodami. 

płukanie instalacji co

Po upływie kilku lat obserwujemy zauważalny spadek wydajności naszego systemu grzejnego Pojawiają się chłodne strefy w podgrzewanych podłogach, poszczególne grzejniki zaczynają słabiej grzać a podczas zimowych mrozów w naszym domu jest coraz chłodniej. Równocześnie płacimy coraz większe rachunki za gaz. Pomimo tych kosztów temperatura w naszym domu jest nieporównywalnie niższa niż w początkowym okresie użytkowania instalacji centralnego ogrzewania. Podejrzewamy dostawców gazu o nieuczciwe praktyki. Nasz problem jednak jest związany z powolnym zamulaniem się i co za tym idzie utratą sprawności systemu grzewczego. Jedyną metodą na przywrócenie stanu pierwotnego jest płukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Jak prawidłowo wypłukać instalację grzewczą

Na początku należy wspomnieć, że przyczyną zabrudzeń instalacji są związki chemiczne będące produktem korozji (utleniania) elementów z których zbudowany jest nasz system grzewczy, rur, kształtek, grzejników, armatury, wymiennika kotła. Procesy te zachodzą w roztworach wodnych, są procesami elektrochemicznymi, na ich przebieg wpływa wiele czynników. Podstawowe znaczenie ma skład wody którym napełniamy zład grzewczy, częstotliwość dopełniania zładu ( wycieki wody z instalacji i częste uzupełnianie wody grzewczej na przestrzeni kilku sezonów może doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia), materiały z którego zbudowana jest nasza instalacja ( ich różnorodność wpływa na szybkość procesów korozji, najczęstszym błędem jest łączenie ocynku, ze czarną stalą, miedzą i aluminium ).

Aby rozpocząć proces płukania instalacji powinniśmy wprowadzić do naszego systemu czynną substancję, która spowoduje oderwanie się osadów brudu od ścianek instalacji. Skład chemiczny oraz stężenie substancji czynnej  zależy od wieku instalacji, materiałów z których jest zbudowana oraz od rodzaju zanieczyszczeń które zamierzamy usunąć. Niewłaściwy dobór środka chemicznego może spowodować szereg kłopotów, zbyt silny zniszczy uszczelnienia, pompy i armaturę, zbyt słaby czy też niewłaściwie dobrany po prostu nie usunie zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia zalegają w instalacji w postaci szlamów, błota i twardego osadu. zadaniem pierwszego etapu jest ich rozmiękczenie i ewentualne rozpuszczenie.   

Dokładne usunięcie zanieczyszczeń

Teraz należy tylko usunąć wszystkie zanieczyszczenia z rur. Aby osiągnąć nasz cel powinniśmy nasze czynności wspomóc mechanicznie. W tym celu użyjemy silnej pompy. Jej  zadaniem będzie wywołanie silnego nurtu w instalacji. Mocny strumień przepływającej cieczy z odpowiednią dawką reaktywnego odczynnika ułatwi proces oczyszczenia rur. Ułatwi oderwanie zanieczyszczeń ze ścianek rur i instalacji. 

Aby podłączyć jakąkolwiek pompę do systemu rur, kotła i grzejników warto mieć odpowiednio wcześniej przygotowane króćce przyłączeniowe o odpowiedniej średnicy.  O tym zwykle zapominają instalatorzy na etapie budowy instalacji. W tym okresie wszyscy starają poczynić wszelkie możliwe oszczędności  odkładając poprawki i udoskonalenia na bliżej nieokreśloną przyszłość.

O miejsce do przyłączenia jakichkolwiek urządzeń do instalacji będziemy musieli zadbać sami. We własnym zakresie musimy  wykonać wszelkie konieczne przeróbki instalacji aby ją zmodyfikować do naszych celów. Po podłączeniu urządzeń płuczących musimy zadbać o prawidłowy obieg czynnika płuczącego. Wiąże się z koniecznością odpowietrzania grzejników. Należy dokładnie określić czas i temperaturę procesu czyszczenia. Wymagane jest doświadczenie w wykonywaniu takowych prac. Na naszym rynku jest niewielka ilość osób które są w stanie wykonać takową usługę. Płukanie instalacji to dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, aby je wykonać musimy podłączyć  wodę z sieci do naszej instalacji i za jej pomocą dokładnie wypłukać zabrudzenia z każdego grzejnika. Czynność tą najlepiej wykonać dla każdego grzejnika oddzielnie.

%d bloggers like this: