Płukanie grzejników

płukanie grzejników

Płukanie grzejników – sposób na zmniejszenie wysokich rachunków za gaz

Płukanie grzejników w instalacji której wiek przekroczył dziesięć lat w sposób oczywisty przełoży się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie naszego domu. Zwykle z uwagą wybieramy markę kotła w naszej kotłowni, Buderus, Viessmann, Vaillant czy też De Dietrich. Racjonalny wybór producenta kotła ma swoje uzasadnienie, wiadomo prestiż marki zobowiązuje. Wydajność energetyczna urządzeń współczesnych producentów jest bardzo podobna. Oszczędności w wydatkach za energię poszukać powinniśmy gdzie indziej. Instalacja grzewcza budynku powinna być w idealnym stanie a grzejniki powinny posiadać moc deklarowaną przez producenta. Ma to kluczowe znaczenie podczas konfiguracji systemu grzewczego.

Kocioł kondensacyjny posiada rozbudowany i przewymiarowany wymiennik ciepła. Wysoka sprawność wymiany pozwala na obniżenie temperatury spalin do poziomu temperatury wody wracającej z instalacji. Obniżenie temperatury powrotu prowadzi do obniżenia wartości straty kominowej, to jest energii zawartej w gazach spalinowych. Przy doborze grzejników do systemu współpracującym z piecem kondensacyjnych przewymiarowano je ok. trzydzieści procent w stosunku do norm obowiązujących przed epoką kondensacji.

Oszczędności w płaconych rachunkach uzyskamy zwiększając ilość ciepła oddawaną w naszym budynku przez system grzewczy a redukując ilość ciepła która ucieka przez komin. W prosty sposób uzyskujemy to zmniejszając nachylenie krzywej grzewczej. Prowadzi to do zmniejszenia temperatur zasilania. Aby zachować należyty komfort cieplny musimy dysponować sprawnym systemem wymiany ciepła. Płukanie grzejników przywraca ich fabryczną sprawność, likwiduje efekt szumów i niedogrzanych pomieszczeń. Sprawna i drożna armatura pozwala na świadomą regulację naszego systemu grzewczego.

Płukanie grzejników – wpływ na awarię kotła

Płukanie grzejników to proces usunięcia z naszego systemu zanieczyszczeń takich jak kamień kotłowy czy też szlamu składającego się z mieszaniny tlenków żelaza. Kamień kotłowy ulega procesowi wypłukiwania, zanieczyszczenia osadzają się w naszym kotle grzewczym. W sposób oczywisty prowadzi to do utraty jego sprawności. Osady kamienia kotłowego i szlamu hematytowego niszczą armaturę pieca. Szczególnie wrażliwe są pompy obiegowe, zawory przełączające, nanometry oraz czujniki przepływu. Kamień kotłowy powoduje zła wymianę ciepła w kotle co wprowadza w błąd system elektroniczny sterujący pracą tego urządzenia. Płukanie grzejników nie tylko pozwoli nam oszczędzać na płaconych rachunkach za energię, mniejszy również ryzyko kosztownej awarii naszego pieca.

Płukanie grzejników można zamówić kontaktując się z nr telefonu 513 404 357

Usterka palnika Viessmann – Viessmann Serwis Warszawa

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann to jedna z najczęściej występujących anomalii podczas eksploatacji naszego pieca Viessmann. Wystąpienie jakiegokolwiek kodu usterki zasygnalizowane na elektronicznym panelu kotła Viessmann powinno być skonsultowane z Viessmann Serwis Warszawa.

Usterka palnika Viessmann pojawia się najczęściej na wskutek zaniedbań serwisowych, złej regulacji palnika kotła Viessmann lub na wskutek awarii podzespołów. Bezpośrednią przyczyną tej anomalii jest brak zapłonu lub detekcji płomienia. Usterka może występować nieregularnie i zazwyczaj jest trudna do usunięcia przez osoby o niewielkim doświadczeniu w pracy z palnikami kotłów Viessmann. Po wystąpieniu tego błędu kocioł Viessmann ulega stałemu zablokowaniu i konieczne jest odblokowanie elektroniki kotła za pomocą przycisku RESET.

