Buderus U004 kody błędów

Buderus U004

Buderus U004 kody błędów

Buderus U004 to kocioł grzewczy spotykany jeszcze w kotłowniach domów jednorodzinnych. Z racji swojego wieku i świadomej polityki producenta odnośnie bardzo wysokich cen części zamiennych potrafi sprawić niemałe kłopoty swoim właścicielom. Bardzo często dochodzi do losowych wyłączeń pieca Buderus U004 co sygnalizowane jest poprzez zaświecenie czerwonej diodki.

Buderus Serwis bardzo często przyjmuje zgłoszenia odnośnie nieprawidłowości funkcjonowania tych urządzeń. Wiele osób nie potrafi sprecyzować zaistniałego problemu poza typowymi objawami awarii kotła takimi jak zimne grzejniki czy też brak ciepłej wody. Istotna dla serwisu jest przyczyna wystąpienia usterki, diagnozę należy przeprowadzić przed zresetowaniem pieca. W tym celu warto sięgnąć po instrukcję obsługi naszego kotła.

Instrukcja Buderus Logamax U004 U104 serwisowa

( instrukcja do pobrania)

Buderus U004 posiada diagnostykę stanu, komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą sekwencji pulsowania diodek funkcyjnych znajdujących się na panelu sterowania. Czerwone diody zapalone na stałe ewentualnie pulsujące sygnalizują problem. Sekwencja i częstotliwość pulsowania pozwalają na precyzyjne ustalenie przyczyny problemu. Wyprowadzenie urządzenia ze stanu awarii następuje zawsze po uruchomieniu funkcji RESET. Pamiętajmy, że wyłączenie i włączenie zasilania nie jest równoważne z funkcją RESET. Dokładna diagnoza odnośnie zaistniałych problemów może zostać postawione tylko przez doświadczonego technika. Wszelkiego rodzaju hipotezy odnośnie przyczyn awarii głoszone przez osoby o niewystarczającej wiedzy technicznej  mogą być obarczone sporym błędem co zwykle generuje niepotrzebnie wysokie koszty napraw.

Buderus 004 typowe awarie

Brak systematycznej obsługi technicznej powoduje poważne problemy w funkcjonowaniu urządzenia niezależnie od modelu pieca czy też jego producenta. Do często spotykanych anomalii należą zjawiska których przyczyną są zabrudzenia nagrzewnicy, palnika oraz elektrod zapłonowych i jonizacyjnych. Zwykle do takich zaliczamy wszelkiego rodzaju usterki związane z zapłonem, czy też niewłaściwym prądem jonizacji.

Czujniki NTC, mikroprzełączniki, płytowy wymiennik ciepła oraz hydrauliczny zawór trójdrożny wraz z upływem lat wymagają  czyszczenia ewentualnie wymiany. Bardzo rzadko uszkodzeniu ulega płyta główna lecz zazwyczaj osoby z niewielkim doświadczeniem w zakresie serwisu kotłów grzewczych wskazują na ten podzespół jako przyczynę wszystkich awarii.

Piec Buderus U004 jest solidną konstrukcją właściwie konserwowany może pracować przez wiele lat.

smiley

Buderus GB162

Buderus GB162

Buderus GB162

Buderus GB162 to kondensacyjny kocioł grzewczy firmy Buderus. Konstrukcja tego kotła nawiązuje do sprawdzonego modelu GB 112, pierwszej skomercjalizowanej  konstrukcji kotła pracującego w oparciu o odzysk ciepła kondensacji opracowanej przez niemieckich inżynierów tego koncernu. Unikatowe rozwiązanie techniczne polegało na zastosowaniu płytowego ceramicznego palnika umieszczonego na samej górze bloku.

Buderus GB162 wyposażony został w żarową elektrodę zapłonową oraz wysokiej jakości aluminiowy wymiennik ciepła. Za kontrolę płomienia odpowiada elektroda jonizacyjna za pomocą której mierzony jest prąd jonizacji umieszczona w bliskim sąsiedztwie zapłonu. Buderus GB162 wymaga regularnej opieki serwisowej. Aluminium z którego wykonany jest wymiennik zapewnia urządzeniu bardzo wysoką sprawność, jednak jest materiałem ulegającym degradacji w atmosferze agresywnych gazów spalinowych. Korozja aluminium, zanieczyszczenia występujące w postaci białego proszku powodują zatykanie wymiennika, blokują przepływ spalin oraz obniżają sprawność pieca. W wyniku gromadzenia się osadów jak wspominaliśmy stopniowo blokowany jest przepływ gazów spalinowych przez wymiennik, brak odbioru ciepła prowadzi do podwyższenia temperatury bloku wymiennika co może spowodować bardzo groźne awarie armatury i elektroniki.

