De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic

De Dietrich Diematic konsola sterownicza

De Dietrich Diematic to system regulacji pogodowej stosowany w urządzeniach wyprodukowanych przez firmę De Dietrich. System ten potrafi obsłużyć kilka niezależnych obiegów. Pozwala na zastosowanie zaworów mieszających z siłownikami. Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury zasilania poszczególnych obwodów grzewczych. Sterownik działa w oparciu o regulację pogodową i pozostawia możliwość na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem stref w budynku za pomocą nastaw krzywej grzewczej.

Zaawansowany technologicznie regulator De Dietrich Diematic umożliwia zaprogramowanie niezależnych bloków czasowych zarządzających zarówno ogrzewaniem jak i produkcją wody użytkowej.  Elektronika kotła informuje za pomocą kodów błędów o pojawiających się zakłóceniach w pracy urządzenia.  De Dietrich Serwis ma możliwość odczytu historii usterek jak i zaprogramowania daty następnego przeglądu. Regularna kontrola nastaw parametrów przyczyni się do obniżenia płaconych rachunków za energię jak i poprawy komfortu eksploatacji.

De Dietrich Diematic obsługa

Czytelny panel De Dietrich Diematic ułatwia wprowadzanie nastaw. Dolny rząd klawiszy umożliwia szybki wybór sposobu ogrzewania naszego domu. Po wybraniu odpowiedniego obiegu grzewczego mamy możliwość pracy w cyklu automatycznym ( AUTO ); pracy w podwyższonych, komfortowych parametrach ( PRZYCISK SŁOŃCE ); pracy oszczędnej ( PRZYCISK KSIĘŻYC ); włączenia ochrony przed zamarznięciem ( PRZYCISK ŚNIEŻYNKA ) oraz sterowania podgrzewaniem wody do kąpieli ( PRZYCISK KRAN ).

Nastaw dokonujemy wciskając odpowiedni klawisz. Krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje krótkotrwałe uaktywnienie wybranej funkcji, Dłuższe przytrzymanie klawisza funkcyjnego spowoduje załączenie wybranej funkcji na stałe. Krótkotrwała nastawa kasowana jest po przejściu automatyki do następnego punktu przełączenia i sygnalizowana jest pulsowaniem strzałki pod odpowiednik klawiszem. Trwała zmiana zasygnalizowana zostanie przez ciągłym symbolem strzałki pod przyciskiem.

Ten system sterowania pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia grzewczego De Dietrich do naszych aktualnych potrzeb. Jeśli chcemy wykąpać się i potrzebujemy ciepłej wody poza cyklem programowym np w południe gdy nasz piec ma zaprogramowany brak podgrzewu zbiornika krótko przyciskamy klawisz oznaczony symbolem kranu. Zaczyna pulsować strzałka i nasz kocioł jednorazowo podgrzeje wodę do kąpieli poza cyklem programowym. Jeśli natomiast potrzebujemy ciepłej wody przez całą dobę przytrzymujemy przycisk oznaczony symbolem kranu aż do pojawienia się ciągłego symbolu wskaźnika strzałki.

De Dietrich Diematic system pozwala szybko zmienić wybraną temperaturę. Po naciśnięciu klawisza z symbolem termometru pojawia się oznaczenie literowe obiegu grzewczego i pulsująca wartość temperatury którą możemy zmienić w zależności od naszych potrzeb klawiszami PLUS lub MINUS znajdującymi się po prawej stronie ekranu. Po ponownym wciśnięciu przycisku z termometrem wprowadzona wartość zastanie zapamiętana.

yes

De Dietrich MCR II Serwis

De Dietrich MCR II

De Dietrich MCR II to kondensacyjny kocioł gazowy,  przeznaczony do ogrzewania niewielkich domów i mieszkań. Niewielkie wymiary to podstawowy argument  przy jego wyborze przez klientów nie posiadających zbyt wiele miejsca w kotłowni. Logo REMEHA występuje na większości podzespołów kotła. Dziś zarówno De Dietrich jak i Remeha wchodzą w skład BDR Termea grupy kapitałowej posiadającej takie marki jak Baxi, Brotje, Baymak i Chappee.

De Dietrich MCR II

De Dietrich MCR II Serwis

Budowa kotła De Dietrich MCR II nie odbiega znacząco od kotłów Vaillant EcoTec i  Viessmann  Vitodens. Wymiennik ciepła woda spaliny wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Urządzenie te wymagają regularnego serwisu polegającego na dokładnym czyszczeniu komory spalania, syfonu i przewodów odprowadzających skropliny.

Podczas czynności serwisu dokładnym oględzinom należy poddać całe wnętrze pieca i zwrócić szczególną uwagę na ślady wycieków wody. Mogą pojawić się nieszczelności przy odpowietrznikach pomp, połączeniach hydraulicznych oraz na przewodzie dostarczającym powietrze do spalania i odprowadzającym spaliny.

Wycieki pojawiające się na przewodach kominowych są szczególnie niebezpieczne. Dochodzi do nich w wyniku erozji uszczelek gumowych znajdujących się w kielichach rur odprowadzających gazy spalinowe. Woda powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej zawartej w produktach spalania gazu doprowadzić może do poważnych uszkodzeń elektroniki pieca De Dietrich MCR II. Woda dostaje się zwykle do pieca kanałem powietrznym, pochodzić może ona również z opadów atmosferycznych i na wskutek błędów w uszczelnieniu i zabezpieczeniu komina przedostawać do kotła.

De Dietrich MCR II z racji na swoje kompaktowe wymiary wymaga szczególnie troskliwej opieki serwisowej. Nadmiar ciepła uszkodzić może gęsto ulokowane podzespoły we wnętrzu urządzenia w związku z powyższym DE DIETRICH SERWIS zaleca wymianę izolacji komory spalania przynajmniej raz na cztery lata. Układ regulacji pieca nie należy do przejrzystych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji warto zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. Komunikacja z użytkownikiem za pomocą cyfr i kombinacji literowych wymaga uwagi i pracy z tabelą nastaw.

De Dietrich MCR II jest ciekawym kotłem w pełni spełnia wymagania odnośnie zapotrzebowania na energię w niewielkich domach.