Krzywa grzewcza

Krzywa Grzewcza

Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza to zależność temperatury wody kotłowej od temperatury otoczenia  (na zewnątrz budynku). Inaczej mówiąc, jest to zależność  temperatury wody docierającej do grzejników od warunków pogodowych.

Regulacja ogrzewania względem warunków pogodowych jest najlepszym rozwiązaniem w celu uzyskania komfortu funkcjonowania systemu grzewczego. Znakomicie sprawdza się w budynkach wielorodzinnych,  w których występuje zróżnicowanie potrzeb mieszkańców i trudno byłoby pogodzić preferencje wielu użytkowników. Pozwala nie tylko ustalić warunki ogrzewania, lecz także powiązać je z szybko zmieniającą się pogodą. Umożliwia również włączenie lub wyłączenie ogrzewania w odniesieniu do ustalonej przez nas temperatury zewnętrznej.

Krzywa Grzewcza

Krzywa grzewcza konfiguracja parametrów

Na powyższym wykresie widzimy ponumerowane krzywe grzewcze. Poniżej znajdują się zasady doboru krzywej grzewczej do naszego budynku:

Krzywa grzewcza do ogrzewania podłogowego to krzywe oznaczone numerami od 0,4 do 0,8

Krzywa grzewcza do ogrzewania grzejnikowego to krzywe oznaczone numerami od 0,9 do 1,8

Powyżej numeru 1.8 w praktyce konfigurujemy nasz system grzewczy tylko w przypadku szczególnych wymagań systemu odnośnie do wysokich parametrów na zasilaniu. Do takich zaliczymy obiegi grzewcze obsługujące kurtyny powietrzne, nagrzewnice oraz  inne rozwiązania oparte na wymiennikach ciepła.

Krzywa grzewcza interpretacja zależności

Nasz wykres przedstawia różne krzywe grzewcze odpowiadające temperaturze pomieszczenia wynoszącej dwadzieścia stopni. Oznacza to, że z wykresu możemy odczytywać zależności odpowiadające, na wybranej przez nas krzywej, ustawieniu w systemie (wprowadzeniu do automatyki) temperatury dwudziestu stopni. Wprowadzenie innej temperatury spowoduje przesunięcie naszej zależności o wartości oznaczone na wykresie ukośną linią. Obniżenie temperatury pomieszczenia oznaczać będzie korektę w dół podwyższenie temperatury pomieszczenia korektę w górę. Zadajmy sobie podstawowe pytanie, czy jak wybierzemy np krzywą 1,4 i ustawimy temperaturę dwadzieścia stopni to, czy w naszym domu będzie panowała temperatura dwudziestu stopni ?

NIE, my ustawiamy tylko zależność przedstawioną na wykresie. Krzywą należy dostosować do naszych potrzeb oraz do parametrów budynku tak, żeby temperatury odpowiadały wszystkim jego mieszkańcom.

Producenci kotłów wyposażyli swoje urządzenia w systemy dające możliwość obniżania poziomu ogrzewania  w okresie, w którym nie ma nas w domu lub w nocy. Korzystamy wówczas z funkcji programowania czasowego. W każdym systemie dla potrzeb regulacji możemy ustawić  temperaturę komfortu (zwyczajowo oznaczaną słoneczkiem) i temperaturę obniżenia ( oznaczaną ikonką księżyca). Program czasowy będzie  powodował, że w czasie obniżenia nocnego ogrzewanie działa słabiej, bardziej oszczędnie, a w ciągu  dnia silniej.  Aby ułatwić dopasowanie krzywej grzewczej, można dokonać trwałego przesunięcia wybranej zależności w górę o wartość „B” lub w dół om wartość „A”.

Podane powyżej prawidłowości dotyczą układów pozbawionych czujnika temperatury pomieszczenia. Dokładnych regulacji ogrzewania i sprawdzenia właściwych parametrów dokonuje SERWIS KOTŁÓW podczas rutynowych prac przeglądu naszych urządzeń grzewczych. Nasze usługi serwisu i napraw świadczone są na terenie Warszawy oraz jej okolic.