Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania jest najtańszym i jednocześnie bardzo skutecznym sposobem na eliminację szeregu problemów z którymi zmagamy się podczas użytkowania naszego wieloletniego systemu grzewczego. Zanieczyszczenia w postaci szlamów utrudniają pracę kotła grzewczego. Powodują zatory rur, zarówno systemu ogrzewania grzejnikowego jak i podłogowego. Wszechobecny brud blokuje przepływ wody grzewczej.. Zanieczyszczenia doprowadzają do utraty sprawności systemu oraz przyczyniają się do wielu awarii kotła. Płukanie instalacji co przeprowadzić należy z należytą starannością, tak aby starannie usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Nie jest to łatwym zadaniem . Z pewnością bez chemii oraz specjalistycznych urządzeń niewiele wskóramy. Napełnienie i opróżnienie instalacji niewiele nam pomoże, ponieważ większość zanieczyszczeń to trudnorozpuszczalne związki żelaza. Zalegają one w systemie rur, armatury i grzejników. Związki te tworzą nalot przywierający do ścianek rur, niemożliwy do usunięcia tradycyjnymi domowymi metodami. 

płukanie instalacji co

Po upływie lat zazwyczaj obserwujemy zauważalny spadek wydajności ogrzewania naszego domu. Obserwujemy pojawiające się chłodne strefy w podgrzewanych podłogach. Poszczególne grzejniki zaczynają słabiej grzać a podczas zimowych mrozów w naszym domu jest coraz chłodniej. Równocześnie płacimy coraz większe rachunki za gaz. Pomimo tych kosztów temperatura w naszym domu jest nieporównywalnie niższa, niż w początkowym okresie użytkowania instalacji centralnego ogrzewania. Podejrzewamy dostawców gazu o nieuczciwe praktyki. Nasz problem jest jednak związany z powolnym zapychaniem się rur. Następuje utrata wydajności całego systemu grzewczego. Jedyną metodą na przywrócenie stanu pierwotnego jest płukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Jak prawidłowo wypłukać instalację grzewczą

Na początku należy wspomnieć, że przyczyną zabrudzeń instalacji są powstające w wyniku jej pracy związki chemiczne. To produkty korozji (utleniania) elementów z których zbudowany jest nasz system grzewczy ( rur, kształtek, grzejników, armatury, wymiennika kotła, etc ). Procesy korozyjne zachodzą w roztworach wodnych i są procesami elektrochemicznymi. Na ich przebieg wpływa wiele czynników. Podstawowe znaczenie ma skład wody którym napełniamy zład grzewczy oraz częstotliwość dopełniania zładu. Wycieki wody z instalacji i częste uzupełnianie wody grzewczej na przestrzeni kilku sezonów mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia systemu Na szybkość procesów korozji mają materiały z którego zbudowana jest nasza instalacja, a zwłaszcza ich różnorodność. Często spotykanym błędem jest łączenie stali ocynkowanej z miedzą i aluminium.

Aby rozpocząć proces płukania instalacji powinniśmy wprowadzić do naszego systemu czynną substancję, która spowoduje oderwanie się osadów brudu od ścianek instalacji. Skład chemiczny oraz stężenie substancji czynnej  zależy od wieku instalacji, materiałów z których jest zbudowana oraz od rodzaju zanieczyszczeń które zamierzamy usunąć. Niewłaściwy dobór środka chemicznego może spowodować szereg kłopotów, zbyt silny zniszczy uszczelnienia, pompy i armaturę, zbyt słaby czy też niewłaściwie dobrany po prostu nie usunie zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia zalegają w instalacji w postaci szlamów, błota i twardego osadu. Zadaniem pierwszego etapu czyszczenia jest ich rozmiękczenie i ewentualne rozpuszczenie.   

Dokładne usunięcie zanieczyszczeń

Teraz należy tylko usunąć wszystkie zanieczyszczenia z rur. Aby osiągnąć nasz cel powinniśmy nasze czynności wspomóc, najlepiej za pomocą silnego przepływającego przez rury strumienia cieczy. W tym celu użyjemy mocnej i wydajnej pompy. Jej  zadaniem będzie wywołanie silnego nurtu w instalacji. Mocny strumień przepływającej cieczy z odpowiednią dawką reaktywnego odczynnika ułatwi proces oczyszczenia rur. Ułatwi oderwanie zanieczyszczeń ze ścianek rur i instalacji. 

Aby podłączyć jakąkolwiek pompę do systemu rur, kotła i grzejników warto mieć odpowiednio wcześniej przygotowane króćce przyłączeniowe o odpowiedniej średnicy.  O tym zwykle zapominają instalatorzy na etapie budowy instalacji. Nic dziwnego, ponieważ na tym etapie prac wszyscy starają się oszczędzać. Poprawki i udoskonalenia zazwyczaj zostawiamy na bliżej nieokreśloną przyszłość, aby ktoś inny musiał się tym martwić i wykonać dodatkową pracę..

O miejsce do przyłączenia urządzeń płuczących do instalacji raczej będziemy musieli zadbać sami. We własnym zakresie musimy  wykonać wszelkie konieczne przeróbki, aby ją zmodyfikować do naszych celów. Po podłączeniu urządzeń płuczących musimy zatroszczyć się o prawidłowy obieg roztworu płuczącego. Wiąże się z koniecznością ciągłego odpowietrzania grzejników. Należy dokładnie określić czas i temperaturę procesu czyszczenia. Wymagane jest doświadczenie w wykonywaniu takich prac. Na rynku usług niewiele osób jest w stanie prawidłowo wykonać te usługi.. Płukanie instalacji to przede wszystkim dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Aby osiągnąć ten cel musimy podłączyć  wodę z sieci do naszej instalacji i za jej pomocą dokładnie wypłukać zabrudzenia z każdego jej zakamarka. Czynność tą najlepiej wykonać bardzo starannie i dla każdego grzejnika oddzielnie.