Usterka palnika Viessmann – Viessmann Serwis Warszawa

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann to jedna z najczęściej występujących anomalii podczas eksploatacji naszego pieca Viessmann. Wystąpienie jakiegokolwiek kodu usterki zasygnalizowane na elektronicznym panelu kotła Viessmann powinno być skonsultowane z Viessmann Serwis Warszawa.

Usterka palnika Viessmann pojawia się najczęściej na wskutek zaniedbań serwisowych, złej regulacji palnika kotła Viessmann lub na wskutek awarii podzespołów. Bezpośrednią przyczyną tej anomalii jest brak zapłonu lub detekcji płomienia. Usterka może występować nieregularnie i zazwyczaj jest trudna do usunięcia przez osoby o niewielkim doświadczeniu w pracy z palnikami kotłów Viessmann. Po wystąpieniu tego błędu kocioł Viessmann ulega stałemu zablokowaniu i konieczne jest odblokowanie elektroniki kotła za pomocą przycisku RESET.

Usterka palnika Viessmann
Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann przyczyny

 • brak regularnego serwisu kotła Viessman
 • zanieczyszczenia zalegające w komorze spalania
 • niedrożny system odprowadzenia kondensatu
 • brudny syfon kondensatu
 • niedrożny system odprowadzenia spalin
 • brak odpowiedniej ilości powietrza do spalania
 • błędy spowodowane przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej
 • uszkodzenie kabli zapłonowych lub transformatora
 • nieprawidłowy skład mieszanki spalinowej
 • uszkodzenia elektrozaworu gazowego lub wentylatora
 • błędy spowodowane poprzez wady elektroniki kotła Viessmann
 • błędy spowodowane przez zużycie i degradację uszczelnień lancy palnikowej, izolacji pokrywy, uszczelki pokrywy, klapy powietrza

Viessmann Serwis Warszawa posiada stosowne doświadczenie w pracy z kotłami  sprawiającymi kłopoty eksploatacyjne. Z racji na złożoność problemu odradzamy użytkownikom dokonywanie wszelkiego rodzaju napraw we własnym zakresie. Do wykonania skutecznej naprawy konieczna jest specjalistyczna wiedza, która umożliwia postawienie diagnozy. Do wykonania poprawnych nastaw kotła wymagane jest użycie narzędzi takich jak analizator spalin, miernik różnicowy ciśnień czy też zestaw manometrów. Palniki olejowe stosowane w kotłach Viessmann wymagają właściwego doboru dysz oraz precyzyjnych nastaw zgodnie z dokumentacja producenta. Wszelkiego rodzaju intuicyjne regulacje palnika zarówno olejowego jak i gazowego mogą spowodować kosztowną i trudną do usunięcia awarię.

Usterka palnika Viessmann spowodowana może być złymi warunkami technicznymi pomieszczeń w których zainstalowane są kotły Viessmann. Wadliwie wykonana instalacja nawiewu oraz silne prądy powietrza mogą powodować problemy z zapłonem i pracą palników kotłów stojących. Zastosowanie w budynku silnych wentylatorów oraz systemów rekuperacji może powodować anomalie. Niepoprawnie skonstruowane przewody kominowe oraz ekstremalne warunki  pogodowe takie jak silne wiatry czy też różnice ciśnień wynikające z występowaniem bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur mogą zakłócić pracę palnika. Pamiętajmy, że usługę serwisu kotła wykonać należy na sprawnym kotle. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z kotłami Viessmann zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

viessmann serwis

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów to zbiór informacji ułatwiający diagnozę kotła Viessmann, który wszedł w stan awarii. Kody usterek wyświetlane są na panelu elektronicznym wówczas gdy elektronika kotła Viessmann znajdzie anomalię w jego funkcjonowaniu. Zwykle gdy zostanie wykryty błąd działaniu urządzenia grzewczego zastanie ono zablokowane co zwykle sygnalizowane jest poprzez świecenie czerwonej diody.

Aby powtórnie uruchomić piec znajdujący się w stanie awarii nie wystarczy włączenie i wyłączenie  zasilania. Odblokowanie możliwe jest po uruchomieniu funkcji reset. Vitodens 200 kody błędów można wywołać za pomocą funkcji diagnostycznej. System elektroniczny pamięta ostatnie dziesięć błędów co ułatwia postawienie diagnozy odnośnie przyczyn zaistniałego problemu. Jeśli samodzielna próby rozwiązania problemu nie powiodą się zapraszamy do skorzystania z usług  Viessmann Serwis.

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów interpretacja

Opisy kodów błędów zawarte są w tabelach zamieszczonych w instrukcji serwisowej odpowiedniego modelu pieca. Instrukcje kotłów zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale INSTRUKCJE. Dla osoby nie zajmującej się zawodowo ogrzewaniem interpretacja kodów usterek nie będzie łatwym zadaniem. Poniżej przedstawiamy typowe błędy kotła oraz ich najczęstsze przyczyny.

