Buderus Serwis Stegny

Buderus Serwis Piaseczno

Buderus Serwis Stegny Warszawa

Buderus Serwis Stegny Warszawa – niezależny serwis urządzeń grzewczych oferuje usługi serwisu i napraw kotłów niemieckiego koncernu Buderus. na terenie warszawskiej dzielnicy Stegny i jej okolic Dbamy o najwyższą jakość usług oraz gwarantujemy skuteczność wykonywanych przez nas czynności napraw i serwisu kotłowni Buderus. Jako jedyni na rynku nie wymieniamy bez potrzeby drogich części zamiennych co czyni nasza konkurencja wyspecjalizowana w sprzedaży drogich podzespołów. Buderus Serwis Stegny Warszawa wszelkie prace wykonuje z należytą starannością. Posiadamy rozległa wiedzę z zakresu obsługi systemów grzewczych.

513 404 357

Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy firm na tej stronie użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych

Buderus Serwis Ursynów

Pracujemy ze wszystkimi modelami kotłów. Naprawiamy i odsługujemy kotły kondensacyjne, kotły olejowe oraz kotły gazowe stojące. Posiadamy uprawnienia gazoweuprawnienia energetyczne i uprawnienia elektryczne uprawniające do wykonywania wszelkich prac przy urządzeniach przetwarzających energię. Szczególną uwagę zwracamy na aspekty związane z bezpieczeństwem naszych klientów. Kotłownia to pomieszczenie techniczne budynku, które powinno spełniać warunki określone przepisami branżowymi. Instalacja gazowa budynku oraz odprowadzenia spalin i wentylacji powinien podlegać zgodnie z polskimi przepisami corocznej kontroli. Na naszej stronie internetowej zamieszczony został cennik usług aby klienci mogli skalkulować koszty przed zamówieniem usługi serwisu.

Wykonujemy następujące prace:

 • serwis tradycyjnych  kotłów Buderus z otwartą i zamkniętą komorą spalania.
 • serwis kotłów kondensacyjnych firmy Buderus
 • serwis żeliwnych kotłów stojących Buderus, zarówno gazowych i olejowych
 • naprawa wszystkich typów kotłów Buderus
 • diagnostyka i trwała eliminacja powtarzających się błędów i usterek
 • doradztwo w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji kotłowni Buderus
 • konfiguracja systemów elektronicznych w celu poprawy komfortu eksploatacji
 • rutynowe okresowe przeglądy kotłowni
 • regulacja systemów grzewczych i eliminacja niedogodności takich jak słabo grzejące grzejniki czy też ogrzewanie podłogowe

Ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania

ciśnienie instalacji

Ciśnienie w instalacji co

Ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania to jeden z podstawowych parametrów, mający kluczowy wpływ na funkcjonowanie ogrzewania w naszym domu. Nieprawidłowe ciśnienie instalacji może być przyczyną wielu awarii jak i niedomagań; zbyt wysokie z pewnością doprowadzi do rozszczelnienia rur i armatury, niskie spowoduje zapowietrzanie układu.

ciśnienie w instalacji co

Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie instalacji ?

Układy grzewcze funkcjonują dzięki medium, przenoszącym energię cieplną, zwykle jest nim woda. Ciepło z naszego kotła powinno dotrzeć do każdego zakamarka naszego domu, system grzewczy powinien pracować bezgłośnie i efektywnie. Aby spełnić te warunki musimy zadbać o odpowiednie ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania. Nasz układ grzewczy powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz odpowietrzniki umieszczone w kluczowych punktach instalacji.  Na początek należy zapoznać się z armaturą zabezpieczającą nasz system grzewczy.

zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa powinien odprowadzić nadmiar czynnika grzewczego w przypadku wzrostu ciśnienia w naszym systemie. W branży grzewczej najczęściej stosuje się zawory o punkcie otwarcia 2, 5 lub 3 bary. To podstawowy element zabezpieczający, powinien być umieszczony na zasilaniu w bezpośrednim sąsiedztwie kotła ( nie można stosować żadnego elementu odcinającego pomiędzy kotłem a tym zaworem). Zawór bezpieczeństwa chroni nas przed ewentualną eksplozją układu, która może nastąpić w wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia spowodowanego np wysoką temperaturą pieca.

