Płukanie grzejników

płukanie grzejników

Płukanie grzejników – sposób na zmniejszenie wysokich rachunków za gaz

Płukanie grzejników w instalacji której wiek przekroczył dziesięć lat w sposób oczywisty przełoży się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie naszego domu. Zwykle z uwagą wybieramy markę kotła w naszej kotłowni, Buderus, Viessmann, Vaillant czy też De Dietrich. Racjonalny wybór producenta kotła ma swoje uzasadnienie, wiadomo prestiż marki zobowiązuje. Wydajność energetyczna urządzeń współczesnych producentów jest bardzo podobna. Oszczędności w wydatkach za energię poszukać powinniśmy gdzie indziej. Instalacja grzewcza budynku powinna być w idealnym stanie a grzejniki powinny posiadać moc deklarowaną przez producenta. Ma to kluczowe znaczenie podczas konfiguracji systemu grzewczego.

Kocioł kondensacyjny posiada rozbudowany i przewymiarowany wymiennik ciepła. Wysoka sprawność wymiany pozwala na obniżenie temperatury spalin do poziomu temperatury wody wracającej z instalacji. Obniżenie temperatury powrotu prowadzi do obniżenia wartości straty kominowej, to jest energii zawartej w gazach spalinowych. Przy doborze grzejników do systemu współpracującym z piecem kondensacyjnych przewymiarowano je ok. trzydzieści procent w stosunku do norm obowiązujących przed epoką kondensacji.

Oszczędności w płaconych rachunkach uzyskamy zwiększając ilość ciepła oddawaną w naszym budynku przez system grzewczy a redukując ilość ciepła która ucieka przez komin. W prosty sposób uzyskujemy to zmniejszając nachylenie krzywej grzewczej. Prowadzi to do zmniejszenia temperatur zasilania. Aby zachować należyty komfort cieplny musimy dysponować sprawnym systemem wymiany ciepła. Płukanie grzejników przywraca ich fabryczną sprawność, likwiduje efekt szumów i niedogrzanych pomieszczeń. Sprawna i drożna armatura pozwala na świadomą regulację naszego systemu grzewczego.

Płukanie grzejników – wpływ na awarię kotła

Płukanie grzejników to proces usunięcia z naszego systemu zanieczyszczeń takich jak kamień kotłowy czy też szlamu składającego się z mieszaniny tlenków żelaza. Kamień kotłowy ulega procesowi wypłukiwania, zanieczyszczenia osadzają się w naszym kotle grzewczym. W sposób oczywisty prowadzi to do utraty jego sprawności. Osady kamienia kotłowego i szlamu hematytowego niszczą armaturę pieca. Szczególnie wrażliwe są pompy obiegowe, zawory przełączające, nanometry oraz czujniki przepływu. Kamień kotłowy powoduje zła wymianę ciepła w kotle co wprowadza w błąd system elektroniczny sterujący pracą tego urządzenia. Płukanie grzejników nie tylko pozwoli nam oszczędzać na płaconych rachunkach za energię, mniejszy również ryzyko kosztownej awarii naszego pieca.

Płukanie grzejników można zamówić kontaktując się z nr telefonu 513 404 357

Prąd jonizacji i kontrola płomienia

kontrola płomienia

Prąd jonizacji

Prąd jonizacji to prąd płynący pomiędzy specjalną elektrodą (w branży grzewczej nosi ona nazwę elektrody jonizacyjnej) a masą palnika w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów a oznacza to zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów (cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym) posiadającym właściwości przewodzenia prądu elektrycznego. W wyniku różnicy potencjałów  w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd.

prąd jonizacji

Prąd jonizacji i algorytm zapłonu

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na ciepło kocioł grzewczy aby dostarczyć energię cieplną do systemu grzewczego musi dokonać zapłonu mieszanki gazowej. Krok po kroku opiszemy w jaki sposób dochodzi do powstania płomienia i w jaki sposób automatyka kotła informowana jest o jego obecności.