Usterka palnika Viessmann
Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann przyczyny

 • brak regularnego serwisu kotła Viessman
 • zanieczyszczenia zalegające w komorze spalania
 • niedrożny system odprowadzenia kondensatu
 • brudny syfon kondensatu
 • niedrożny system odprowadzenia spalin
 • brak odpowiedniej ilości powietrza do spalania
 • błędy spowodowane przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej
 • uszkodzenie kabli zapłonowych lub transformatora
 • nieprawidłowy skład mieszanki spalinowej
 • uszkodzenia elektrozaworu gazowego lub wentylatora
 • błędy spowodowane poprzez wady elektroniki kotła Viessmann
 • błędy spowodowane przez zużycie i degradację uszczelnień lancy palnikowej, izolacji pokrywy, uszczelki pokrywy, klapy powietrza

Viessmann Serwis Warszawa posiada stosowne doświadczenie w pracy z kotłami  sprawiającymi kłopoty eksploatacyjne. Z racji na złożoność problemu odradzamy użytkownikom dokonywanie wszelkiego rodzaju napraw we własnym zakresie. Do wykonania skutecznej naprawy konieczna jest specjalistyczna wiedza, która umożliwia postawienie diagnozy. Do wykonania poprawnych nastaw kotła wymagane jest użycie narzędzi takich jak analizator spalin, miernik różnicowy ciśnień czy też zestaw manometrów. Palniki olejowe stosowane w kotłach Viessmann wymagają właściwego doboru dysz oraz precyzyjnych nastaw zgodnie z dokumentacja producenta. Wszelkiego rodzaju intuicyjne regulacje palnika zarówno olejowego jak i gazowego mogą spowodować kosztowną i trudną do usunięcia awarię.

Usterka palnika Viessmann spowodowana może być złymi warunkami technicznymi pomieszczeń w których zainstalowane są kotły Viessmann. Wadliwie wykonana instalacja nawiewu oraz silne prądy powietrza mogą powodować problemy z zapłonem i pracą palników kotłów stojących. Zastosowanie w budynku silnych wentylatorów oraz systemów rekuperacji może powodować anomalie. Niepoprawnie skonstruowane przewody kominowe oraz ekstremalne warunki  pogodowe takie jak silne wiatry czy też różnice ciśnień wynikające z występowaniem bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur mogą zakłócić pracę palnika. Pamiętajmy, że usługę serwisu kotła wykonać należy na sprawnym kotle. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z kotłami Viessmann zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

viessmann serwis

Prąd jonizacji i kontrola płomienia

kontrola płomienia

Prąd jonizacji

Prąd jonizacji to prąd płynący pomiędzy specjalną elektrodą (w branży grzewczej nosi ona nazwę elektrody jonizacyjnej) a masą palnika w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów a oznacza to zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów (cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym) posiadającym właściwości przewodzenia prądu elektrycznego. W wyniku różnicy potencjałów  w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd.

prąd jonizacji

Prąd jonizacji i algorytm zapłonu

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na ciepło kocioł grzewczy aby dostarczyć energię cieplną do systemu grzewczego musi dokonać zapłonu mieszanki gazowej. Krok po kroku opiszemy w jaki sposób dochodzi do powstania płomienia i w jaki sposób automatyka kotła informowana jest o jego obecności.

 1. Automatyka kotła grzewczego zgłasza zapotrzebowanie na ciepło. Może to być potrzeba ogrzania wody do kąpieli lub naszego budynku
 2. Na elektrodę jonizacyjną podawane jest napięcie o wartości od 110 do 190 Volt aby mógł powstać prąd jonizacji. W normalnej temperaturze otoczenia, przy braku płomienia w układzie nie płynie prąd. 
 3. Za pomocą transformatora podawane jest napięcie o wartości kilku tysięcy Voltów na elektrodę zapłonową. Powoduje to powstanie łuku elektrycznego, wytwarza się potrzebna do zapłonu iskra.
 4. Automatyka kotła podaje napięcie na cewkę elektrozaworu gazowego. Powodując to jego otwarcie i następuje dostarczenie mieszanki gazowej na palnik naszego urządzenia. W obecności iskry następuje jej zapłon,
 5. Pomiędzy masą kotła a elektrodą jonizacyjną zaczyna płynąć prąd jonizacji, który informuje układ elektroniczny naszego pieca o obecności płomienia

Zakłócenia – najczęstsze przyczyny

Prąd jonizacji jest prądem stosunkowo słabym, jego natężenie wynosi około kilkunastu miliamperów. Tak słaby prąd w przypadku wystąpienia anomalii takich jak zanieczyszczenia czy deformacje elektrody, uszkodzenia porcelany izolacyjnej może ulec osłabieniu i nie zostanie wykryty. Nastąpi wówczas blokada urządzenia, kocioł wejdzie w stan awarii.