Podciekanie zaworu bezpieczeństwa zwykle spowodowane jest nieprawidłową konfiguracją systemu i prowadzi do spadków ciśnienia w instalacji. Bezpośrednią przyczyną jest zwykle zbyt wysokie ciśnienie czynnika grzewczego, ciśnienie takie może pojawiać się chwilowo i prowadzi do uszkodzenia sprężyny zaworu lub jego gniazda.

Ciśnienie instalacji a rola naczynia przeponowego

naczynie przeponowe

Naczynie przeponowe ma za zadanie kompensować wzrosty i spadki ciśnienia w instalacji. Woda, pełniąca rolę czynnika grzewczego jest cieczą, niewielkie zmiany objętości cieczy powodują duże zmiany ciśnienia.  Aby skompensować ciśnienie instalacji co stosujemy naczynia z membraną, z jednej strony membrany znajduje się gaz a z drugiej ciecz. Jeśli ustawimy odpowiednią wartość ciśnienia od strony poduszki powietrznej naczynie będzie neutralizować skoki ciśnienia spowodowane rozgrzewaniem się i chłodzeniem wody w systemie grzewczym. Przyjmuje się za prawidłową wartość nadciśnienia od strony gazowej 0,2-0,5 bara. Naczynie takowe powinno mieć wielkość odpowiednio dobraną do objętości wody znajdującej się w instalacji.

Ciśnienie instalacji powinno odnosić się do wysokości słupa wody w systemie, w praktyce  stosuje się nadciśnienie w wysokości 0,5 bara. Jeśli kotłownia znajduje się na wysokości 8 metrów poniżej najwyżej położonego grzejnika to prawidłowe ciśnienie pracy wyniesie 0,8 +0,5 co daje nam wartość 1,3 bara, natomiast naczynie przeponowe pompujemy do wartości ciśnienia 1,3-0,2 to da nam wartość 1,5 bara.

Pamiętajmy o właściwym doborze wielkości (objętości) naczynia, po rozgrzaniu naszej instalacji do temperatury granicznej, zwykle jest to 80 stopni ciśnienie nie powinno przekroczyć 2 barów.

Krzywa grzewcza

Krzywa Grzewcza

Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza to zależność temperatury wody kotłowej od temperatury otoczenia  (na zewnątrz budynku). Inaczej mówiąc, jest to zależność  temperatury wody docierającej do grzejników od warunków pogodowych.

Regulacja ogrzewania względem warunków pogodowych jest najlepszym rozwiązaniem w celu uzyskania komfortu funkcjonowania systemu grzewczego. Znakomicie sprawdza się w budynkach wielorodzinnych,  w których występuje zróżnicowanie potrzeb mieszkańców i trudno byłoby pogodzić preferencje wielu użytkowników. Pozwala nie tylko ustalić warunki ogrzewania, lecz także powiązać je z szybko zmieniającą się pogodą. Umożliwia również włączenie lub wyłączenie ogrzewania w odniesieniu do ustalonej przez nas temperatury zewnętrznej.

Krzywa Grzewcza

Krzywa grzewcza konfiguracja parametrów

Na powyższym wykresie widzimy ponumerowane krzywe grzewcze. Poniżej znajdują się zasady doboru krzywej grzewczej do naszego budynku:

Krzywa grzewcza do ogrzewania podłogowego to krzywe oznaczone numerami od 0,4 do 0,8

Krzywa grzewcza do ogrzewania grzejnikowego to krzywe oznaczone numerami od 0,9 do 1,8

Powyżej numeru 1.8 w praktyce konfigurujemy nasz system grzewczy tylko w przypadku szczególnych wymagań systemu odnośnie do wysokich parametrów na zasilaniu. Do takich zaliczymy obiegi grzewcze obsługujące kurtyny powietrzne, nagrzewnice oraz  inne rozwiązania oparte na wymiennikach ciepła.