 1. Automatyka kotła grzewczego zgłasza zapotrzebowanie na ciepło. Może to być potrzeba ogrzania wody do kąpieli lub naszego budynku
 2. Na elektrodę jonizacyjną podawane jest napięcie o wartości od 110 do 190 Volt aby mógł powstać prąd jonizacji. W normalnej temperaturze otoczenia, przy braku płomienia w układzie nie płynie prąd. 
 3. Za pomocą transformatora podawane jest napięcie o wartości kilku tysięcy Voltów na elektrodę zapłonową. Powoduje to powstanie łuku elektrycznego, wytwarza się potrzebna do zapłonu iskra.
 4. Automatyka kotła podaje napięcie na cewkę elektrozaworu gazowego. Powodując to jego otwarcie i następuje dostarczenie mieszanki gazowej na palnik naszego urządzenia. W obecności iskry następuje jej zapłon,
 5. Pomiędzy masą kotła a elektrodą jonizacyjną zaczyna płynąć prąd jonizacji, który informuje układ elektroniczny naszego pieca o obecności płomienia

Zakłócenia – najczęstsze przyczyny

Prąd jonizacji jest prądem stosunkowo słabym, jego natężenie wynosi około kilkunastu miliamperów. Tak słaby prąd w przypadku wystąpienia anomalii takich jak zanieczyszczenia czy deformacje elektrody, uszkodzenia porcelany izolacyjnej może ulec osłabieniu i nie zostanie wykryty. Nastąpi wówczas blokada urządzenia, kocioł wejdzie w stan awarii.

Zła polaryzacja podłączeń elektrycznych, silne zabrudzenia, korozja kotła, stara instalacja elektryczna, zawilgocenia, zła regulacja palnika oraz nieodpowiednie ciśnienie gazu mogą być przyczyną wystąpienia tego typu awarii.

Ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania

ciśnienie instalacji

Ciśnienie w instalacji co

Ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania to jeden z podstawowych parametrów, mający kluczowy wpływ na funkcjonowanie ogrzewania w naszym domu. Nieprawidłowe ciśnienie instalacji może być przyczyną wielu awarii jak i niedomagań; zbyt wysokie z pewnością doprowadzi do rozszczelnienia rur i armatury, niskie spowoduje zapowietrzanie układu.

ciśnienie w instalacji co

Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie instalacji ?

Układy grzewcze funkcjonują dzięki medium, przenoszącym energię cieplną, zwykle jest nim woda. Ciepło z naszego kotła powinno dotrzeć do każdego zakamarka naszego domu, system grzewczy powinien pracować bezgłośnie i efektywnie. Aby spełnić te warunki musimy zadbać o odpowiednie ciśnienie instalacji centralnego ogrzewania. Nasz układ grzewczy powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz odpowietrzniki umieszczone w kluczowych punktach instalacji.  Na początek należy zapoznać się z armaturą zabezpieczającą nasz system grzewczy.

zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa powinien odprowadzić nadmiar czynnika grzewczego w przypadku wzrostu ciśnienia w naszym systemie. W branży grzewczej najczęściej stosuje się zawory o punkcie otwarcia 2, 5 lub 3 bary. To podstawowy element zabezpieczający, powinien być umieszczony na zasilaniu w bezpośrednim sąsiedztwie kotła ( nie można stosować żadnego elementu odcinającego pomiędzy kotłem a tym zaworem). Zawór bezpieczeństwa chroni nas przed ewentualną eksplozją układu, która może nastąpić w wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia spowodowanego np wysoką temperaturą pieca.

Podciekanie zaworu bezpieczeństwa zwykle spowodowane jest nieprawidłową konfiguracją systemu i prowadzi do spadków ciśnienia w instalacji. Bezpośrednią przyczyną jest zwykle zbyt wysokie ciśnienie czynnika grzewczego, ciśnienie takie może pojawiać się chwilowo i prowadzi do uszkodzenia sprężyny zaworu lub jego gniazda.

