Vitodens 200W kondensacyjny kocioł Viessmann

Vitodens 200 Viessmann

Vitodens 200W Viessmann

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym wiszącym kotłem kondensacyjnym do mieszkania własnościowego albo domu jedno- lub wielorodzinnego. Można go bez problemu instalować w niszy w łazience lub w szafie kuchennej. Vitodens 200-W został wyposażony w wymiennik ciepła InoxRadial z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Gwarantuje on niezawodność pracy i trwałą wysoką zdolność wykorzystywania zjawiska kondensacji. Dotyczy to także cylindrycznego palnika MatriX z siatki ze stali szlachetnej. Kotły Vitodens 200W zużywają mniej energii, ponieważ dodatkowo wykorzystują ciepło pobierane ze spalin. Wynik to wysoki stopień sprawności przemiany zastosowanej energii w ciepło dochodzący do 98% oraz klasa efektywności energetycznej A. Obniża to koszty ogrzewania i odciąża środowisko. W połączeniu z kolektorami słonecznymi uzyskuje się następną wyższą klasę efektywności A+.

Automatyczna regulacja Vitodens 200W spalania obniża koszty

Vitodens 200W Viessmann
Vitodens 200W Viessmann

Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje pracę palnika do jakości rożnych rodzajów gazu (gaz ziemny E/LL, gaz płynny, biogaz) i gwarantuje stałą wysoką efektywność energetyczną. Lambda Pro Control Plus obniża koszty konserwacji, ponieważ sprawdzanie instalacji przez kominiarza odbywa się w tym przypad-ku co trzy lata.
Komfortowa regulacja – również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, Viessmann_Symulator_pracy_regulatora_Vitotronic.
Prosty w obsłudze w obsłudze regulator Vitotronic przypadnie do gustu zarówno użytkownikowi jak i wyspecjalizowanemu pracownikowi Viessmann Serwis. Sterowany z menu układ regulacji jest zbudowany w sposób logiczny i zrozumiały. W razie wątpliwości funkcja pomocy poinformuje co należy wpisać. Szczególnie komfortowa jest regulacja centrali grzewczej za pomocą aplikacji Vitotrol Plus. Tworzy ona połączenie z domowym routerem i umożliwia przez Internet dostęp do Vitodens 200-W ze smartfona lub z tabletu.

Wyjątkowo łatwe w instalacji i przyjazne w obsłudze
Decydując się na te urządzenia użytkownik korzysta również z zalet, jakie wynikają z niskich kosztów instalacji i konserwacji. Wszystkie komponenty są dostępne od przodu, odstęp serwisowy z boku nie jest konieczny. Wszystkie elementy instalacji są już fabrycznie zmontowane. A z chwilą zawieszenia kotła na uchwycie ściennym wszystkie przewody grzewcze i wody pitnej są jednocześnie bezpiecznie i szczelnie połączone z siecią bez śrubunków, zacisków lub lutowania.

Vitodens 222-W – wysoki komfort przygotowania ciepłej wody

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens
222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody ilość ta jest porównywalna z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 litrów. W ładowanym warstwowo zasobniku ciepłej wody użytkowej następuje stałe uzupełnianie wody podgrzanej do nastawionej temperatury, która jest natychmiast do dyspozycji użytkownika. Równomierną temperaturę zapewnia system czujników. W razie większego zapotrzebowania na ciepłą wodę, na przykład podczas napełniania wanny kąpielowej lub w przypadku dłużej trwającej kąpieli pod prysznicem, dodatkowo włącza się automatycznie palnik cylindryczny MatriX i utrzymuje wymaganą temperaturę wody.

źródło www.viessmann.pl

Vitocrossal 300 kocioł kondensacyjny Viessmann

Vitocrossal Viessmann

Vitocrossal 300 kocioł Viessmann

Vitocrossal 300 jest czołowym produktem wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych. Jego konstrukcja umożliwia mu wyjątkowo intensywne wykorzystanie ciepła kondensacji spalin. Użycie kotła kondensacyjnego w nowo zbudowanym budynku jest dzisiaj sprawą oczywistą, gdyż pozwala to optymalnie dopasować do siebie kocioł i zasilaną przez niego instalację grzewczą. Największy pożytek z kotła kondensacyjnego uzyskuje się przy jego wbudowaniu w instalacje grzewcze o niskich temperaturach systemowych. Ale nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego do modernizacji istniejącego ogrzewania można oszczędzić nawet 30 procent kosztów ogrzewania.

