De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic konsola sterownicza

De Dietrich Diematic to system regulacji pogodowej stosowany w urządzeniach wyprodukowanych przez firmę De Dietrich. System ten potrafi obsłużyć kilka niezależnych obiegów. Pozwala na zastosowanie zaworów mieszających z siłownikami. Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury zasilania poszczególnych obwodów grzewczych. Sterownik działa w oparciu o regulację pogodową i pozostawia możliwość na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem stref w budynku za pomocą nastaw krzywej grzewczej.

Zaawansowany technologicznie regulator De Dietrich Diematic umożliwia zaprogramowanie niezależnych bloków czasowych zarządzających zarówno ogrzewaniem jak i produkcją wody użytkowej.  Elektronika kotła informuje za pomocą kodów błędów o pojawiających się zakłóceniach w pracy urządzenia.  De Dietrich Serwis ma możliwość odczytu historii usterek jak i zaprogramowania daty następnego przeglądu. Regularna kontrola nastaw parametrów przyczyni się do obniżenia płaconych rachunków za energię jak i poprawy komfortu eksploatacji.

De Dietrich Diematic obsługa

Czytelny panel De Dietrich Diematic ułatwia wprowadzanie nastaw. Dolny rząd klawiszy umożliwia szybki wybór sposobu ogrzewania naszego domu. Po wybraniu odpowiedniego obiegu grzewczego mamy możliwość pracy w cyklu automatycznym ( AUTO ); pracy w podwyższonych, komfortowych parametrach ( PRZYCISK SŁOŃCE ); pracy oszczędnej ( PRZYCISK KSIĘŻYC ); włączenia ochrony przed zamarznięciem ( PRZYCISK ŚNIEŻYNKA ) oraz sterowania podgrzewaniem wody do kąpieli ( PRZYCISK KRAN ).

Nastaw dokonujemy wciskając odpowiedni klawisz. Krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje krótkotrwałe uaktywnienie wybranej funkcji, Dłuższe przytrzymanie klawisza funkcyjnego spowoduje załączenie wybranej funkcji na stałe. Krótkotrwała nastawa kasowana jest po przejściu automatyki do następnego punktu przełączenia i sygnalizowana jest pulsowaniem strzałki pod odpowiednik klawiszem. Trwała zmiana zasygnalizowana zostanie przez ciągłym symbolem strzałki pod przyciskiem.

Ten system sterowania pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia grzewczego De Dietrich do naszych aktualnych potrzeb. Jeśli chcemy wykąpać się i potrzebujemy ciepłej wody poza cyklem programowym np w południe gdy nasz piec ma zaprogramowany brak podgrzewu zbiornika krótko przyciskamy klawisz oznaczony symbolem kranu. Zaczyna pulsować strzałka i nasz kocioł jednorazowo podgrzeje wodę do kąpieli poza cyklem programowym. Jeśli natomiast potrzebujemy ciepłej wody przez całą dobę przytrzymujemy przycisk oznaczony symbolem kranu aż do pojawienia się ciągłego symbolu wskaźnika strzałki.

De Dietrich Diematic system pozwala szybko zmienić wybraną temperaturę. Po naciśnięciu klawisza z symbolem termometru pojawia się oznaczenie literowe obiegu grzewczego i pulsująca wartość temperatury którą możemy zmienić w zależności od naszych potrzeb klawiszami PLUS lub MINUS znajdującymi się po prawej stronie ekranu. Po ponownym wciśnięciu przycisku z termometrem wprowadzona wartość zastanie zapamiętana.

yes

DTG De Dietrich

DTG De Dietrich

DTG De Dietrich gazowy kocioł stojący

DTG De Dietrich to gazowy kocioł stojący z palnikiem inżektorowym. Zasadę działania palnika kotła DTG De Dietrich przedstawiono na poniższej ilustracji. Pamiętajmy, kotłownia w której źródłem ciepła jest stojący kocioł gazowy powinna posiadać prawidłowa wykonaną instalację wentylacji oraz nawiewu powietrza. Serwis kotła De Dietrich powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, pamiętajmy, że kotły zaniedbane i sporadycznie serwisowane mogą spowodować zagrożenia.

palnik inżektorowy

Algorytm zapłonu

Typową, najczęstszą przyczyną zablokowania pieca DTG De Dietrich jest usterka palnika. Usterka ta spowodowana jest brakiem płomienia podczas inicjacji zapłonu na małym palniku zapalającym pieca, niewłaściwym prądem jonizacji lub też  usterką automatu palnikowego kotła. Zapłon pieca De Dietrich przebiega następująco:

  • wysłanie sygnału elektrycznego z automatyki do automatu palnikowego odnośnie zapotrzebowania na ciepło
  • podanie wysokiego napięcia przez automat palnikowy na elektrodę zapłonową i wytworzenia łuku elektrycznego
  • pojawia się napięcie na elektrodzie jonizacyjnej
  • wysłanie sygnału elektrycznego przez automat palnikowy na małą cewkę zespołu gazowego
  • podanie gazu na palnik zapalający
  • powstanie płomienia w wyniku zapłonu gazu przez łuk elektryczny
  • powstanie prądu jonizacji mierzonego pomiędzy elektrodą jonizacyjną i masą urządzenia
  • podanie sygnału elektrycznego na dużą cewkę zespołu gazowego i zapłon płomienia na palniku głównym
DTG De Dietrich

Jakakolwiek anomalia w wyżej przedstawionym algorytmie zapłonu powoduje zablokowanie się kotła. Blokada sygnalizowana jest pomarańczowym podświetleniem przycisku blokady znajdującym się na automacie palnikowym kotła DTG De Dietrich.

Odblokowanie lub RESET automatyki nastąpi po wciśnięciu podświetlonego przycisku i wówczas realizowany będzie powtórnie algorytm zapłonu. Do opisanej awarii dochodzi w wyniku złego stanu elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej, silnych zabrudzeń lub uszkodzeń palnika zapłonowego, złego stanu kabli wysokiego napięcia, zapchania lub zdekalibrowania dyszy palnika zapłonowego lub na wskutek awarii automatu palnikowego lub też zespołu gazowego. Samodzielna naprawa tego typu awarii przez niewykwalifikowany personel może spowodować zagrożenia dla użytkowników lub zniszczenia podzespołów pieca. Dokładna diagnoza jest postawą do podjęcia decyzji o wymianie kosztownych elementów i wykonania skutecznej naprawy.

Zapraszamy do korzystania z usług De Dietrich Warszawa https://serwiskotly.com.pl/de-dietrich-serwis/

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu  513 404 357