Ciśnienie instalacji a rola naczynia przeponowego

naczynie przeponowe

Naczynie przeponowe ma za zadanie kompensować wzrosty i spadki ciśnienia w instalacji. Woda, pełniąca rolę czynnika grzewczego jest cieczą, niewielkie zmiany objętości cieczy powodują duże zmiany ciśnienia.  Aby skompensować ciśnienie instalacji co stosujemy naczynia z membraną, z jednej strony membrany znajduje się gaz a z drugiej ciecz. Jeśli ustawimy odpowiednią wartość ciśnienia od strony poduszki powietrznej naczynie będzie neutralizować skoki ciśnienia spowodowane rozgrzewaniem się i chłodzeniem wody w systemie grzewczym. Przyjmuje się za prawidłową wartość nadciśnienia od strony gazowej 0,2-0,5 bara. Naczynie takowe powinno mieć wielkość odpowiednio dobraną do objętości wody znajdującej się w instalacji.

Ciśnienie instalacji powinno odnosić się do wysokości słupa wody w systemie, w praktyce  stosuje się nadciśnienie w wysokości 0,5 bara. Jeśli kotłownia znajduje się na wysokości 8 metrów poniżej najwyżej położonego grzejnika to prawidłowe ciśnienie pracy wyniesie 0,8 +0,5 co daje nam wartość 1,3 bara, natomiast naczynie przeponowe pompujemy do wartości ciśnienia 1,3-0,2 to da nam wartość 1,5 bara.

Pamiętajmy o właściwym doborze wielkości (objętości) naczynia, po rozgrzaniu naszej instalacji do temperatury granicznej, zwykle jest to 80 stopni ciśnienie nie powinno przekroczyć 2 barów.

Modulens De Dietrich

Modulens De Dietrich

Modulens De Dietrich to kompaktowy zestaw do ogrzewania domu i ciepłej wody do kąpieli, oferuje szeroki zakres mocy od 15 do 35 kW i występuje w trzech modelach. Posiada najnowsze rozwiązania technologiczne firmy De Dietrich, regulację Diematic iSystem oraz podgrzewacz warstwowy dla wytwarzania ciepłej wody. To po prostu niezawodne połączenie wysokiej wydajności, oszczędności energii i przestrzegania zasad ochrony środowiska. Modulens może współpracować z podgrzewaczem solarnym oraz pompą ciepła.

Kotły Modulens całkowicie respektują najbardziej wymagające normy ochrony środowiska. Przy połączeniu kotła Modulens z podgrzewaczem solarnym ograniczeniu ulega ilość zużytej energii, zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do środowiska i uzyskujemy do 60% ciepłej wody użytkowej za darmo. Po połączeniu z pompą ciepła HP Inverter zmniejszamy według danych producenta do 60% rachunki za energię. Oprócz zapewnienia komfortu, bardzo wydajny system regulacji Diematic iSystem pozwala sterować i reagować bardziej precyzyjnie na rzeczywiste zapotrzebowanie na ogrzewanie i c.w.u.

Jak pisaliśmy powyżej, zarówno w obiektach modernizowanych, jak i nowych można zestawiać gazowy kocioł kondensacyjny Modulens z urządzeniami wykorzystującymi inne rodzaje energii: systemy solarne, urządzenia opalane paliwem stałym lub pompy ciepła. Kocioł kondensacyjny Modulens wykorzystuje ciepło zawarte w spalinach. Technologia kondensacji optymalizuje nawet najmniejszą część energii, którą odzyskuje użytkownik.  Gwarantuje to zwiększoną sprawność eksploatacyjną: do 109% przy dużym zakresie mocy wynoszącym od 15 do 35 kW.