Kocioł Vitocrossal 300 jest wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych produktem najwyższej klasy. Nadzwyczajna efektywność redukuje koszty ogrzewania przy równocześnie minimalnych emisjach substancji szkodliwych. Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal kotła Vitocrossal 300 zestawiona została z innym innowacyjnym produktem techniki grzewczej firmy Viessmann: palnikiem gazowym MatriX. W ten sposób zmniejszane
są koszty ogrzewania oraz zagwarantowana jest bezkompromisowo zminimalizowana emisja substancji szkodliwych – jest ona bowiem tak niska, że wartości kotła Vitocrossal 300 leżą wyraźnie poniżej wartości granicznych symbolu ochrony środowiska „Błękitny Anioł”

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 jest najwłaściwszym rozwiązaniem dla każdego zastosowania, polecanym przez Viessmann Serwis – także do ogrzewania domów wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych.

Vitocrossal Viessmann

Inox-Crossal wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej stwarza idealne warunki do pełnego wykorzystania ciepła kondensacji spalin. Po gładkiej powierzchni stali szlachetnej skraplający się kondensat spływa bez przeszkód w dół. W powiązaniu z gładkością powierzchni stwarza to efekt ciągłego samooczyszczania się, co zapewnia utrzymywanie trwale wysokiej sprawności, przedłużenie trwałości i znaczną redukcję nakładów na konserwację kotła. Dzięki swojej konstrukcji z pionowo usytuowanymi powierzchniami wymiany ciepła, kocioł Vitocrossal 300 wykorzystuje ciepło kondensacji spalin szczególnie intensywnie. Sprawność kotła wynosi dlatego nawet 98%.

Vitocrossal 300 – system grzewczy

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

źródło www.viessmann.pl

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann – zasada działania

Kocioł Viessmann to urządzenie służące do wytwarzanie ciepła. Źródłem ciepła w kotle Viessmann są procesy spalania gazu lub oleju opałowego. Równania reakcji chemicznych można zapisać następująco:

CH4 + 2O2  = CO2 + 2H2O + energia

(równanie spalania dla gazu ziemnego )

2CnH2(n+1) + (4n+1)O2 = 2nCO2 + (4n+1)H2O + energia

(równanie reakcji spalania dla mieszaniny węglowodorów nasyconych będących składnikami oleju opałowego gdzie n jest liczbą całkowitą większą od jedności )

Jak widzimy w wyniku spalenia paliwa  w kotle Viessmann otrzymujemy dwutlenek węgla, wodę oraz energię. Procesy spalania zachodzą w komorze spalania kotła Viessmann. Ciepło przekazywane jest z gazów spalinowych na wymienniku ciepła wodzie kotłowej. Schłodzone gazy spalinowe opuszczają kocioł Viessmann i  odprowadzane są przewodami kominowymi z kotłowni. Energia zawarta w gazach spalinowych wydalanych z naszego budyneku jest nazywana stratą kominową. Aby zminimalizować stratę kominową koncern Viessmann stara się maksymalnie obniżać temperaturę gazów spalinowych. Serwis Viessmann w związku z powyższym zaleca szczególną troskę o czystość i sprawność wszystkich wymienników ciepła w kotle Viessmann.

Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann jest nowoczesnym urządzeniem grzewczym wyposażonym w elektroniczne podzespoły kontrolujące w sposób automatyczny jego pracę. Elektronika kotła kontroluje procesy spalania paliw. Jest zadaniem jest zmaksymalizowanie energetycznej sprawności urządzenia przy zachowaniu zadanego komfortu użytkowników budynku mieszkalnego. Współczesne urządzenia grzewcze potrafią odebrać olbrzymią porcją energii zawartej w spalinach i schłodzić je nawet do temperatury trzydziestu stopni. To temperatura otaczającego nas powietrza w upalny letni dzień.