Kody usterek związane z brakiem wody w układzie, brakiem przepływu czynnika grzewczego oraz przegrzaniem.

Brak wody w obiegu uniemożliwia odbiór ciepła przez instalację i prowadzi do przegrzania kotła. Takie same objawy mogą spowodować: uszkodzenie pompy wodnej, zapchane filtry instalacyjne, zamknięte zawory, zapowietrzenie układu jak i obecność kamienia kotłowego w układzie.  Gwałtownemu wzrostowi temperatury towarzyszą niekiedy intensywne dźwięki  przypominające bulgotanie czy też odgłosy stukania.

Kody usterek związane z zapłonem i procesem spalania.

Za brak lub zanik płomienia podczas pracy pieca odpowiadają wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z zapłonem, kontrolą płomienia, pracą wentylatora, bloku gazowego lub uszkodzenia elektroniki kotła. Nie bez znaczenia jest stan komory spalania, uszczelek, palnika oraz nastaw gazowych. Niekiedy w wyniku braku serwisu kotła może dojść do zapchania syfonu kondensatu co uniemożliwia zapłon. Uporczywe błędy związane z zapłonem oraz kontrolą płomienia wymagają interwencji serwisu.

Kody usterek związane z błędnym odczytem różnych parametrów

W wyniku uszkodzeń czujników temperatury, połączeń kablowych oraz wtyków nasz piec może zbierać nieprawidłowe informacje odnośnie warunków swojej pracy. Nastąpi wówczas jego awaryjne wyłączenie i poprzez odpowiedni kod usterki będziemy poinformowani o miejscu wystąpienia błędu.

Vitodens 200-W WB2B instrukcja serwisowa

Vitodens 200-W B2HA instrukcja serwisowa

Viessmann kody usterek

Viessmann Vitogas Serwis Warszawa

Viessmann Vitogas Serwis

Viessmann Vitogas Serwis

Viessmann Vitogas Serwis to usługa serwisu gazowego kotła stojącego wykonywana przez Viessmann Serwis. Usługi serwisu i napraw kotłów Viessmann świadczone są na terenie Warszawy oraz jej okolic. Vitogas to stojący kocioł opalany gazem, o wyjątkowej trwałości wyposażony w palnik inżektorowy. Proste sterowanie oraz wysoka niezawodność podzespołów z których zbudowane jest to urządzenie spowodowały, że cieszy się on bardzo dobrą opinią użytkowników. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości odnośnie do funkcjonowania kotłów Vitogas lub nastaw automatyki sterującej tym urządzeniem zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Viessmann Serwis

Viessmann Vitogas Serwis

Stojące kotły gazowe wymagają bardzo uważnej konfiguracji elektroniki. Błędy w nastawach a zwłaszcza nieprawidłowo dobrana krzywa grzewcza spowoduje z pewnością zawyżenie rachunków za gaz. Silne zabrudzenia palnika oraz elementu zapalającego spowodują problemy z zapłonem oraz spowodują wystąpienie towarzyszących tym zjawiskom uciążliwych błędów. Nastawy temperatur dokonywane na regulatorach znajdujących się w pomieszczeniach wywierają wpływ na działanie poszczególnych obiegów grzewczych jak i również mogą spowodować anomalie w działaniu całego systemu.

Stan pomp obiegowych, zaworów zwrotnych odpowiedzialnych za rozdzielenie obiegów pompowych oraz niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń takich jak kamień kotłowy odkładający się w wymienniku kotła Vitogas mają istotny wpływ na koszty ogrzewania.

Viessmann Vitogas Serwis zalecenia

Viessmann Vitogas Serwis zwraca szczególną uwagę na poprawność wentylacji kotłowni. Nieprawidłowe przepływy powietrza mogą spowodować nieprawidłowości w pracy pieca Vitogas. Zaliczamy do nich eksplozje podczas zapłonu czy też wydostawanie się spalin do pomieszczenia. Spaliny a zwłaszcza możliwość występowania w nich tlenków węgla spowodować mogą zatrucia jak i również w skrajnych przypadkach zgon.

Kocioł Vitogas jak już wspominaliśmy wyposażony jest w palnik inżektorowy. Należy zaznaczyć, że istnieje realna możliwość wydostania się płomienia z komory spalania.  Materiały łatwopalne zgromadzone w bliskim sąsiedztwie pieca mogą ulec zapaleniu i wywołać groźny w skutkach pożar. Zabrudzenia palnika głównego prowadzą do nieprawidłowego spalania co może doprowadzić do uszkodzenia rur palnikowych. Spowodowany zabrudzeniami wzrost temperatury niekorzystnie wpływa na stan elektroniki sterującej procesami spalania oraz bloku gazowego kotła. Viessmann Vitogas serwis polega na dokładnym sprawdzeniu stanu elektrod zapłonowej jak i jonizacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług serwisu i napraw kotłów Viessmann.

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 513 404 357 

Vitogas 100 instrukcja serwisowa