Buderus GB162

Buderus G162 Serwis i Naprawa

Buderus Serwis powinien być wykonany przynajmniej raz w roku. Polega on na demontażu palnika kotła Buderus i dokładnym oczyszczeniu wszystkich jego elementów składowych. Kontroli podlegają takie elementy jak uszczelki, elektroda zapłonowa, elektroda jonizacyjna, płyta palnika, lamele wymiennika ciepła. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek anomalii klient jest o nich informowany. Staranny montaż wszystkich elementów powinien powinien zostać zakończony kontrolą szczelności gazowej wszystkich połączeń. W skład czynności serwisowych wchodzi oczyszczenie syfonu kondensatu, sprawdzenie ciśnienia w naczynie przeponowym oraz demontaż i oczyszczenie filtrów instalacyjnych. Rekomendujemy wykonywanie serwisu kotłowni Buderus w miesiącach letnich, poza sezonem grzewczym.

Naprawa kotła Buderus GB162 poprzedzona powinna zostać analizą odnośnie przyczyn powstania usterki. Elektroniczny panel sterujący pracą naszego pieca wyposażony został w system diagnozy. Po wystąpieniu usterki następuje blokada urządzenia i pojawia się kod błędu. Powinniśmy zanotować pojawiające się na wyświetlaczu informacje i podjąć próbę uruchomienia pieca naciskając przycisk RESET. Interpretację przyczyn powstania zakłóceń  znajdziemy w instrukcji naszego kotła.

BUDERUS SERWIS jest dostępny dla Państwa pod nr telefonu 513 404 357

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 to żeliwny stojący kocioł grzewczy opalany gazem ziemnym lub płynnym. Buderus Serwis w oparciu o doświadczenie nabyte podczas wykonywania prac związanych z obsługą tych kotłów oraz opinie użytkowników może potwierdzić opinię, że należy on do grupy najbardziej niezawodnych urządzeń grzewczych. Do typowych usterek należą usterki zapłonu sygnalizowane  napisem PALNIK BLA na wyświetlaczu sterownika Logamatic 2107.

Buderus G124 Serwis

Usterki w pracy kotła Buderus G124 występują po wielu latach pracy i zwykle związane są z brakiem właściwej obsługi serwisowej. Przyczyną kłopotów są zabrudzenia palnika zapalającego oraz deformacje elektrody zapłonowej lub jonizacyjnej. Błędy zapłonu mogą być spowodowane wadliwym działaniem automatu kontrolującego procesy związane z zapłonem i pracą palnika SATRONIC.  Sterownik ten realizuje proces zapłonu panika poprzez realizację algorytmu podawania iskry, zapłonu palnika zapalającego oraz sterowaniem mechanizmem otwierania i zamykania głównej cewki elektrozaworu gazowego..

Buderus G124 serwis polega na dokładnym oczyszczeniu komory spalania oraz sprawdzeniu działania iskrownika, kontroli płomyczka zapalającego palnik główny oraz prądu jonizacji. Szczegółowej kontroli należy poddać palnik główny kotła. W przypadku silnego zużycia lanc palnika użytkownik pieca Buderus G124 narażony jest na niebezpieczeństwo pożaru. Do zapłonu gazu może dojść wewnątrz rury palnikowej bezpośrednio za dyszą wtryskową. Spalanie gazu może przebiegać w takim przypadku poza komorą spalania kotła. Przyczyną szybkiej degradacji palnika jest brak serwisu i związana z nim ingerencja wysokich temperatur. Prowadzi to do deformacji stalowych rur palnika. Typowym objawem są mikrowybuchy oraz odgłosy strzałów przy zapłonie. W przypadku wystąpienia takowych objawów należy urządzenie wyłączyć i wezwać bezzwłocznie Buderus Serwis.

Buderus G 124 ustawienia

Kocioł Buderus G124 zwykle pracuje w oparciu o regulację pogodową działająca na podstawie zależności  temperatury wody kotłowej od temperatury na zewnątrz. Zależność ta nosi nazwę krzywej grzewczej. Właściwe ustawienie tego parametru ma istotny wpływ na komfort pracy naszego systemu grzewczego jak i również na wysokość płaconych rachunków za gaz. Elektronika kotła Buderus G124 pozwala na ustawianie dowolnych programów czasowych sterujących ogrzewaniem, wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej jak i pracą pompy powodującej obieg ciepłej wody sanitarnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kotłami Buderus G124, potrafimy usunąć dowolną usterkę oraz dokonać nastaw  odpowiadających potrzebom użytkownika. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.