Krzywa grzewcza interpretacja zależności

Nasz wykres przedstawia różne krzywe grzewcze odpowiadające temperaturze pomieszczenia wynoszącej dwadzieścia stopni. Oznacza to, że z wykresu możemy odczytywać zależności odpowiadające, na wybranej przez nas krzywej, ustawieniu w systemie (wprowadzeniu do automatyki) temperatury dwudziestu stopni. Wprowadzenie innej temperatury spowoduje przesunięcie naszej zależności o wartości oznaczone na wykresie ukośną linią. Obniżenie temperatury pomieszczenia oznaczać będzie korektę w dół podwyższenie temperatury pomieszczenia korektę w górę. Zadajmy sobie podstawowe pytanie, czy jak wybierzemy np krzywą 1,4 i ustawimy temperaturę dwadzieścia stopni to, czy w naszym domu będzie panowała temperatura dwudziestu stopni ?

NIE, my ustawiamy tylko zależność przedstawioną na wykresie. Krzywą należy dostosować do naszych potrzeb oraz do parametrów budynku tak, żeby temperatury odpowiadały wszystkim jego mieszkańcom.

Producenci kotłów wyposażyli swoje urządzenia w systemy dające możliwość obniżania poziomu ogrzewania  w okresie, w którym nie ma nas w domu lub w nocy. Korzystamy wówczas z funkcji programowania czasowego. W każdym systemie dla potrzeb regulacji możemy ustawić  temperaturę komfortu (zwyczajowo oznaczaną słoneczkiem) i temperaturę obniżenia ( oznaczaną ikonką księżyca). Program czasowy będzie  powodował, że w czasie obniżenia nocnego ogrzewanie działa słabiej, bardziej oszczędnie, a w ciągu  dnia silniej.  Aby ułatwić dopasowanie krzywej grzewczej, można dokonać trwałego przesunięcia wybranej zależności w górę o wartość „B” lub w dół om wartość „A”.

Podane powyżej prawidłowości dotyczą układów pozbawionych czujnika temperatury pomieszczenia. Dokładnych regulacji ogrzewania i sprawdzenia właściwych parametrów dokonuje SERWIS KOTŁÓW podczas rutynowych prac przeglądu naszych urządzeń grzewczych. Nasze usługi serwisu i napraw świadczone są na terenie Warszawy oraz jej okolic.

Płukanie grzejników

płukanie grzejników

Płukanie grzejników – sposób na zmniejszenie wysokich rachunków za gaz

Płukanie grzejników w instalacji której wiek przekroczył dziesięć lat w sposób oczywisty przełoży się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie naszego domu. Zwykle z uwagą wybieramy markę kotła w naszej kotłowni, Buderus, Viessmann, Vaillant czy też De Dietrich. Racjonalny wybór producenta kotła ma swoje uzasadnienie, wiadomo prestiż marki zobowiązuje. Wydajność energetyczna urządzeń współczesnych producentów jest bardzo podobna. Oszczędności w wydatkach za energię poszukać powinniśmy gdzie indziej. Instalacja grzewcza budynku powinna być w idealnym stanie a grzejniki powinny posiadać moc deklarowaną przez producenta. Ma to kluczowe znaczenie podczas konfiguracji systemu grzewczego.

Kocioł kondensacyjny posiada rozbudowany i przewymiarowany wymiennik ciepła. Wysoka sprawność wymiany pozwala na obniżenie temperatury spalin do poziomu temperatury wody wracającej z instalacji. Obniżenie temperatury powrotu prowadzi do obniżenia wartości straty kominowej, to jest energii zawartej w gazach spalinowych. Przy doborze grzejników do systemu współpracującym z piecem kondensacyjnych przewymiarowano je ok. trzydzieści procent w stosunku do norm obowiązujących przed epoką kondensacji.

Oszczędności w płaconych rachunkach uzyskamy zwiększając ilość ciepła oddawaną w naszym budynku przez system grzewczy a redukując ilość ciepła która ucieka przez komin. W prosty sposób uzyskujemy to zmniejszając nachylenie krzywej grzewczej. Prowadzi to do zmniejszenia temperatur zasilania. Aby zachować należyty komfort cieplny musimy dysponować sprawnym systemem wymiany ciepła. Płukanie grzejników przywraca ich fabryczną sprawność, likwiduje efekt szumów i niedogrzanych pomieszczeń. Sprawna i drożna armatura pozwala na świadomą regulację naszego systemu grzewczego.