Modulens Serwis

Modulens – zalety dla użytkownika

 • aluminiowy wymiennik ciepła
 • regulator solarny
 • maksymalny komfort ciepłej wody
 • Titan Active System technologia powłoki zasobnika cwu
 • Modulens można podłączyć do różnych typów podgrzewaczy (warstwowy, z wężownicą lub solarny)
 • podgrzewacze dostępne są o pojemności 100, 160 lub 220 litrów
 • wszystkie wersje kotłów Modulens są gotowe do szybkiego i łatwego podłączenia do instalacji
 • modułowe rozwiązania umieszczenia elementóww kolumnie lub obok kotła pozwalają zainstalować kocioł prawie wszędzie.
 • roczna sprawność ekcploatacyjna do 109%
 • modulująca pompa obiegowa klasy A
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie poziomu hałasu
 • nowy palnik modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy, zapewnia precyzyjne zużycie energii i znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń: do 50%.
 • zasobnik stalowy pokryty emalią o dużej zawartości kwarcu dla zapewnienia bardzo dobrej jakości wody
 • wymiennik płytowy podłączany do podgrzewaczy warstwowych o pojemności 100 i 220 litrów dla jeszcze szybszego podgrzewu c.w.u
 • wszystkie elementy są dostępne od przodu kotła, konserwacja jest ułatwiona dzięki oświetleniu wnętrza kotła
 • przetestowane w fabryce kotły i podgrzewacze są dostarczane zmontowane i wyposażone do szybkiego zainstalowania
 • możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego lub do komina

MARKA DE DIETRICH

Sukces De Dietrich od stuleci opiera się na prawdziwych wartościach: jakość, niezawodność, trwałość, najwyższa jakość De Dietrich Serwis . De Dietrich dbając o środowisko i Państwa komfort, wykorzystuje aktualnie różne źródła energii odnawialnych, które chronią naszą planetę. Urządzenia grzewcze marki De Dietrich są szczytem innowacji i dzięki zaangażowaniu wielu osób posiadających dużą wiedzę fachową, charakteryzują się optymalną jakością i rzadko spotykaną trwałością.

De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic konsola sterownicza

De Dietrich Diematic to system regulacji pogodowej stosowany w urządzeniach wyprodukowanych przez firmę De Dietrich. System ten potrafi obsłużyć kilka niezależnych obiegów. Pozwala na zastosowanie zaworów mieszających z siłownikami. Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury zasilania poszczególnych obwodów grzewczych. Sterownik działa w oparciu o regulację pogodową i pozostawia możliwość na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem stref w budynku za pomocą nastaw krzywej grzewczej.

Zaawansowany technologicznie regulator De Dietrich Diematic umożliwia zaprogramowanie niezależnych bloków czasowych zarządzających zarówno ogrzewaniem jak i produkcją wody użytkowej.  Elektronika kotła informuje za pomocą kodów błędów o pojawiających się zakłóceniach w pracy urządzenia.  De Dietrich Serwis ma możliwość odczytu historii usterek jak i zaprogramowania daty następnego przeglądu. Regularna kontrola nastaw parametrów przyczyni się do obniżenia płaconych rachunków za energię jak i poprawy komfortu eksploatacji.

De Dietrich Diematic obsługa

Czytelny panel De Dietrich Diematic ułatwia wprowadzanie nastaw. Dolny rząd klawiszy umożliwia szybki wybór sposobu ogrzewania naszego domu. Po wybraniu odpowiedniego obiegu grzewczego mamy możliwość pracy w cyklu automatycznym ( AUTO ); pracy w podwyższonych, komfortowych parametrach ( PRZYCISK SŁOŃCE ); pracy oszczędnej ( PRZYCISK KSIĘŻYC ); włączenia ochrony przed zamarznięciem ( PRZYCISK ŚNIEŻYNKA ) oraz sterowania podgrzewaniem wody do kąpieli ( PRZYCISK KRAN ).