Zła polaryzacja podłączeń elektrycznych, silne zabrudzenia, korozja kotła, stara instalacja elektryczna, zawilgocenia, zła regulacja palnika oraz nieodpowiednie ciśnienie gazu mogą być przyczyną wystąpienia tego typu awarii.

Ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania

ciśnienie instalacji

Ciśnienie w instalacji co

Ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania to jeden z podstawowych parametrów, mający kluczowy wpływ na funkcjonowanie ogrzewania w naszym domu. Nieprawidłowe ciśnienie instalacji może być przyczyną wielu awarii jak i niedomagań; zbyt wysokie z pewnością doprowadzi do rozszczelnienia rur i armatury, niskie spowoduje zapowietrzanie układu.

ciśnienie w instalacji co

Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie instalacji ?

Układy grzewcze funkcjonują dzięki medium, przenoszącym energię cieplną, zwykle jest nim woda. Ciepło z naszego kotła powinno dotrzeć do każdego zakamarka naszego domu, system grzewczy powinien pracować bezgłośnie i efektywnie. Aby spełnić te warunki musimy zadbać o odpowiednie ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania. Nasz układ grzewczy powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz odpowietrzniki umieszczone w kluczowych punktach instalacji.  Na początek należy zapoznać się z armaturą zabezpieczającą nasz system grzewczy.

zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa powinien odprowadzić nadmiar czynnika grzewczego w przypadku wzrostu ciśnienia w naszym systemie. W branży grzewczej najczęściej stosuje się zawory o punkcie otwarcia 2, 5 lub 3 bary. To podstawowy element zabezpieczający, powinien być umieszczony na zasilaniu w bezpośrednim sąsiedztwie kotła ( nie można stosować żadnego elementu odcinającego pomiędzy kotłem a tym zaworem). Zawór bezpieczeństwa chroni nas przed ewentualną eksplozją układu, która może nastąpić w wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia spowodowanego np wysoką temperaturą pieca.

Podciekanie zaworu bezpieczeństwa zwykle spowodowane jest nieprawidłową konfiguracją systemu i prowadzi do spadków ciśnienia w instalacji. Bezpośrednią przyczyną jest zwykle zbyt wysokie ciśnienie czynnika grzewczego, ciśnienie takie może pojawiać się chwilowo i prowadzi do uszkodzenia sprężyny zaworu lub jego gniazda.

Ciśnienie instalacji a rola naczynia przeponowego

naczynie przeponowe

Naczynie przeponowe ma za zadanie kompensować wzrosty i spadki ciśnienia w instalacji. Woda, pełniąca rolę czynnika grzewczego jest cieczą, niewielkie zmiany objętości cieczy powodują duże zmiany ciśnienia.  Aby skompensować ciśnienie instalacji co stosujemy naczynia z membraną, z jednej strony membrany znajduje się gaz a z drugiej ciecz. Jeśli ustawimy odpowiednią wartość ciśnienia od strony poduszki powietrznej naczynie będzie neutralizować skoki ciśnienia spowodowane rozgrzewaniem się i chłodzeniem wody w systemie grzewczym. Przyjmuje się za prawidłową wartość nadciśnienia od strony gazowej 0,2-0,5 bara. Naczynie takowe powinno mieć wielkość odpowiednio dobraną do objętości wody znajdującej się w instalacji.

Ciśnienie instalacji powinno odnosić się do wysokości słupa wody w systemie, w praktyce  stosuje się nadciśnienie w wysokości 0,5 bara. Jeśli kotłownia znajduje się na wysokości 8 metrów poniżej najwyżej położonego grzejnika to prawidłowe ciśnienie pracy wyniesie 0,8 +0,5 co daje nam wartość 1,3 bara, natomiast naczynie przeponowe pompujemy do wartości ciśnienia 1,3-0,2 to da nam wartość 1,5 bara.

Pamiętajmy o właściwym doborze wielkości (objętości) naczynia, po rozgrzaniu naszej instalacji do temperatury granicznej, zwykle jest to 80 stopni ciśnienie nie powinno przekroczyć 2 barów.