Płukanie grzejników – wpływ na awarię kotła

Płukanie grzejników to proces usunięcia z naszego systemu zanieczyszczeń takich jak kamień kotłowy czy też szlamu składającego się z mieszaniny tlenków żelaza. Kamień kotłowy ulega procesowi wypłukiwania, zanieczyszczenia osadzają się w naszym kotle grzewczym. W sposób oczywisty prowadzi to do utraty jego sprawności. Osady kamienia kotłowego i szlamu hematytowego niszczą armaturę pieca. Szczególnie wrażliwe są pompy obiegowe, zawory przełączające, nanometry oraz czujniki przepływu. Kamień kotłowy powoduje zła wymianę ciepła w kotle co wprowadza w błąd system elektroniczny sterujący pracą tego urządzenia. Płukanie grzejników nie tylko pozwoli nam oszczędzać na płaconych rachunkach za energię, mniejszy również ryzyko kosztownej awarii naszego pieca.

Płukanie grzejników można zamówić kontaktując się z nr telefonu 513 404 357

Usterka palnika Viessmann – Viessmann Serwis Warszawa

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann to jedna z najczęściej występujących anomalii podczas eksploatacji naszego pieca Viessmann. Wystąpienie jakiegokolwiek kodu usterki zasygnalizowane na elektronicznym panelu kotła Viessmann powinno być skonsultowane z Viessmann Serwis Warszawa.

Usterka palnika Viessmann pojawia się najczęściej na wskutek zaniedbań serwisowych, złej regulacji palnika kotła Viessmann lub na wskutek awarii podzespołów. Bezpośrednią przyczyną tej anomalii jest brak zapłonu lub detekcji płomienia. Usterka może występować nieregularnie i zazwyczaj jest trudna do usunięcia przez osoby o niewielkim doświadczeniu w pracy z palnikami kotłów Viessmann. Po wystąpieniu tego błędu kocioł Viessmann ulega stałemu zablokowaniu i konieczne jest odblokowanie elektroniki kotła za pomocą przycisku RESET.

Usterka palnika Viessmann
Usterka palnika Viessmann

Usterka palnika Viessmann przyczyny

 • brak regularnego serwisu kotła Viessman
 • zanieczyszczenia zalegające w komorze spalania
 • niedrożny system odprowadzenia kondensatu
 • brudny syfon kondensatu
 • niedrożny system odprowadzenia spalin
 • brak odpowiedniej ilości powietrza do spalania
 • błędy spowodowane przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej
 • uszkodzenie kabli zapłonowych lub transformatora
 • nieprawidłowy skład mieszanki spalinowej
 • uszkodzenia elektrozaworu gazowego lub wentylatora
 • błędy spowodowane poprzez wady elektroniki kotła Viessmann
 • błędy spowodowane przez zużycie i degradację uszczelnień lancy palnikowej, izolacji pokrywy, uszczelki pokrywy, klapy powietrza

Viessmann Serwis Warszawa posiada stosowne doświadczenie w pracy z kotłami  sprawiającymi kłopoty eksploatacyjne. Z racji na złożoność problemu odradzamy użytkownikom dokonywanie wszelkiego rodzaju napraw we własnym zakresie. Do wykonania skutecznej naprawy konieczna jest specjalistyczna wiedza, która umożliwia postawienie diagnozy. Do wykonania poprawnych nastaw kotła wymagane jest użycie narzędzi takich jak analizator spalin, miernik różnicowy ciśnień czy też zestaw manometrów. Palniki olejowe stosowane w kotłach Viessmann wymagają właściwego doboru dysz oraz precyzyjnych nastaw zgodnie z dokumentacja producenta. Wszelkiego rodzaju intuicyjne regulacje palnika zarówno olejowego jak i gazowego mogą spowodować kosztowną i trudną do usunięcia awarię.

