Awaria kotła przyczyny

Awaria kotła

Awaria kotła

Awaria kotła grzewczego zwykle zdarza się w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości lecz pewne zjawiska wydają się być nieuniknione.

Czas życia urządzeń technicznych jest ograniczony, także twierdzenie, że awaria kotła nastąpi w ciągu kilku lat od jego zamontowania nie jest proroctwem lecz stwierdzeniem w swej naturze bardzo logicznym. Zatem nie musimy udawać się do wróżbity aby przewidzieć pewne wydarzenia które z pewnością będą miały miejsce w kotłowni naszego domu.

Awaria kotła grzewczego może mieć skutki różnorakie, począwszy od zimnych kaloryferów czy też braku ciepłej wody do mycia jak i groźnego w skutkach wypadku. Do istotnych zagrożeń naszego bezpieczeństwa spowodowanych przez kocioł grzewczy należy eksplozja spowodowana wyciekiem gazu lub nadmierną temperaturą urządzeń. 

Zatrucie spowodowane zatruciem zawartym w gazach spalinowych tlenkiem węgla może doprowadzić do utraty życia.

Wszyscy producenci kotłów a w szczególności  Viessmann Serwis zaleca wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń przynajmniej raz w roku.

Awaria kotła przyczyny

Podstawową przyczyną wszelkiego rodzaju kłopotów z urządzeniami technicznymi jest niezłomne przekonanie ich użytkowników, że awarie i katastrofy ominą ich dom. Zakładają oni, że ich kotłownia jest szczególnie odporna na tego typu wydarzenia i zabezpieczona przez nadprzyrodzone czynniki czy też bliżej nieokreślone cudowne moce.

Taka wiara jest bardzo silna. Do takich poglądów niewątpliwie przyczyniają się pracownicy działów reklamy wielkich koncernów grzewczych Buderus, Vaillant, Viessmann czy też De Dietrich . Wmawiają oni przyszłym klientom, że produkowane przez ich fabryki urządzenia są doskonałe. Być może czynią to aby uzasadnić ich wysoką cenę zakupu. Niezłomna wiara w doskonałość i niezawodność urządzeń w życiu codziennym prowadzi do wielu frustracji oraz nieporozumień. Nikomu nie chce czytać instrukcji obsługi urządzeń lub też wydawać pieniędzy na serwis kotła.

Awaria kotła może wystąpić w dowolnym okresie jego eksploatacji. Musimy o tym pamiętać, powinniśmy unikać osób czy też firm świadczących usługi serwisu polegające na oględzinach i dokonaniu wpisów w odpowiednich dokumentach. Serwis to czynności polegające na sprawdzeniu, przywróceniu funkcjonalności a w ostateczności wymianie kluczowych elementów urządzenia grzewczego.

Zadaniem serwisu jest maksymalne obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiejkolwiek awarii czy też zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Usterka czy anomalia może nam się przytrafić zawsze, naszym zadaniem jest wykonanie wszelkich możliwych czynności aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia.

Serwis kotła co

Serwis kotła

Serwis kotła centralnego ogrzewania

Serwis kotła grzewczego powinien być wykonany przynajmniej raz w roku. Sprawne urządzenia to urządzenia wyczyszczone i wyregulowane, tylko takie mogą poprawnie funkcjonować w naszym systemie grzewczym, Każda anomalia w funkcjonowaniu kotłowni lub kody błędów sygnalizowane przez elektroniczny system pieca wymagają wezwania serwisu.

Zaniedbania serwisowe z pewnością spowodują awarię i będziemy musieli zlecić kosztowną naprawę naszego pieca. Prewencja i prawidłowa eksploatacja urządzeń wydłuża ich czas funkcjonowania i zmniejsza prawdopodobieństwa uszkodzeń jego podzespołów. Serwis kotła jest znacznie tańszy niż jego naprawa, wyregulowane urządzenia z pewnością będą pracować wydajniej co pozwoli nam zaoszczędzić na rachunkach za energię. Powinniśmy również dbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo eksploatacji kotłowni, serwis kotła to także zapobieganie ewentualnym zagrożeniom.

Serwis kotła

Serwis kotła zakres czynności

Przedstawiamy zakres czynności które należy wykonać podczas serwisu kotła

 • czyszczenie palnika kotła
 • czyszczenie  komory spalania kotła
 • czyszczenie i regulacja położenia elementów kontroli płomienia to jest  elektrod jonizacyjnych i zapłonowych lub fotokomórki
 • kontrola działania zaworów bezpieczeństwa od strony centralnego ogrzewania jak i również od strony produkcji ciepłej wody użytkowej
 • kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych co jak i wody użytkowej
 • wizualna ocena stanu urządzenia
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotła takich jak zabezpieczenie przekroczenia maksymalnej temperatury ( STB), zabezpieczenie przed wydostaniem się spalin do pomieszczenia, zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia w instalacji
 • sprawdzenia poprawności pomieszczenia technicznego pod względem bezpieczeństwa eksploatacji kotłowni
 • czyszczenie filtrów instalacyjnych
 • sprawdzenie szczelności gazowej
 • w przypadku palników nadmuchowych kontrola składu gazów spalinowych
 • kontrola szczelności elementów wodnych pieca

Serwis kotła powinien być wykonany z należytą starannością, podstawowe elementy urządzenia powinny zostać zdemontowane i starannie oczyszczone, urządzenie po serwisie powinno zostać sprawdzone pod względem poprawności działania i odpowiednio wyregulowane.  Czas serwisu jest zależny od konstrukcji urządzenia jak i również od jego stanu technicznego, średni czas serwisu kotła wynosi około półtorej godziny.

W uzasadnionych przypadkach uzasadnione jest czyszczenie kotła za pomocą specjalistycznej chemii lub wymiana zużytych elementów, czynności te podnoszą koszt usługi i zawsze powinny być konsultowane z użytkownikiem.