Serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego wykonywany powinien być przynajmniej raz w roku. Wysokie koszty ogrzewania olejem opałowym powinny zobowiązywać do regularnej kontroli stanu urządzeń grzewczych wykorzystujących to paliwo. Troska o niezawodność systemów grzewczych powinna przejawiać się corocznym serwisem  kotłów Buderus, Viessmann czy też De Dietrich.

Regularny serwis palnika olejowego powinien być uwarunkowany specyficznymi warunkami spalania oraz wysokimi wymaganiami odnośnie poprawności nastaw palnika olejowego. Wysoka zawartość silnie toksycznego tlenku węgla (czadu) w gazach spalinowych oraz osadzanie się sadzy na wymiennikach ciepła to tylko najważniejsze konsekwencje wynikające z zaniedbań i złego stanu technicznego urządzeń grzewczych.

serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego baza wiedzy

Palnik olejowy to urządzenie służące do spalania oleju opałowego. Olej opałowy sprężany jest do wysokiego ciśnienia ok 10-25 atmosfer poprzez pompę olejową, a następnie dociera do dyszy olejowej i ulega rozpyleniu. Jakość mgły olejowej oraz prawidłowy kształt stożka rozpylonego paliwa odgrywa kluczową rolę w poprawnym procesie spalania.

Serwis palnika olejowego generalnie polega na demontażu wszystkich jego kluczowych elementów i ich dokładnym oczyszczeniu. W zależności od kształtu komory spalania oraz zamierzonej mocy urządzenia ciepłowniczego dobiera się odpowiednią dyszę olejową oraz ustawia położenie takich elementów jak tarczki spiętrzające, system mieszania powietrza czy też położenia palnika w rurze palnika. Regulacji i serwisu palnika olejowego dokonuje się za pomocą odczytu składu gazów spalinowych używając w tym celu analizatora spalin. Regulując takie parametry jak ciśnienie oleju podawanego na dyszę, położenie przepustnicy powietrza oraz położenie istotnych podzespołów kierujemy się tylko i wyłącznie  wskazaniami składu spalin tak aby osiągnąć optymalną sprawność urządzenia i wyeliminować powstawanie sadzy.

Kocioł olejowy powinien być regularnie czyszczony. W komorze spalania osadzać się mogą stałe produkty spalania oleju opałowego, produkty korozji wymiennika ciepła jak i sadza. Regularnej kontroli i czyszczeniu poddawane powinny być przewody kominowe. Sadza czyli węgiel to bardzo dobry izolator ciepła, jej osady pokrywające wymiennik ciepła w sposób istotny pogarszają sprawność kotła. Wzrasta temperatura spalin opuszczających komorę spalania, przekraczając znacznie ustalone normy. Brak efektywności związanych ze zła wymianą ciepła to tylko jedna z negatywnych konsekwencji powstawania sadzy, do istotnych zagrożeń należy niebezpieczeństwo pożaru naszego domu, który może nastąpić w wyniku zapalenia się sadzy w niedrożnym przewodzie kominowym.