Cennik Serwis Kotły

Nasze ceny należą do najlepszych na rynku i są w pełni uzasadnione. Oferujemy najwyższą jakość i skuteczność wykonywanych czynności serwisowych.

513 404 357


Serwis gazowego kotła wiszącego z otwartą lub zamkniętą komorą spalania

 • czyszczenie palnika
 • czyszczenie nagrzewnicy kotła
 • ocena stanu urządzenia odnośnie nieszczelności od strony wodnej
 • czyszczenie i regulacja położenia elektrod jonizacyjnej i zapłonowej
 • demontaż i czyszczenie filtrów instalacyjnych
 • kontrola i uzupełnienie ciśnienia w naczyniach przeponowych
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie szczelności gazowej i układu odprowadzania spalin
 • konsultacja z użytkownikiem odnośnie eksploatacji systemu

CENA od 250 zł


Serwis gazowego kotła kondensacyjnego lub centrali kondensacyjnej

 • oczyszczenie kondensacyjnego wymiennika ciepła
 • kontrola i czyszczenie lancy palnika
 • czyszczenie i kontrola elektrod zapłonowej i jonizacyjnej
 • ocena odnośnie szczelności wodnej
 • kontrola i ewentualne uzupełnienie ciśnienia w naczyniach wyrównawczych
 • demontaż i oczyszczenie filtrów i syfonów
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie szczelności gazowej
 • w przypadku anomalii w działaniu kotła analiza spalin i regulacja palnika (opcja dodatkowo płatna)

CENA od 250 zł


Serwis gazowego kotła stojącego do mocy 28 kW

 • demontaż i oczyszczenie palnika
 • kontrola stanu zapalarki, czyszczenie dysz i zespołu elektrod, regulacja
 • czyszczenie głównego wymiennika ciepła kotła sprężonym powietrzem
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • pomiar ciśnienia i jego korekta w naczyniach przeponowych
 • demontaż i oczyszczenie filtrów instalacyjnych
 • konsultacja z użytkownikiem odnośnie sposobu eksploatacji urządzenia

CENA od 250 zł


Serwis olejowego kotła o mocy do 35 kW

 • czyszczenie komory spalania kotła
 • czyszczenie głowicy palnika olejowego oraz dyszy spiętrzającej
 • wymiana dyszy olejowej
 • kontrola i nastawa ciśnienia oleju na palniku
 • wymiana wkładki filtra olejowego
 • nastawa położenia palnika
 • analiza spalin kotła olejowego
 • doradztwo odnośnie eksploatacji urządzenia

CENA od 500 zł


Chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

 • czyszczenie układu grzewczego budynku z osadów kamienia kotłowego i zanieczyszczeń eksploatacyjnych za pomocą specjalistycznej chemii. (Wielkość zładu wody do 300 litrów)
 • kontrola procesu czyszczenia odgazowanie grzejników
 • wielokrotne płukanie instalacji i neutralizacja chemii czyszczącej odpowiednimi komponentami

CENA od 1200 zł 


Cennik Serwis Kotły zawiera koszt dojazdu na terenie Warszawy i do miejscowości położonych do 15 km. W przypadku dojazdu do miejscowości dalej położonych koszt dojazdu zostanie ustalony na podstawie indywidualnej kalkulacji.

Koszt naprawy lub diagnozy kotła znajdującego się w stanie awarii to kwota od 250.

W przypadku wymiany podzespołów kotła koszt określony zostanie na podstawie indywidualnej kalkulacji w zależności od nakładów pracy i kosztu zakupu części zamiennych określonych przez oficjalne cenniki producenta.

W przypadku obsługi urządzeń szczególnie zaniedbanych, wykonywania złożonych napraw lub konieczności pracy w nocy lub dni wolne od pracy podane powyżej ceny mogą ulec zmianie.

Cennik Serwis Kotły