Nastaw dokonujemy wciskając odpowiedni klawisz. Krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje krótkotrwałe uaktywnienie wybranej funkcji, Dłuższe przytrzymanie klawisza funkcyjnego spowoduje załączenie wybranej funkcji na stałe. Krótkotrwała nastawa kasowana jest po przejściu automatyki do następnego punktu przełączenia i sygnalizowana jest pulsowaniem strzałki pod odpowiednik klawiszem. Trwała zmiana zasygnalizowana zostanie przez ciągłym symbolem strzałki pod przyciskiem.

Ten system sterowania pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia grzewczego De Dietrich do naszych aktualnych potrzeb. Jeśli chcemy wykąpać się i potrzebujemy ciepłej wody poza cyklem programowym np w południe gdy nasz piec ma zaprogramowany brak podgrzewu zbiornika krótko przyciskamy klawisz oznaczony symbolem kranu. Zaczyna pulsować strzałka i nasz kocioł jednorazowo podgrzeje wodę do kąpieli poza cyklem programowym. Jeśli natomiast potrzebujemy ciepłej wody przez całą dobę przytrzymujemy przycisk oznaczony symbolem kranu aż do pojawienia się ciągłego symbolu wskaźnika strzałki.

De Dietrich Diematic system pozwala szybko zmienić wybraną temperaturę. Po naciśnięciu klawisza z symbolem termometru pojawia się oznaczenie literowe obiegu grzewczego i pulsująca wartość temperatury którą możemy zmienić w zależności od naszych potrzeb klawiszami PLUS lub MINUS znajdującymi się po prawej stronie ekranu. Po ponownym wciśnięciu przycisku z termometrem wprowadzona wartość zastanie zapamiętana.

yes

Elektronika kotła

elektronika kotła

Elektronika kotła

Elektronika kotła grzewczego steruje pracą naszego urządzenia. Dziś praktycznie wszystkie funkcje pieca są kontrolowane przez układy elektroniczne. Użytkownik zmienia istotne dla siebie parametry ogrzewania takie jak temperatura wody do kąpieli czy też temperatura pomieszczenia naciskając odpowiednia klawisze na konsoli sterującej.

Mamy możliwość układania programów czyli wyboru w jakich porach dnia nasz dom ma być silniej ogrzewany. Dokonujemy wyborów w jaki sposób chcemy oszczędzać, mamy możliwość regulowania krzywej grzewczej czy też temperatury pomieszczenia. Pozostawienie możliwości zmian wielu zależności nie zawsze jest pozytywnie odbierane przez użytkownika. W pewnych okolicznościach użytkownik nie zawsze do końca rozumie zasadę działania regulacji i czasami ma wątpliwości jakie parametry ma zmodyfikować aby uzyskać pożądany przez siebie efekt.

Elektronika kotła usterki

Elektronika kotła zwykle znajduje się w pobliżu źródła ciepła kotła grzewczego, palnika. Elektronika kotła nie tylko narażona jest na oddziaływanie wysokich temperatur, sąsiedztwo rur i połączeń hydraulicznych, armatury  oraz przewodów do odprowadzania spalin niesie ryzyko zawilgoceń.

Wycieki czy też woda deszczowa pochodząca z opadów atmosferycznych mogą spowodować zwarcia na płytach elektronicznych. Silne zapylenie kotłowni może doprowadzić do osadzania się zabrudzeń na podzespołach elektronicznych i spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń grzewczych. Wiek naszych kotłów ma duże znaczenie odnośnie prawidłowego funkcjonowania systemu sterowania.

Do groźnych uszkodzeń płyt może dojść podczas burz, towarzyszące im wyładowania atmosferyczne są niebezpieczne dla elektroniki naszego pieca. Niestabilność sieci energetycznych, częste wyłączenia prądu oraz towarzyszące im  prace  mogą być źródłem przepięć. Zanik napięcia zwłaszcza gdy nie funkcjonuje prawidłowo system podtrzymywania pamięci jest przyczyną zaniku i błędnych nastaw wielu istotnych parametrów naszego kotła.

