DTG De Dietrich

DTG De Dietrich

DTG De Dietrich gazowy kocioł stojący

DTG De Dietrich to gazowy kocioł stojący z palnikiem inżektorowym. Zasadę działania palnika kotła DTG De Dietrich przedstawiono na poniższej ilustracji. Pamiętajmy, kotłownia w której źródłem ciepła jest stojący kocioł gazowy powinna posiadać prawidłowa wykonaną instalację wentylacji oraz nawiewu powietrza. Serwis kotła De Dietrich powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, pamiętajmy, że kotły zaniedbane i sporadycznie serwisowane mogą spowodować zagrożenia.

palnik inżektorowy

Algorytm zapłonu

Typową, najczęstszą przyczyną zablokowania pieca DTG De Dietrich jest usterka palnika. Usterka ta spowodowana jest brakiem płomienia podczas inicjacji zapłonu na małym palniku zapalającym pieca, niewłaściwym prądem jonizacji lub też  usterką automatu palnikowego kotła. Zapłon pieca De Dietrich przebiega następująco:

  • wysłanie sygnału elektrycznego z automatyki do automatu palnikowego odnośnie zapotrzebowania na ciepło
  • podanie wysokiego napięcia przez automat palnikowy na elektrodę zapłonową i wytworzenia łuku elektrycznego
  • pojawia się napięcie na elektrodzie jonizacyjnej
  • wysłanie sygnału elektrycznego przez automat palnikowy na małą cewkę zespołu gazowego
  • podanie gazu na palnik zapalający
  • powstanie płomienia w wyniku zapłonu gazu przez łuk elektryczny
  • powstanie prądu jonizacji mierzonego pomiędzy elektrodą jonizacyjną i masą urządzenia
  • podanie sygnału elektrycznego na dużą cewkę zespołu gazowego i zapłon płomienia na palniku głównym
DTG De Dietrich

Jakakolwiek anomalia w wyżej przedstawionym algorytmie zapłonu powoduje zablokowanie się kotła. Blokada sygnalizowana jest pomarańczowym podświetleniem przycisku blokady znajdującym się na automacie palnikowym kotła DTG De Dietrich.

Odblokowanie lub RESET automatyki nastąpi po wciśnięciu podświetlonego przycisku i wówczas realizowany będzie powtórnie algorytm zapłonu. Do opisanej awarii dochodzi w wyniku złego stanu elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej, silnych zabrudzeń lub uszkodzeń palnika zapłonowego, złego stanu kabli wysokiego napięcia, zapchania lub zdekalibrowania dyszy palnika zapłonowego lub na wskutek awarii automatu palnikowego lub też zespołu gazowego. Samodzielna naprawa tego typu awarii przez niewykwalifikowany personel może spowodować zagrożenia dla użytkowników lub zniszczenia podzespołów pieca. Dokładna diagnoza jest postawą do podjęcia decyzji o wymianie kosztownych elementów i wykonania skutecznej naprawy.

Zapraszamy do korzystania z usług De Dietrich Warszawa https://serwiskotly.com.pl/de-dietrich-serwis/

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu  513 404 357