Vitodens 200W kondensacyjny kocioł Viessmann

Vitodens 200 Viessmann

Vitodens 200W Viessmann

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym wiszącym kotłem kondensacyjnym do mieszkania własnościowego albo domu jedno- lub wielorodzinnego. Można go bez problemu instalować w niszy w łazience lub w szafie kuchennej. Vitodens 200-W został wyposażony w wymiennik ciepła InoxRadial z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Gwarantuje on niezawodność pracy i trwałą wysoką zdolność wykorzystywania zjawiska kondensacji. Dotyczy to także cylindrycznego palnika MatriX z siatki ze stali szlachetnej. Kotły Vitodens 200W zużywają mniej energii, ponieważ dodatkowo wykorzystują ciepło pobierane ze spalin. Wynik to wysoki stopień sprawności przemiany zastosowanej energii w ciepło dochodzący do 98% oraz klasa efektywności energetycznej A. Obniża to koszty ogrzewania i odciąża środowisko. W połączeniu z kolektorami słonecznymi uzyskuje się następną wyższą klasę efektywności A+.

Automatyczna regulacja Vitodens 200W spalania obniża koszty

Vitodens 200W Viessmann
Vitodens 200W Viessmann

Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje pracę palnika do jakości rożnych rodzajów gazu (gaz ziemny E/LL, gaz płynny, biogaz) i gwarantuje stałą wysoką efektywność energetyczną. Lambda Pro Control Plus obniża koszty konserwacji, ponieważ sprawdzanie instalacji przez kominiarza odbywa się w tym przypad-ku co trzy lata.
Komfortowa regulacja – również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, Viessmann_Symulator_pracy_regulatora_Vitotronic.
Prosty w obsłudze w obsłudze regulator Vitotronic przypadnie do gustu zarówno użytkownikowi jak i wyspecjalizowanemu pracownikowi Viessmann Serwis. Sterowany z menu układ regulacji jest zbudowany w sposób logiczny i zrozumiały. W razie wątpliwości funkcja pomocy poinformuje co należy wpisać. Szczególnie komfortowa jest regulacja centrali grzewczej za pomocą aplikacji Vitotrol Plus. Tworzy ona połączenie z domowym routerem i umożliwia przez Internet dostęp do Vitodens 200-W ze smartfona lub z tabletu.

Wyjątkowo łatwe w instalacji i przyjazne w obsłudze
Decydując się na te urządzenia użytkownik korzysta również z zalet, jakie wynikają z niskich kosztów instalacji i konserwacji. Wszystkie komponenty są dostępne od przodu, odstęp serwisowy z boku nie jest konieczny. Wszystkie elementy instalacji są już fabrycznie zmontowane. A z chwilą zawieszenia kotła na uchwycie ściennym wszystkie przewody grzewcze i wody pitnej są jednocześnie bezpiecznie i szczelnie połączone z siecią bez śrubunków, zacisków lub lutowania.

Vitodens 222-W – wysoki komfort przygotowania ciepłej wody

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens
222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody ilość ta jest porównywalna z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 litrów. W ładowanym warstwowo zasobniku ciepłej wody użytkowej następuje stałe uzupełnianie wody podgrzanej do nastawionej temperatury, która jest natychmiast do dyspozycji użytkownika. Równomierną temperaturę zapewnia system czujników. W razie większego zapotrzebowania na ciepłą wodę, na przykład podczas napełniania wanny kąpielowej lub w przypadku dłużej trwającej kąpieli pod prysznicem, dodatkowo włącza się automatycznie palnik cylindryczny MatriX i utrzymuje wymaganą temperaturę wody.

źródło www.viessmann.pl

Vitopend 100 kody błędów

Vitopend 100 kody błędów  – interpretacja

Vitopend 100 posiada diagnozę kodów błędów w oparciu o system migania diodek kontrolnych znajdujących się po prawej stronie panela sterującego.

Diody kontrolne

Podczas normalnej pracy urządzenia Vitopend 100

 • świecąca górna dioda oznaczona symbolem płomienia oznacza pracę palnika
 • świecąca środkowa dioda oznacza stan załączenia kotła ( włączony)
 • świecąca dolna dioda sygnalizuje awarię

W momencie zaistnienia jakiegokolwiek problemu kocioł Vitopend 100 wejdzie w stan awarii i zablokuje się. Sekwencja pulsowania diodek sygnalizuje nam rodzaj usterki.

