Awaria kotła przyczyny

Awaria kotła

Awaria kotła

Awaria kotła grzewczego zwykle zdarza się w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości lecz pewne zjawiska wydają się być nieuniknione.

Czas życia urządzeń technicznych jest ograniczony, także twierdzenie, że awaria kotła nastąpi w ciągu kilku lat od jego zamontowania nie jest proroctwem lecz stwierdzeniem w swej naturze bardzo logicznym. Zatem nie musimy udawać się do wróżbity aby przewidzieć pewne wydarzenia które z pewnością będą miały miejsce w kotłowni naszego domu.

Awaria kotła grzewczego może mieć skutki różnorakie, począwszy od zimnych kaloryferów czy też braku ciepłej wody do mycia jak i groźnego w skutkach wypadku. Do istotnych zagrożeń naszego bezpieczeństwa spowodowanych przez kocioł grzewczy należy eksplozja spowodowana wyciekiem gazu lub nadmierną temperaturą urządzeń. 

Zatrucie spowodowane zatruciem zawartym w gazach spalinowych tlenkiem węgla może doprowadzić do utraty życia.

Wszyscy producenci kotłów a w szczególności  Viessmann Serwis zaleca wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń przynajmniej raz w roku.

Awaria kotła przyczyny

Podstawową przyczyną wszelkiego rodzaju kłopotów z urządzeniami technicznymi jest niezłomne przekonanie ich użytkowników, że awarie i katastrofy ominą ich dom. Zakładają oni, że ich kotłownia jest szczególnie odporna na tego typu wydarzenia i zabezpieczona przez nadprzyrodzone czynniki czy też bliżej nieokreślone cudowne moce.

Taka wiara jest bardzo silna. Do takich poglądów niewątpliwie przyczyniają się pracownicy działów reklamy wielkich koncernów grzewczych Buderus, Vaillant, Viessmann czy też De Dietrich . Wmawiają oni przyszłym klientom, że produkowane przez ich fabryki urządzenia są doskonałe. Być może czynią to aby uzasadnić ich wysoką cenę zakupu. Niezłomna wiara w doskonałość i niezawodność urządzeń w życiu codziennym prowadzi do wielu frustracji oraz nieporozumień. Nikomu nie chce czytać instrukcji obsługi urządzeń lub też wydawać pieniędzy na serwis kotła.

Awaria kotła może wystąpić w dowolnym okresie jego eksploatacji. Musimy o tym pamiętać, powinniśmy unikać osób czy też firm świadczących usługi serwisu polegające na oględzinach i dokonaniu wpisów w odpowiednich dokumentach. Serwis to czynności polegające na sprawdzeniu, przywróceniu funkcjonalności a w ostateczności wymianie kluczowych elementów urządzenia grzewczego.

Zadaniem serwisu jest maksymalne obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiejkolwiek awarii czy też zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Usterka czy anomalia może nam się przytrafić zawsze, naszym zadaniem jest wykonanie wszelkich możliwych czynności aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia.