Termet Serwis

513 404 357

Termet Serwis Warszawa usługi serwisu i napraw kotłów Termet na terenie Warszawy i jej bliskich okolic.

Szybka reakcja na zgłoszenie serwisowe skraca czas naprawy kotła TERMET. Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w serwisie kotłów oraz olbrzymia wiedza branżowa pozwalają na trwałą naprawę urządzenia.

Przejrzysty CENNIK USŁUG zamieszczony na stronie internetowej pozwala na sprawdzenie cen przed wezwaniem serwisu.

Termet Serwis
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm użyte zostały tylko w celu informacyjnym

Zakres usług serwisu i naprawy

 • naprawa kotłów Termet
 • serwis kotłów Termet
 • chemiczne czyszczenie instalacji grzewczej
 • montaż systemowych i pozasystemowych układów sterowania ogrzewaniem
 • serwis zbiorników ciepłej wody użytkowej
 • naprawa układów ogrzewania podłogowego
 • naprawa niedogrzanych (zimnych) grzejników
 • doradztwo odnośnie zmniejszenia płaconych rachunków za energię

Wszelkie usługi serwisu i napraw urządzeń grzewczych wykonujemy niezwykle sumiennie. Przekłada się to na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii systemu grzewczego. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam na dokonanie wnikliwej  analizy odnośnie przyczyn wystąpienia awarii. Pozwala to na trwałe wyeliminowanie czynników które spowodowały powstanie problemów i ogranicza stosowanie drogich części zamiennych podczas wykonywania prac.

Termet Serwis Baza wiedzy

Nowoczesne urządzenia grzewcze Termet znajdujące się w kotłowniach naszych domów w sposób istotny różnią się od tradycyjnych pieców. Intuicyjna obsługa tych kotłów niejednokrotnie prowadzi do złych nastaw i zakłóca ich prawidłowe działanie.

Zanim zaczniemy cokolwiek regulować lub samodzielnie naprawiać powinniśmy z zasadą działania urządzenia. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy instrukcje urządzeń Termet, ich uważna lektura pomoże nam na rozwiązanie wielu problemów, między innymi takich jak ustalenie znaczenia kodów błędów.

Termet Serwis  konieczny jest w przypadku wystąpienia anomalii urządzeń. Właściwa regulacja i dobry stan techniczny jest nie tylko konieczny do prawidłowej pracy naszego systemu grzewczego lecz również wpływa na nasze bezpieczeństwo.

Do podstawowych zagrożeń związanych z eksploatacją pieca gazowego należą:

 1. przenikanie spalin a w tym tlenku węgla ( czadu) do pomieszczeń w których znajdują się ludzie
 2. wyciek gazu powodujący zagrożenie eksplozją
 3. wydostanie się ognia z komory spalania kotła powoduje zagrożenie pożarowe
 4. wzrost ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania  związany ze złym stanem technicznym kotłowni może spowodować zalanie pomieszczeń i stwarza ryzyko poparzeń

Termet Serwis powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku, zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu

513 404 357

Termet Serwis 1