Elektronika kotła nastawy

Producent dostarcza nam urządzenie odpowiednio skonfigurowane do pracy. Nastawy parametrów elektroniki są odpowiednie dla prawidłowego funkcjonowania naszego systemu grzewczego. Wszelkiego rodzaju modyfikacje należy przeprowadzać w sposób świadomy w pełni rozumiejąc znaczenie wprowadzanych zmian. Intuicyjna obsługa pieca nie jest wskazania, przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji warto zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Przypadkowe nastawy wprowadzane przez wszelkiego rodzaju pseudofachowców  prowadzą do licznych dysfunkcji w funkcjonowaniu urządzeń, zazwyczaj są przyczyną wysokich rachunków za energię i szybszego zużycia podzespołów pieca. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Prowadzimy serwis kotłów następujących producentów

Viessmann, Vaillant, Buderus, Junkers, De Dietrich, Wolf, Saunier Duval, ACV, Immergas, Broetje, Ariston, Termet, Beretta, Ferroli

Serwis palnika olejowego

serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego wykonywany powinien być przynajmniej raz w roku. Wysokie koszty ogrzewania olejem opałowym powinny zobowiązywać do regularnej kontroli stanu urządzeń grzewczych wykorzystujących to paliwo. Troska o niezawodność systemów grzewczych powinna przejawiać się corocznym serwisem  kotłów Buderus, Viessmann czy też De Dietrich.

Regularny serwis palnika olejowego powinien być uwarunkowany specyficznymi warunkami spalania oraz wysokimi wymaganiami odnośnie poprawności nastaw palnika olejowego. Wysoka zawartość silnie toksycznego tlenku węgla (czadu) w gazach spalinowych oraz osadzanie się sadzy na wymiennikach ciepła to tylko najważniejsze konsekwencje wynikające z zaniedbań i złego stanu technicznego urządzeń grzewczych.

serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego baza wiedzy

Palnik olejowy to urządzenie służące do spalania oleju opałowego. Olej opałowy sprężany jest do wysokiego ciśnienia ok 10-25 atmosfer poprzez pompę olejową, a następnie dociera do dyszy olejowej i ulega rozpyleniu. Jakość mgły olejowej oraz prawidłowy kształt stożka rozpylonego paliwa odgrywa kluczową rolę w poprawnym procesie spalania.

Serwis palnika olejowego generalnie polega na demontażu wszystkich jego kluczowych elementów i ich dokładnym oczyszczeniu. W zależności od kształtu komory spalania oraz zamierzonej mocy urządzenia ciepłowniczego dobiera się odpowiednią dyszę olejową oraz ustawia położenie takich elementów jak tarczki spiętrzające, system mieszania powietrza czy też położenia palnika w rurze palnika. Regulacji i serwisu palnika olejowego dokonuje się za pomocą odczytu składu gazów spalinowych używając w tym celu analizatora spalin. Regulując takie parametry jak ciśnienie oleju podawanego na dyszę, położenie przepustnicy powietrza oraz położenie istotnych podzespołów kierujemy się tylko i wyłącznie  wskazaniami składu spalin tak aby osiągnąć optymalną sprawność urządzenia i wyeliminować powstawanie sadzy.

Kocioł olejowy powinien być regularnie czyszczony. W komorze spalania osadzać się mogą stałe produkty spalania oleju opałowego, produkty korozji wymiennika ciepła jak i sadza. Regularnej kontroli i czyszczeniu poddawane powinny być przewody kominowe. Sadza czyli węgiel to bardzo dobry izolator ciepła, jej osady pokrywające wymiennik ciepła w sposób istotny pogarszają sprawność kotła. Wzrasta temperatura spalin opuszczających komorę spalania, przekraczając znacznie ustalone normy. Brak efektywności związanych ze zła wymianą ciepła to tylko jedna z negatywnych konsekwencji powstawania sadzy, do istotnych zagrożeń należy niebezpieczeństwo pożaru naszego domu, który może nastąpić w wyniku zapalenia się sadzy w niedrożnym przewodzie kominowym.

