Man Serwis (MHG) Warszawa

Man Serwis (MHG) świadczy usługi serwisu i napraw palników olejowych oraz gazowych na terenie miasta Warszawy oraz jej okolic. Serwis palników Man  posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z nadmuchowymi palnikami olejowymi i gazowymi. Podejmiemy się regulacji, naprawy i serwisu każdego palnika opalanego olejem czy też gazem. Posiadamy uprawnienia zawodowe, które są wymagane przy pracy z urządzeniami wytwarzającymi ciepło. MAN Serwis wszelkie prace serwisu i napraw wykonuje z należytą starannością zgodnie z technicznymi wytycznymi producenta urządzeń.

MAN Serwis prowadzi politykę informowanie klienta o cenie usługi przed jej wykonaniem. Serwis palników olejowych i gazowych nie jest zadaniem łatwym i powinien być powierzany profesjonalistom. Przypadkowe nastawy palnika prowadzą do spadku jego sprawności energetycznej. W wyniku niewłaściwego procesu spalania powstają tlenki węgla oraz sadza. Wieloletnie zaniedbania oraz niewłaściwe parametry pracy doprowadzić mogą do trwałego zniszczenia palnika i współpracujących z nim urządzeń grzewczych.

Man Serwis

Man Serwis – zakres świadczonych usług

  • serwis palników nadmuchowych MAN (MHG)
  • naprawy, regulacja, konserwacja palników olejowych i gazowych
  • wymiana dysz olejowych
  • pomiary składu spalin
  • pomiary ciśnienia oleju oraz nadciśnienia w komorze spalania
  • doradztwo odnośnie konfiguracji urządzeń grzewczych

Man Serwis – palnik rakietowy

Palnik rakietowy MAN (MHG) został skonstruowany aby osiągnąć maksymalny uzysk energii przy najniższych możliwych emisjach zanieczyszczeń oraz przy minimalnej konsumpcji paliwa. Wraz z rozwojem i wprowadzeniem Raketenbrenner® w 1978 roku, firma MHG Heiztechnik ustanowiła przełom technologiczny, który zdecydowanie ukształtował i nadal kształtuje cały przemysł palników.

Zasada działania palnika MAN (MHG) jest genialnie prosta,  wcześniej część ciepła była tracona podczas spalania oleju opałowego i generowany był wysoki udział cząstek sadzy, które zanieczyszczały system grzewczy i środowisko. W palniku Raketenbrenner ® , gorące gazy ze strefy spalania są zawracane do dyszy rozpylającej, gdzie podgrzewają mgłę olejową, przekształcając ją w fazę gazową. Całkowite spalanie, które można osiągnąć, pozwala uzyskać wcześniej nieosiągalną, trwałą wydajność cieplną, ponieważ nie powstaje sadza . Emisja innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek azotu i tlenek węgla, jest nie tylko zmniejszona przez zmniejszenie zużycia oleju opałowego, ale również poprzez doskonałe spalanie.

Energia powstała ze spalania jest prawie całkowicie przekształcona w ciepło. Ilość cząstek sadzy jest zredukowana do minimum, a to przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i portfelowi. To dzięki tej innowacyjnej technologii Raketenbrenner ®  wyróżniony został etykietą ekologiczną „Blue Angel” w 1981 roku jako pierwszy palnik olejowy w Republice Federalnej Niemiec.

Innowacje koncernu Man

Jako pionier w sektorze spalania olejów i innowacyjna firma, MAN (MHG) nieustannie pracuje nad udoskonaleniem już bardzo zaawansowanej technologii. W 2014 roku na rynku pojawiła się najnowsza generacja niebieskiego płomienia MAN (MHG). Chociaż produkowane do tej pory palniki są technicznie doskonałe i nadal dobrze się sprzedają, nowa wersja jest teraz lepsza. Dostępna jest w wersji modulowanej i dwustopniowej. Zalety tej nowo opracowanej wersji są oczywiste, nowe palniki MAN (MHG) umożliwiają elastyczne dostosowanie mocy do różnych wymagań. Są łatwiejsze w obsłudze, a nawet cichsze niż poprzednie modele. Ponadto, w porównaniu do prekursora, zarówno zużycie paliwa, jak i zużycie energii elektrycznej jest o wiele niższe. Dla klienta oznacza to jeszcze większą efektywność energetyczną i związaną z tym amortyzację dodatkowych kosztów w ciągu zaledwie jednego roku.

MAN palnik rakietowy