Usterka palnika Viessmann spowodowana może być złymi warunkami technicznymi pomieszczeń w których zainstalowane są kotły Viessmann. Wadliwie wykonana instalacja nawiewu oraz silne prądy powietrza mogą powodować problemy z zapłonem i pracą palników kotłów stojących. Zastosowanie w budynku silnych wentylatorów oraz systemów rekuperacji może powodować anomalie. Niepoprawnie skonstruowane przewody kominowe oraz ekstremalne warunki  pogodowe takie jak silne wiatry czy też różnice ciśnień wynikające z występowaniem bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur mogą zakłócić pracę palnika. Pamiętajmy, że usługę serwisu kotła wykonać należy na sprawnym kotle. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z kotłami Viessmann zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

viessmann serwis

Prąd jonizacji i kontrola płomienia

kontrola płomienia

Prąd jonizacji

Prąd jonizacji to prąd płynący pomiędzy specjalną elektrodą (w branży grzewczej nosi ona nazwę elektrody jonizacyjnej) a masą palnika w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów a oznacza to zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów (cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym) posiadającym właściwości przewodzenia prądu elektrycznego. W wyniku różnicy potencjałów  w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd.

prąd jonizacji

Prąd jonizacji i algorytm zapłonu

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na ciepło kocioł grzewczy aby dostarczyć energię cieplną do systemu grzewczego musi dokonać zapłonu mieszanki gazowej. Krok po kroku opiszemy w jaki sposób dochodzi do powstania płomienia i w jaki sposób automatyka kotła informowana jest o jego obecności.

 1. Automatyka kotła grzewczego zgłasza zapotrzebowanie na ciepło. Może to być potrzeba ogrzania wody do kąpieli lub naszego budynku
 2. Na elektrodę jonizacyjną podawane jest napięcie o wartości od 110 do 190 Volt aby mógł powstać prąd jonizacji. W normalnej temperaturze otoczenia, przy braku płomienia w układzie nie płynie prąd. 
 3. Za pomocą transformatora podawane jest napięcie o wartości kilku tysięcy Voltów na elektrodę zapłonową. Powoduje to powstanie łuku elektrycznego, wytwarza się potrzebna do zapłonu iskra.
 4. Automatyka kotła podaje napięcie na cewkę elektrozaworu gazowego. Powodując to jego otwarcie i następuje dostarczenie mieszanki gazowej na palnik naszego urządzenia. W obecności iskry następuje jej zapłon,
 5. Pomiędzy masą kotła a elektrodą jonizacyjną zaczyna płynąć prąd jonizacji, który informuje układ elektroniczny naszego pieca o obecności płomienia

Zakłócenia – najczęstsze przyczyny

Prąd jonizacji jest prądem stosunkowo słabym, jego natężenie wynosi około kilkunastu miliamperów. Tak słaby prąd w przypadku wystąpienia anomalii takich jak zanieczyszczenia czy deformacje elektrody, uszkodzenia porcelany izolacyjnej może ulec osłabieniu i nie zostanie wykryty. Nastąpi wówczas blokada urządzenia, kocioł wejdzie w stan awarii.

Zła polaryzacja podłączeń elektrycznych, silne zabrudzenia, korozja kotła, stara instalacja elektryczna, zawilgocenia, zła regulacja palnika oraz nieodpowiednie ciśnienie gazu mogą być przyczyną wystąpienia tego typu awarii.

COB olejowy kondensacyjny kocioł Wolf

COB Wolf

COB Wolf – tanie ogrzewanie olejowe

COB olejowy kocioł kondensacyjny COB-20 firmy Wolf GmbH otrzymał najwyższą oceną w swojej klasie, w niezależnym teście konsumenckim „Stiftung Warentest”. Urządzenie otrzymało najwyższe noty w kategorii „efektywność energetyczna”, „ochrona środowiska” i „jakość wykonania”.

Olejowe kotły kondensacyjne COB firmy Wolf GmbH są atrakcyjną alternatywą dla innych źródeł energii. Zastosowana w kotłach technika kondensacyjna, pozwala na uzyskanie sprawności sięgającej aż 106%. Są one oszczędne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego. Urządzenia te mogą być zasilane zarówno olejem opałowym tradycyjnym, bezsiarkowym jak i bioolejem B5. Kotły COB, tak jak wszystkie urządzenia firmy Wolf GmbH, produkowane są w całości w niemieckich fabrykach Wolf w Mainburgu. Jest to gwarancją najwyższej jakości „made in Germany”. Dodatkowo, możliwości kondensacyjnego kotła COB-20 zostały potwierdzone najwyższą oceną w prestiżowym teście konsumenckim, niezależnej organizacji „Stiftung Warentest”. Jest ona uznawana w całej Europie za specjalistę w przeprowadzaniu bezstronnych, porównawczych testów produktów i usług.