Vitopend 100 Viessmann kody błędów
Vitopend 100

Vitopend 100 objaśnienia kodów

Poniżej zamieszczono objaśnienia odnośnie genezy sygnalizowanych błędów. Prawidłowe odczytanie tych parametrów i podanie ich podczas rozmowy telefonicznej z Viessmann Serwis z pewnością skróci czas naprawy naszego pieca.

 • uruchomiona kontrola spalin oznacza serwisowe załączenie palnika kotła Vitopend 100, palnik pracuje do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej na termostacie kotła
 • zwarcie w czujniku temperatury wody w kotle sygnalizuje zwarty czujnik NTC umieszczony na na zasilaniu
 • przerwa w czujniku temperatury wody w kotle oznacza rozwarty czujnik NTC na zasilaniu pieca
 • zwarcie w czujniku temperatury na wylocie oznacza zwarty czujnik NTC powrotu
 • przerwa w czujniku temperatury na wylocie to rozwarta czujka NTC powrotu kotła
 • przerwa lub zwarcie w czujniku kontrolnym spalin oznacza uszkodzenie czujnika spalin lub problemy z układem odprowadzenia gazów spalinowych
 • usterka w automacie palnikowym to uszkodzenie elektrozaworu gazowego kotła
 • zadziałał ogranicznik temperatury oznacza awaryjne wyłączenie kotła z powodu osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury, jeśli po ostudzeniu błąd będzie się powtarzał należy wyłączyć piec ( dalsza jego eksploatacja zagraża naszemu bezpieczeństwu)
 • brak sygnału płomienia po czasie zabezpieczającym oznacza brak prądu jonizacji po próbie zapłonu. Usterka ta oznacza problemy z zapłonem mieszanki gazowo powietrznej, może być spowodowana poprzez wadliwe podłączenie elektryczne pieca, brak gazu, bardzo często  przyczyną tego błędu są silne zabrudzenia palnika spowodowane brakiem serwisu.
 • czujnik ciśnienia nie włącza się oznacza problemy z wentylatorem pieca lub prawidłowym poborem powietrza wynikającym z niedrożnością rur doprowadzających powietrze do kotłą. Błąd ten pojawić się może w kotłach z palnikiem nadmuchowym.
 • brak sygnału powietrza po czasie dopalania oznacza zanik prądu jonizacji podczas pracy urządzenia
Vitopend 100 schemat elektryczny

Vitocrossal 300 kocioł kondensacyjny Viessmann

Vitocrossal Viessmann

Vitocrossal 300 kocioł Viessmann

Vitocrossal 300 jest czołowym produktem wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych. Jego konstrukcja umożliwia mu wyjątkowo intensywne wykorzystanie ciepła kondensacji spalin. Użycie kotła kondensacyjnego w nowo zbudowanym budynku jest dzisiaj sprawą oczywistą, gdyż pozwala to optymalnie dopasować do siebie kocioł i zasilaną przez niego instalację grzewczą. Największy pożytek z kotła kondensacyjnego uzyskuje się przy jego wbudowaniu w instalacje grzewcze o niskich temperaturach systemowych. Ale nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego do modernizacji istniejącego ogrzewania można oszczędzić nawet 30 procent kosztów ogrzewania.

Kocioł Vitocrossal 300 jest wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych produktem najwyższej klasy. Nadzwyczajna efektywność redukuje koszty ogrzewania przy równocześnie minimalnych emisjach substancji szkodliwych. Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal kotła Vitocrossal 300 zestawiona została z innym innowacyjnym produktem techniki grzewczej firmy Viessmann: palnikiem gazowym MatriX. W ten sposób zmniejszane
są koszty ogrzewania oraz zagwarantowana jest bezkompromisowo zminimalizowana emisja substancji szkodliwych – jest ona bowiem tak niska, że wartości kotła Vitocrossal 300 leżą wyraźnie poniżej wartości granicznych symbolu ochrony środowiska „Błękitny Anioł”

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 jest najwłaściwszym rozwiązaniem dla każdego zastosowania, polecanym przez Viessmann Serwis – także do ogrzewania domów wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych.

Vitocrossal Viessmann

Inox-Crossal wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej stwarza idealne warunki do pełnego wykorzystania ciepła kondensacji spalin. Po gładkiej powierzchni stali szlachetnej skraplający się kondensat spływa bez przeszkód w dół. W powiązaniu z gładkością powierzchni stwarza to efekt ciągłego samooczyszczania się, co zapewnia utrzymywanie trwale wysokiej sprawności, przedłużenie trwałości i znaczną redukcję nakładów na konserwację kotła. Dzięki swojej konstrukcji z pionowo usytuowanymi powierzchniami wymiany ciepła, kocioł Vitocrossal 300 wykorzystuje ciepło kondensacji spalin szczególnie intensywnie. Sprawność kotła wynosi dlatego nawet 98%.