Obniżenie temperatury spalin do odpowiednio niskiego poziomu niesie dodatkowe konsekwencje. Jak przedstawiają równania reakcji chemicznej spalania produktem jest woda. Woda w tradycyjnych kotłowniach opuszczała naszą kotłownie w postaci pary. Kocioł Viessmann schładzając gazy spalinowe wymusza przemianę fazową wody, przejście ze stanu gazowego (pary) w stan ciekły. W wyniku tego procesu kotły Viessmann odzyskują dużą część energii. Woda wytrąca się bezpośrednio na wymienniku ciepła kotła Viessmann i jest odprowadzana do kanalizacji. Współczesny kocioł kondensacyjny  pracuje w warunkach sprzyjających procesom korozji. Jest to dodatkowym argumentem przemawiającym za regularnym i systematycznym serwisem kotłów Viessmann.

Vitoflame Serwis – serwis palnika olejowego Viessmann

Vitoflame Serwis

Vitoflame Serwis Warszawa

Vitoflame Serwis

Vitoflame Serwis to usługa serwisu palnika olejowego Viessmann. Polecamy świadczone przez nas usługi w zakresie serwisu, regulacji oraz napraw palników olejowych firmy Viessmann. Viessmann Serwis Warszawa posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w pracy z urządzeniami opalanymi olejem. Palniki olejowe wymagają szczególnej troski użytkowników. Dokładne nastawy i precyzyjna regulacja palnika olejowego zgodna z wytycznymi producenta są kluczowymi czynnikami stanowiącymi o bezawaryjnej pracy tego urządzenia oraz niskim zużyciu paliwa. Firma Viessmann jest niekwestionowanym liderem w branży grzewczej.  Konstrukcje zaprojektowane przez inżynierów tej firmy wymagają od serwisanta wysokiej kultury i wiedzy technicznej. Samodzielne regulacje palnika Vitoflame wykonywane przez amatorów prowadzą do wielu błędów, dlatego też Vitoflame Serwis powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Palniki Vitoflame wymagają doboru dysz zgodnego z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta. Podczas zgłoszenia telefonicznego do serwisu warto podać moc palnika oraz jego dokładne oznaczenie. Dane te pozwolą na dokładne dobranie dyszy olejowej odpowiedniej do naszego urządzenia. Dane te można odczytać z tabliczki znamionowej palnika lub też dokumentacji technicznej palnika np karty gwarancyjnej.

Olej opałowy używany do spalania w piecach Viessmann powinien pochodzić od sprawdzonego dostawcy i być najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju domieszki i zanieczyszczenia paliwa mogą uszkodzić pompę olejową, spowodować zniszczenia lancy palnika oraz doprowadzić do powstania sadzy.  Pamiętajmy, że paliwo używane do spalania powinno mieć odpowiednią temperaturę, zatankowanie oleju podczas silnych mrozów i spalanie oleju o niskiej temperaturze może doprowadzić do wystąpienia kosztownej awarii.

Vitoflame serwis zakres czynności serwisowych

Aby wykonać poprawnie usługę serwisu palnika olejowego Vitoflame należy dysponować odpowiednimi narzędziami i urządzeniami pomiarowymi. Analizator spalin, manometr oraz wakuometr olejowy są niezbędne do poprawnego wykonania prac. Podczas usługi serwisu palnika olejowego Vitoflame Serwis wykonujemy następujące czynności:

 • czyszczenie i regulacja elektrod zapłonowych
 • dokładne oczyszczenie ustawienie tarczki spiętrzającej
 • wymiana dyszy olejowej zgodnie z wytycznymi producenta
 • kontrola i oczyszczenie fotokomórki
 • kontrola i oczyszczenie komory spalania kotła olejowego
 • ustawienie ciśnienia oleju na pompie olejowej
 • sprawdzenie podciśnienia pompy olejowej
 • ewentualna wymiana filtra oleju
 • ustawienie położenia lancy i tarczki palnika
 • ustawienie położenia przepustnicy powietrza
 • analiza spalin w celu zweryfikowania poprawności wykonanych prac

Poniżej zamieszczamy dokumentację palnika Vitoflame, zachęcamy do skorzystania z naszych usług serwisu, jesteśmy dostępni pod nr telefonu

513 404 357

Viessmann Vitoflame 200 instrukcja serwisowa