Vitodens 200W kondensacyjny kocioł Viessmann

Vitodens 200 Viessmann

Vitodens 200W Viessmann

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym wiszącym kotłem kondensacyjnym do mieszkania własnościowego albo domu jedno- lub wielorodzinnego. Można go bez problemu instalować w niszy w łazience lub w szafie kuchennej. Vitodens 200-W został wyposażony w wymiennik ciepła InoxRadial z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Gwarantuje on niezawodność pracy i trwałą wysoką zdolność wykorzystywania zjawiska kondensacji. Dotyczy to także cylindrycznego palnika MatriX z siatki ze stali szlachetnej. Kotły Vitodens 200W zużywają mniej energii, ponieważ dodatkowo wykorzystują ciepło pobierane ze spalin. Wynik to wysoki stopień sprawności przemiany zastosowanej energii w ciepło dochodzący do 98% oraz klasa efektywności energetycznej A. Obniża to koszty ogrzewania i odciąża środowisko. W połączeniu z kolektorami słonecznymi uzyskuje się następną wyższą klasę efektywności A+.

Automatyczna regulacja Vitodens 200W spalania obniża koszty

Vitodens 200W Viessmann
Vitodens 200W Viessmann

Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje pracę palnika do jakości rożnych rodzajów gazu (gaz ziemny E/LL, gaz płynny, biogaz) i gwarantuje stałą wysoką efektywność energetyczną. Lambda Pro Control Plus obniża koszty konserwacji, ponieważ sprawdzanie instalacji przez kominiarza odbywa się w tym przypad-ku co trzy lata.
Komfortowa regulacja – również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, Viessmann_Symulator_pracy_regulatora_Vitotronic.
Prosty w obsłudze w obsłudze regulator Vitotronic przypadnie do gustu zarówno użytkownikowi jak i wyspecjalizowanemu pracownikowi Viessmann Serwis. Sterowany z menu układ regulacji jest zbudowany w sposób logiczny i zrozumiały. W razie wątpliwości funkcja pomocy poinformuje co należy wpisać. Szczególnie komfortowa jest regulacja centrali grzewczej za pomocą aplikacji Vitotrol Plus. Tworzy ona połączenie z domowym routerem i umożliwia przez Internet dostęp do Vitodens 200-W ze smartfona lub z tabletu.

Wyjątkowo łatwe w instalacji i przyjazne w obsłudze
Decydując się na te urządzenia użytkownik korzysta również z zalet, jakie wynikają z niskich kosztów instalacji i konserwacji. Wszystkie komponenty są dostępne od przodu, odstęp serwisowy z boku nie jest konieczny. Wszystkie elementy instalacji są już fabrycznie zmontowane. A z chwilą zawieszenia kotła na uchwycie ściennym wszystkie przewody grzewcze i wody pitnej są jednocześnie bezpiecznie i szczelnie połączone z siecią bez śrubunków, zacisków lub lutowania.

Vitodens 222-W – wysoki komfort przygotowania ciepłej wody

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens
222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody ilość ta jest porównywalna z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 litrów. W ładowanym warstwowo zasobniku ciepłej wody użytkowej następuje stałe uzupełnianie wody podgrzanej do nastawionej temperatury, która jest natychmiast do dyspozycji użytkownika. Równomierną temperaturę zapewnia system czujników. W razie większego zapotrzebowania na ciepłą wodę, na przykład podczas napełniania wanny kąpielowej lub w przypadku dłużej trwającej kąpieli pod prysznicem, dodatkowo włącza się automatycznie palnik cylindryczny MatriX i utrzymuje wymaganą temperaturę wody.

źródło www.viessmann.pl

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów to zbiór informacji ułatwiający diagnozę kotła Viessmann, który wszedł w stan awarii. Kody usterek wyświetlane są na panelu elektronicznym wówczas gdy elektronika kotła Viessmann znajdzie anomalię w jego funkcjonowaniu. Zwykle gdy zostanie wykryty błąd działaniu urządzenia grzewczego zastanie ono zablokowane co zwykle sygnalizowane jest poprzez świecenie czerwonej diody.

Aby powtórnie uruchomić piec znajdujący się w stanie awarii nie wystarczy włączenie i wyłączenie  zasilania. Odblokowanie możliwe jest po uruchomieniu funkcji reset. Vitodens 200 kody błędów można wywołać za pomocą funkcji diagnostycznej. System elektroniczny pamięta ostatnie dziesięć błędów co ułatwia postawienie diagnozy odnośnie przyczyn zaistniałego problemu. Jeśli samodzielna próby rozwiązania problemu nie powiodą się zapraszamy do skorzystania z usług  Viessmann Serwis.

Vitodens 200 kody błędów

Vitodens 200 kody błędów interpretacja

Opisy kodów błędów zawarte są w tabelach zamieszczonych w instrukcji serwisowej odpowiedniego modelu pieca. Instrukcje kotłów zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale INSTRUKCJE. Dla osoby nie zajmującej się zawodowo ogrzewaniem interpretacja kodów usterek nie będzie łatwym zadaniem. Poniżej przedstawiamy typowe błędy kotła oraz ich najczęstsze przyczyny.

Kody usterek związane z brakiem wody w układzie, brakiem przepływu czynnika grzewczego oraz przegrzaniem.

Brak wody w obiegu uniemożliwia odbiór ciepła przez instalację i prowadzi do przegrzania kotła. Takie same objawy mogą spowodować: uszkodzenie pompy wodnej, zapchane filtry instalacyjne, zamknięte zawory, zapowietrzenie układu jak i obecność kamienia kotłowego w układzie.  Gwałtownemu wzrostowi temperatury towarzyszą niekiedy intensywne dźwięki  przypominające bulgotanie czy też odgłosy stukania.

Kody usterek związane z zapłonem i procesem spalania.

Za brak lub zanik płomienia podczas pracy pieca odpowiadają wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z zapłonem, kontrolą płomienia, pracą wentylatora, bloku gazowego lub uszkodzenia elektroniki kotła. Nie bez znaczenia jest stan komory spalania, uszczelek, palnika oraz nastaw gazowych. Niekiedy w wyniku braku serwisu kotła może dojść do zapchania syfonu kondensatu co uniemożliwia zapłon. Uporczywe błędy związane z zapłonem oraz kontrolą płomienia wymagają interwencji serwisu.

Kody usterek związane z błędnym odczytem różnych parametrów

W wyniku uszkodzeń czujników temperatury, połączeń kablowych oraz wtyków nasz piec może zbierać nieprawidłowe informacje odnośnie warunków swojej pracy. Nastąpi wówczas jego awaryjne wyłączenie i poprzez odpowiedni kod usterki będziemy poinformowani o miejscu wystąpienia błędu.

Vitodens 200-W WB2B instrukcja serwisowa

Vitodens 200-W B2HA instrukcja serwisowa

Viessmann kody usterek