Vitocrossal 300 – system grzewczy

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

źródło www.viessmann.pl

VITOCELL pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Viessmann

Vitocell Viessmann

Vitocell Viessmann – komfort ciepłej wody

Vitocell to linia zbiorników do wytwarzania ciepłej wody. Zapotrzebowanie na ciepłą, jest w każdym gospodarstwie domowym bardzo zróżnicowane. Pokazują to obserwacje poczynione podczas pracy przez Viessmann Serwis. Z jednej strony wynika ono z liczby mieszkańców, z drugiej zaś strony z ich przyzwyczajeń. Istotne jest czy kąpią się w wannie czy też biorą prysznic. Kiedy rano czterech członków rodziny jednocześnie idzie do pracy, do szkoły czy też do do  żłobka, musi być zapewniona stale duża ilość ciepłej wody do mycia.
Kto chętnie regularnie bierze kąpiel, ten także chce mieć wystarczającą ilość ciepłej wody do napełnienia całej wanny, często z hydromasażem.. Podgrzewacz wody musi też dostarczyć wystarczającą ilość wody, kiedy np. w budynkach wielorodzinnych w różnych miejscach w domu jednocześnie pobiera się ciepłą wodę, np do mycia garnków i patelni podczas gdy inna osoba korzysta w tym samym czasie z jakuzzi.
Podgrzewacze wody Vitocell zaspokajają te potrzeby pod każdym względem i są w stanie spełnić również wysokie oczekiwania stawiane wyposażeniu.

Vitocell Viessmann – jakość ciepłej wody

Higiena podgrzewu wody w decydującym stopniu zależy od struktury powierzchni wewnętrznej podgrzewacza. Dlatego firma Viessmann wykonuje zbiorniki Vitocell w dwóch technologiach.

Emaliowana powłoka Ceraprotect stanowi pewne i trwałe zabezpieczenie przed korozją w rodzinie produktów Vitocell 100. Podgrzewacze Vitocell 100 z emaliowaną powłoką Ceraprotect spełniają wszystkie wymagania stawiane komfortowym, ekonomicznym podgrzewaczom wody i zajmują czołowe miejsce wśród emaliowanych podgrzewaczy c.w.u. Emalia Ceraprotect pewnie i trwale chroni podgrzewacz wody przed korozją.

Nierdzewna stal szlachetna spełniająca najwyższe wymagania higieniczne stosowana jest w rodzinie produktów Vitocell 300. Podgrzewacze wody Vitocell 300 z odpornej na korozję nierdzewnej stali szlachetnej spełniają najwyższe wymagania higieniczne. Nie na darmo nierdzewna stal szlachetna z uwagi na swoje znakomite właściwości higieniczne stosowana jest w kuchniach, laboratoriach, szpitalach lub w przemyśle spożywczym. Ponieważ jednorodna powierzchnia stali szlachetnej jest nienagannie higieniczna i pozostanie taka również po długoletnim użytkowaniu.

Viessmann liderem techniki grzewczej

Viessmann jest liderem postępu technologicznego w branży grzewczej. Kompletny program firmy Viessmann oferuje Państwu indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych systemów, dla wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich nośników energii. Jako pionier ochrony środowiska, a firma ta dostarcza od lat szczególnie efektywne i ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo olej i gaz, kolektory słoneczne, systemy grzewcze na paliwa odnawialne oraz pompy ciepła. Kompletny program produktów firmy Viessmann oferuje najwyższej jakości technologie i wyznacza standardy gwarantujące komfort cieplny. Wysoka efektywność energetyczna pozwala oszczędzać koszty ogrzewania i stanowi właściwy wybór również z ekologicznego punktu widzenia. Wszystkie produkty firmy Viessmann odpowiadają obowiązującym dyrektywom europejskim, dotyczącym redukcji zanieczyszczania środowiska przez emisje substancji szkodliwych do atmosfery. Viessmann tradycyjnie bierze odpowiedzialność za ochronę środowiska i maksymalne poszanowanie zasobów natury, stosując najlepszą, dostępną technikę tworzenia.

Vitocell Viessmann

źródło www.viessmann.pl