COB Wolf – najlepsza technologia

Olejowy kocioł kondensacyjny COB firmy Wolf GmbH, jest jednym z najbardziej sprawnych, bezpiecznych i przyjaznych w obsłudze produktów na rynku. Unikalne rozwiązania techniczne, a także charakterystyczna dla firmy Wolf GmbH, najwyższa jakość wykonania oraz trwałość i niezwykle cicha praca urządzenia, pozwalają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Olejowy kocioł kondensacyjny COB może stanowić wzór zastosowania nowoczesnej techniki kondensacyjnej wykorzystującej olej opałowy, która gwarantuje osiągnięcie sprawności sięgającej aż 106 %.

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, w kotle zamontowano wymiennik, wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego o wyjątkowych właściwościach przekazywania ciepła. Posiada on również unikalny, wertykalny kształt.  Zwiększa się  efektywność spalania, a także ułatwiają pracę technikom Wolf Serwis i pozwala na utrzymanie komory spalania w czystości. Dzięki dwustopniowemu palnikowi z inteligentnym sterowaniem pracy, kocioł jest również niezwykle oszczędny. Może on pracować na pierwszym stopniu przy małym zapotrzebowaniu na ciepło, natomiast przy dużym zapotrzebowaniu c.o. i c.w.u. wykorzystuje on pełną moc. Nad całością czuwa inteligentny system sterowania WRS dający, po zastosowaniu modułów funkcyjnych, m.in. możliwość obsługi do 7 obiegów grzewczych, instalacji solarnej oraz kaskady do 5 kotłów.

COB Wolf idealny wybór

Kocioł COB może współpracować z każdym zasobnikiem c.w.u. Do współpracy z modelami o mocy 15, 20, 29 kW, firma Wolf GmbH dedykuje warstwowy zasobnik c.w.u. dostosowany kształtem i kolorem do obudowy kotła. Przy objętości 160 litrów, jego wydajność c.w.u. pozwala na dostępność w pierwszych 10 minutach do 300 litrów, a w ciągu godzi-ny nawet do 700 litrów wody!

Ogromną zaletą kotła COB są niewielkie wymiary. Dodatkowo, można go również zamontować praktycznie w każdym miejscu. Nie ma ograniczeń związanych z odległością od ścian bocznych. Przystosowany do współpracy z kotłem COB, zasobnik c.w.u. CS-160, można postawić zarówno obok, jak i tyłem do urządzenia. Fachowcy docenią zapewne fakt, iż wszystkie elementy obsługowe dostępne są z przodu. Zapewnia to swobodny dostęp do podzespołów obu urządzeń. Przy wyborze paliwa do systemu grzewczego, oprócz ceny, która w różnych okresach może się mocno wahać, warto wziąć pod uwagę również inne aspekty. Ekologia, niezależność od dostawcy, dostępność, koszt budowy instalacji, czy bezpieczeństwo użytkowania to ważne argumenty. Warto więc przyjrzeć się bliżej olejowi opałowemu, który zwykle jest paliwem ogólnodostępnym oraz tańszym, biorąc pod uwagę koszt i montaż instalacji. Zaliczany jest też do paliw bezpiecznych i ekologicznych gdyż nie jest uciążliwy dla środowiska naturalnego.

