Czyszczenie instalacji tel: 513 404 357

Chemiczne czyszczenie instalacji grzewczej należy wykonać tam gdzie występują wyraźne problemy związane z przepływem czynnika grzewczego. Do takich miejsc należą przede wszystkim stare instalacje te które mają ponad dziesięć lat. Szczególnie zanieczyszczone będa te,  które pracowały w systemie otwartym, narażone były na ciągły dostęp tlenu lub wymagały ciągłego uzupełniania wody w systemie grzewczym. Do podstawowych objawów wskazujących na obecność  kamienia kotłowego należą wszelkiego rodzaju niedogrzania oraz odgłosy wydobywające się z pracującego systemu grzewczego, takie jak silne szumy czy też stukania.

Kamień kotłowy to twardy osad odkładający się w rurach, grzejnikach, armaturze i wymiennikach ciepła zazwyczaj blokujący przepływ wody grzewczej. W sposób istotny zmniejsza sprawność układu grzewczego i jest przyczyną wielu poważnych awarii kotłów oraz armatury.

Czyszczenie chemiczne instalacji

Czyszczenie instalacji metoda chemiczna

Kamień kotłowy to mieszanina różnych związków chemicznych takich jak  tlenki, wodorotlenki, węglany wapnia, magnezu i żelaza.

Do usuwania kamienia kotłowego stosujemy specjalistyczne preparaty chemiczne. Skład mieszanki płuczącej jest starannie dobierany w zależności od rodzaju czyszczonej instalacji. Stosowane są przeważnie mieszaniny na bazie kwasu fosforowego czy też amidosulfonowego  wraz z dodatkiem inhibitorów reakcji chroniącymi metalowe elementy instalacji grzewczej. Stosowana chmia pozostaje obojętna i praktycznie nie wchodzi w reakcje z komponentami  układu grzewczego. Wszelkiego rodzaju uszczelnienia gumowe, elementy z tworzyw sztucznych, plastiki oraz różne metale takie jak aluminium, stal, żeliwo oraz miedź nie ulegają degradacji w zetknięciu z mieszanką płuczącą. Naszym zadaniem jest oczyścić instalację i zminimalizować ryzyko ewentualnych zniszczeń.

Czyszczenie instalacji powinno odbywać się pod nadzorem. Podczas wykonywania tych czynności dochodzi do gwałtownych reakcji chemicznych w wyniku których wydzielają się gazy. Chemia czyszcząca ma za zadanie rozpuścić osady i jednocześnie nie uszkodzić instalacji, tak wiec należy unikać agresywnych czynników. Niezwykle istotny jest także czas oddziaływania chemii. Dokładne trawienie łagodną chemią mocno zanieczyszczonych układów może trwać nawet kilka dni.

Po dodaniu czynnika czyszczącego do instalacji kontrolujemy pierwsza gwałtowną fazę procesu chemicznego czyszczenia instalacji. Następnie w zależności od stanu czyszczonej instalacji stosujemy metodę wypłukiwania za pomocą zewnętrznej pompy obiegowej lub pozostawiamy mieszaninę na okres około tygodnia.  Podczas czyszczenia podnosimy temperaturę zładu wodnego za pomocą kotła grzewczego. Z uwagi na występujące zapachy czynności te warto wykonywać w miesiącach letnich. Osoby wrażliwe nie powinny przebywać w budynku podczas czyszczenia instalacji grzewczej.

Czyszczenie instalacji kończymy wykonując wielokrotne płukanie wodą poprzez napełnianie i opróżnianie systemu grzewczego. Po zakończeniu wszystkich czynności uruchamiamy i sprawdzamy działanie systemu grzewczego, dodajemy do wody kotłowej odczynniki mające za zadanie ustabilizowanie się odpowiedniego poziomu pH roztworu. Dodajemy stosowne inhibitory przeciwdziałające korozji oraz ponownemu odkładaniu się kamienia kotłowego. Czyszczenie instalacji usprawnia niedrożny system ogrzewania i przywraca instalacji  „drugą młodość”. Jest wielokrotnie tańszą alternatywą dla wymiany wszystkich rur i grzejników w budynku.

Aby zamówić czyszczenie instalacji prosimy o kontakt z numerem telefonu

513 404 357

Czyszczenie instalacji