Kocioł Viessmann – zasada działania

Kocioł Viessmann to urządzenie służące do wytwarzanie ciepła. Źródłem ciepła w kotle Viessmann są procesy spalania gazu lub oleju opałowego. Równania reakcji chemicznych można zapisać następująco:

CH4 + 2O2  = CO2 + 2H2O + energia

(równanie spalania dla gazu ziemnego )

2CnH2(n+1) + (4n+1)O2 = 2nCO2 + (4n+1)H2O + energia

(równanie reakcji spalania dla mieszaniny węglowodorów nasyconych będących składnikami oleju opałowego gdzie n jest liczbą całkowitą większą od jedności )

Jak widzimy w wyniku spalenia paliwa  w kotle Viessmann otrzymujemy dwutlenek węgla, wodę oraz energię. Procesy spalania zachodzą w komorze spalania kotła Viessmann. Ciepło przekazywane jest z gazów spalinowych na wymienniku ciepła wodzie kotłowej. Schłodzone gazy spalinowe opuszczają kocioł Viessmann i  odprowadzane są przewodami kominowymi z kotłowni. Energia zawarta w gazach spalinowych wydalanych z naszego budyneku jest nazywana stratą kominową. Aby zminimalizować stratę kominową koncern Viessmann stara się maksymalnie obniżać temperaturę gazów spalinowych. Serwis Viessmann w związku z powyższym zaleca szczególną troskę o czystość i sprawność wszystkich wymienników ciepła w kotle Viessmann.

Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann jest nowoczesnym urządzeniem grzewczym wyposażonym w elektroniczne podzespoły kontrolujące w sposób automatyczny jego pracę. Elektronika kotła kontroluje procesy spalania paliw. Jest zadaniem jest zmaksymalizowanie energetycznej sprawności urządzenia przy zachowaniu zadanego komfortu użytkowników budynku mieszkalnego. Współczesne urządzenia grzewcze potrafią odebrać olbrzymią porcją energii zawartej w spalinach i schłodzić je nawet do temperatury trzydziestu stopni. To temperatura otaczającego nas powietrza w upalny letni dzień.

Obniżenie temperatury spalin do odpowiednio niskiego poziomu niesie dodatkowe konsekwencje. Jak przedstawiają równania reakcji chemicznej spalania produktem jest woda. Woda w tradycyjnych kotłowniach opuszczała naszą kotłownie w postaci pary. Kocioł Viessmann schładzając gazy spalinowe wymusza przemianę fazową wody, przejście ze stanu gazowego (pary) w stan ciekły. W wyniku tego procesu kotły Viessmann odzyskują dużą część energii. Woda wytrąca się bezpośrednio na wymienniku ciepła kotła Viessmann i jest odprowadzana do kanalizacji. Współczesny kocioł kondensacyjny  pracuje w warunkach sprzyjających procesom korozji. Jest to dodatkowym argumentem przemawiającym za regularnym i systematycznym serwisem kotłów Viessmann.