COB Wolf kondensacyjny olejowy

Kocioł po sezonie zimowym kilka praktycznych porad

Wiosna koniec sezonu grzewczego

Minął sezon grzewczy i już na szczęście nie potrzebujemy ogrzewania w naszym domu. Cieszymy się nadchodzącą wiosną i perspektywą spędzania wolnego czasu w naszym ogródku. Koniec z wysokimi rachunkami za gaz, zmaganiem się z zimnem i ustawicznym problemem z grzejnikiem w sypialni czy też zmorą ogrzewania podłogowego w łazience. Już nie będą nam potrzebne żadne systemy grzewcze ( aż do przeszłej zimy), a ta nadejdzie po długim upalnym lecie i pięknej złotej jesieni. Zbliża się czas beztroski, każdy z nas potrzebuje chwili relaksu i odpoczynku od wysokich kosztów eksploatacji domu. Ciepła woda w kranach jest niezbędna do życia ( ale czy aż tak bardzo, przecież chwila orzeźwienia pod zimnym prysznicem dobrze nam zrobi), a nasz leciwy kocioł bez problemu poradzi sobie z takim prostym zadaniem. Teraz czekają na nas miłe chwile, liczne imprezy w ogródku, spotkania z przyjaciółmi Możemy wreszcie zaplanować wakacje w wymarzonym egzotycznym zakątku świata. Koniec z ogrzewaniem domu. I co najważniejsze, mamy do dyspozycji sporo wolnych środków na nasze przyjemności i usprawiedliwione niewygórowane potrzeby. Jest już ciepło i słońce ogrzewa cały świat i przy okazji nasz dom.  Słowem ekologicznie, tanio i przyjemnie.

A potrzeby mamy różnorakie.. Możemy rozkopać nasze rabatki, posadzić nowe wspaniałe krzaki i drzewka. Wreszcie można wyciągnąć narzędzia ogrodowe;, łopatki, grabki, a nawet dmuchany basen i przenośną trampolinę. Miłośnicy sprzętu zmechanizowanego nareszcie będą mogli uruchomić kosiarki, kosy mechaniczne i piły spalinowe i z upodobaniem oddać się  ogrodowemu hobby ( a warkot i hałas oznajmi całemu światu o naszej pasji). A po ciężkiej pracy w zgiełku można wreszcie napić się piwa i po ludzku zrelaksować ( koniecznie z z nowym modelem wiecznie dymiącego grilla). A rodzice z pewnością wypuszczą swoje pociechy do ogródka. Ile to będzie wrzasku, krzyku i wszelkiego hałasu……. Niektórzy wyruszą na trasy leśne, będziemy spacerować jeździć na rowerze lub najlepiej potężnym terenowym quadzie.  Tak jak lubimy……. Nasze Buderusy, Viessmany, Vaillanty  i De  Dietrichy już nie budzą żadnych emocji bo do zimy daleko i nikt nie będzie przejmował się  nimi. W zasadzie zawsze można kupić nowy piec, lecz prawdopodobnie pozostanie to w sferze planowania.  

Praktyczne porady jak zadbać o nasz piec

Po sezonie zimowym powinniśmy poświęcić chwilę naszym urządzeniom grzewczym. Problemy, które wystąpiły zimą z pewnością powrócą i wiosną czy też latem można będzie znaleźć chwilę czasu na ich rozwiązanie. Jak mówi przysłowie, „co masz zrobić jutro najlepiej zrób dziś” i zgodnie z tą maksymą powinniśmy skrupulatnie przypomnieć sobie wszelkie niedomagania naszego systemu grzewczego. Najlepiej wszystkie uwagi zanotować, ponieważ nasza pamięć jest ulotna. 

Jesień nie jest właściwą porą roku na wykonywanie remontu ogrzewania. Firmy z branży grzewczej mają o tej porze roku najwięcej pracy. Jeśli nie lubimy stresu i niespodzianek zaplanujmy prace w okresie, gdy nie jesteśmy pod presją zbliżających się zimowych chłodów. Pamiętajmy, że w sezonie grzewczym nie ma czasu na pracochłonne modernizacje instalacji i naprawy kotłów. W zimie firmy serwisowe chcą szybko usuną usterkę ponieważ mają długa kolejkę oczekujących na interwencję klientów. 

Uwielbiamy odpoczywać i relaksować się po wytężonym tygodniu pracy. To w pełni zrozumiałe, my ludzie mamy do tego pełne prawo. Zadajmy sobie pytanie, czy po zimie warto wykonać jakiekolwiek prace w naszej kotłowni ?. Czy warto zwrócić uwagę , że nasz kocioł nie jest już nowy a z pewnością będzie musiał nam służyć przynajmniej przez kilkanaście lat.