Vitopend 100 kody błędów

Vitopend 100 kody błędów  – interpretacja

Vitopend 100 posiada diagnozę kodów błędów w oparciu o system migania diodek kontrolnych znajdujących się po prawej stronie panela sterującego.

Diody kontrolne

Podczas normalnej pracy urządzenia Vitopend 100

 • świecąca górna dioda oznaczona symbolem płomienia oznacza pracę palnika
 • świecąca środkowa dioda oznacza stan załączenia kotła ( włączony)
 • świecąca dolna dioda sygnalizuje awarię

W momencie zaistnienia jakiegokolwiek problemu kocioł Vitopend 100 wejdzie w stan awarii i zablokuje się. Sekwencja pulsowania diodek sygnalizuje nam rodzaj usterki.

Vitopend 100 Viessmann kody błędów
Vitopend 100

Vitopend 100 objaśnienia kodów

Poniżej zamieszczono objaśnienia odnośnie genezy sygnalizowanych błędów. Prawidłowe odczytanie tych parametrów i podanie ich podczas rozmowy telefonicznej z Viessmann Serwis z pewnością skróci czas naprawy naszego pieca.

 • uruchomiona kontrola spalin oznacza serwisowe załączenie palnika kotła Vitopend 100, palnik pracuje do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej na termostacie kotła
 • zwarcie w czujniku temperatury wody w kotle sygnalizuje zwarty czujnik NTC umieszczony na na zasilaniu
 • przerwa w czujniku temperatury wody w kotle oznacza rozwarty czujnik NTC na zasilaniu pieca
 • zwarcie w czujniku temperatury na wylocie oznacza zwarty czujnik NTC powrotu
 • przerwa w czujniku temperatury na wylocie to rozwarta czujka NTC powrotu kotła
 • przerwa lub zwarcie w czujniku kontrolnym spalin oznacza uszkodzenie czujnika spalin lub problemy z układem odprowadzenia gazów spalinowych
 • usterka w automacie palnikowym to uszkodzenie elektrozaworu gazowego kotła
 • zadziałał ogranicznik temperatury oznacza awaryjne wyłączenie kotła z powodu osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury, jeśli po ostudzeniu błąd będzie się powtarzał należy wyłączyć piec ( dalsza jego eksploatacja zagraża naszemu bezpieczeństwu)
 • brak sygnału płomienia po czasie zabezpieczającym oznacza brak prądu jonizacji po próbie zapłonu. Usterka ta oznacza problemy z zapłonem mieszanki gazowo powietrznej, może być spowodowana poprzez wadliwe podłączenie elektryczne pieca, brak gazu, bardzo często  przyczyną tego błędu są silne zabrudzenia palnika spowodowane brakiem serwisu.
 • czujnik ciśnienia nie włącza się oznacza problemy z wentylatorem pieca lub prawidłowym poborem powietrza wynikającym z niedrożnością rur doprowadzających powietrze do kotłą. Błąd ten pojawić się może w kotłach z palnikiem nadmuchowym.
 • brak sygnału powietrza po czasie dopalania oznacza zanik prądu jonizacji podczas pracy urządzenia
Vitopend 100 schemat elektryczny