Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów to zbiór informacji ułatwiający diagnozę kotła Viessmann, który wszedł w stan awarii. Kody usterek wyświetlane są na panelu elektronicznym wówczas gdy elektronika kotła Viessmann znajdzie anomalię w jego funkcjonowaniu. Zwykle gdy zostanie wykryty błąd działaniu urządzenia grzewczego zastanie ono zablokowane co zwykle sygnalizowane jest poprzez świecenie czerwonej diody.

Aby powtórnie uruchomić piec znajdujący się w stanie awarii nie wystarczy włączenie i wyłączenie  zasilania. Odblokowanie możliwe jest po uruchomieniu funkcji reset. Vitodens 200 kody błędów można wywołać za pomocą funkcji diagnostycznej. System elektroniczny pamięta ostatnie dziesięć błędów co ułatwia postawienie diagnozy odnośnie przyczyn zaistniałego problemu. Jeśli samodzielna próby rozwiązania problemu nie powiodą się zapraszamy do skorzystania z usług  Viessmann Serwis.

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów interpretacja

Opisy kodów błędów zawarte są w tabelach zamieszczonych w instrukcji serwisowej odpowiedniego modelu pieca. Instrukcje kotłów zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale INSTRUKCJE. Dla osoby nie zajmującej się zawodowo ogrzewaniem interpretacja kodów usterek nie będzie łatwym zadaniem. Poniżej przedstawiamy typowe błędy kotła oraz ich najczęstsze przyczyny.

Kody usterek związane z brakiem wody w układzie, brakiem przepływu czynnika grzewczego oraz przegrzaniem.

Brak wody w obiegu uniemożliwia odbiór ciepła przez instalację i prowadzi do przegrzania kotła. Takie same objawy mogą spowodować: uszkodzenie pompy wodnej, zapchane filtry instalacyjne, zamknięte zawory, zapowietrzenie układu jak i obecność kamienia kotłowego w układzie.  Gwałtownemu wzrostowi temperatury towarzyszą niekiedy intensywne dźwięki  przypominające bulgotanie czy też odgłosy stukania.

Kody usterek związane z zapłonem i procesem spalania.

Za brak lub zanik płomienia podczas pracy pieca odpowiadają wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z zapłonem, kontrolą płomienia, pracą wentylatora, bloku gazowego lub uszkodzenia elektroniki kotła. Nie bez znaczenia jest stan komory spalania, uszczelek, palnika oraz nastaw gazowych. Niekiedy w wyniku braku serwisu kotła może dojść do zapchania syfonu kondensatu co uniemożliwia zapłon. Uporczywe błędy związane z zapłonem oraz kontrolą płomienia wymagają interwencji serwisu.

Kody usterek związane z błędnym odczytem różnych parametrów

W wyniku uszkodzeń czujników temperatury, połączeń kablowych oraz wtyków nasz piec może zbierać nieprawidłowe informacje odnośnie warunków swojej pracy. Nastąpi wówczas jego awaryjne wyłączenie i poprzez odpowiedni kod usterki będziemy poinformowani o miejscu wystąpienia błędu.

Vitodens 200-W WB2B instrukcja serwisowa

Vitodens 200-W B2HA instrukcja serwisowa

Viessmann kody usterek