Piece Serwis kontakt

513 404 357

poczta@abn.net.pl

Piece Serwis -, usługi serwisu i naprawy urządzeń grzewczych wszystkich producentów obecnych na polskim rynku. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do soboty.

Szybka reakcja na zgłoszenie w sposób istotny skraca czas naprawy urządzenia. Wysoka jakość i skuteczność świadczonych usług odróżniają nas od obecnej na rynku konkurencji.

Piece Serwis

Piece Serwis

Usługi serwisu pieca powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach gdy większość tradycyjnych modeli kotłów już nie jest sprzedawana. Regulacje wprowadzone na terenie Unii Europejskiej dotyczące norm energetycznych praktycznie zakazują dystrybucji kotłów nie będącymi kotłami kondensacyjnymi.

Energooszczędne kondensacyjne kotły grzewcze są drogie w zakupie. Warto zadbać o urządzenia starszego typu pracujące jeszcze w naszych domach. Skończył się czas niskich cen zakupu.  Modernizacja kotłowni w przypadku wystąpienia awarii może okazać się bardzo kosztowna.

Nowoczesny piec nie zawsze będzie mógł osiągnąć swoją fabryczną sprawność.  Z pewnością nie sprawdzi się w instalacjach wysokotemperaturowych starego typu jak i w układach z grzejnikami konwektorowymi. Zachodzi tam proces silnego wzrostu temperatury wody powracającej do kotła co likwiduje efekt kondensacji.

Czas zwrotu inwestycji w nowoczesne urządzenie grzewcze wynosi ok 6-8 lat, nie zapominajmy, że urządzenia grzewcze nowej generacji wymagają czynności serwisowych znacznie częściej niż urządzenia tradycyjne.

Piece Serwis to czynności zmierzają do przywrócenia fabrycznych parametrów naszym urządzeniom. Cena tych usług pozostaje niewspółmiernie niska w porównaniu z kosztami zakupu nowych urządzeń.

Czyszczenie instalacji grzewczej

Wymiana pieca do której za wszelką cenę chcą nas przekonać producenci nie zawsze jest koniecznością.

Bardzo często, a zwłaszcza w starych instalacjach centralnego ogrzewania wystarczy usunąć kamień kotłowy by odzyskały wysoką sprawność. Cena takiej czynności jest nieporównywalnie niższa od kosztów zakupu i instalacji nowego pieca.

Sprawna i drożna instalacja pozwala lepiej wykorzystać i dystrybuować energię cieplną. Prowadzi to do sporych oszczędności odnośnie płaconych rachunków za energię.

Zapraszamy do kontaktu z nami, nasz nr telefonu

513 404 357

Piece Serwis 1