Kamień kotłowy

kamień kotłowy

Kamień kotłowy

Kamień kotłowy to warstwa osadu z wytrącających się pod wpływem temperatury substancji, które znajdują się w  wodzie. Kamień kotłowy to mieszanina  różnych związków, takich jak węglany, siarczany, chlorki lub krzemiany wapnia i magnezu. Odkłada się w instalacjach grzewczych, piecach  oraz zbiornikach służących do podgrzewania wody. Powstająca warstwa kamienia ma kilka szczególnych cech, które powodują, że jest on przyczyną awarii systemów grzewczych oraz zwiększonych kosztów związanych z ogrzewaniem.

kamień kotłowy

Kamień kotłowy utrudnia przepływ czynnika grzewczego zawężając średnicę rur i zaworów układu grzewczego. Kamień kotłowy jest izolatorem ciepła, jego osad powoduje nierównomierne oddawanie ciepła co prowadzi do lokalnych naprężeń materiałowych. Objawy tego zjawiska są łatwo rozpoznawalne w postaci wydobywających się z instalacji odgłosów przypominających stukanie oraz szumy. Naprężenia mogą spowodować nawet pęknięcie bloków kotła czy też nagrzewnic w nowoczesnych piecach kondensacyjnych. W wyniku nierównomiernego przekazywanie ciepła dochodzi do lokalnych procesów gwałtownego oddawania energii cieplnej. Wpływa to niekorzystnie na pracę urządzenia grzewczego.

Zawyżone rachunki za gaz spowodowane są faktem, że obniża on w stopniu istotnym sprawność systemów grzewczych. Systemy zanieczyszczone osadami nie przekazują ciepła w sposób efektywny, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu piec musi podgrzewać wodę do wysokich temperatur.  Zatkane rury i zawory termostatyczne powodują niedogrzanie grzejników. Na wskutek tych zjawisk elektronika kotła odpowiedzialna za sterowaniem systemem wysyła do kotła sygnały aby pracował dłużej. Oczywiście koszty tych zjawisk obciążają użytkownika w postaci faktur za naprawę kotła czy też rachunków z gazowni które przychodzą po sezonie zimowym.

Chemiczne usuwanie kamienia czyszczenie instalacji co

Kamień kotłowy odkłada się niedostępnych miejscach naszej instalacji. Nie sposób całkowicie usunąć go metodami mechanicznymi, popularne płukanie grzejników czy też kotła nie usunie twardych osadów. Proponujemy chemiczne usuwanie kamienia kotłowego z instalacji grzewczych. Odpowiednio dobrane preparaty chemiczne rozpuszczą osady kamienia kotłowego. Stosujemy nieagresywnie dla armatury mieszanki kwasów mineralnych i organicznych. Stosowane przez nas inhibitory spowalniają reakcję płynu płuczącego z metalowymi elementami instalacji nawet do 90 procent.

Skład mieszaniny płuczącej dobierany jest w zależności od rodzaju instalacji, jej wieku stanu technicznego oraz ilości zanieczyszczeń. Proces czyszczenia może być wspomagany za pomocą zewnętrznych pomp ułatwiających oczyszczenie instalacji z szlamu magnetytowego. Po procesie czyszczenia dokładnie płuczemy instalację oraz neutralizujemy pH do odczynu lekko zasadowego. Na koniec procesu dodajemy dodatki chroniące układ grzewczy przed procesami korozji oraz powtórnego osadzania się kamienia kotłowego.

Kamień kotłowy zagraża kotłom grzewczym unieruchamiając armaturę oraz zawężając średnicę rur co utrudnia przepływ czynnika grzewczego. Praktycznie wszyscy producenci Buderus, Viessmann, Vaillant, De Dietrich, Wolf, Saunier Duval, ACV zastrzegają w wytycznych projektowych normy jakie musi spełniać woda w obiegu grzewczym.

Czyszczenie instalacji