Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne powinny być bezwarunkowo sprawdzane przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z kotłem grzewczym. Uprawnienia energetyczne dokumentują kwalifikacje zawodowe serwisanta i jego umiejętności w zakresie obsługi urządzeń przetwarzających energię.  W urządzeniach grzewczych zachodzą procesy przetwarzania i przesyłu energii. W wyniku procesu spalania paliw wytwarzana jest energia cieplna za pomocą której ogrzewana jest woda do kąpieli oraz w sezonie grzewczym utrzymywana jest odpowiednia temperatura w naszych domach. Energia, a zwłaszcza jej nadmiar jest niebezpieczna. Niewłaściwe nastawy mogą prowadzić do wypadków takich, jak poparzenie, wybuch, pożar, a także wydostanie się gorących gazów spalinowych z komory spalania.

Bardzo często serwis kotłów wykonują przypadkowe osoby. Pracownicy wielu firm nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, co zwykle prowadzi do błędów i zaniedbań. Konsekwencją zatrudniania osób bez bez uprawnień energetycznych są kosztowne awarie i ryzyko groźnych wypadków.

uprawnienia energetyczne

 

 

 

 

 

 

Bardzo często wszelkiego rodzaju lokalni  „fachowcy” i  „złote rączki” potrafią zlikwidować usterkę. Likwidując zabezpieczenia takie, jak zwory bezpieczeństwa, czy też czujniki maksymalnej temperatury spalin i maksymalnej temperatury czynnika grzewczego, osiągają efekt w postaci braku awaryjnych wyłączeń kotła. Likwidując zabezpieczenia określone wymogami prawa budowlanego, narażają nas jednak na niebezpieczeństwo wypadku lub drogie naprawy.

Uprawnienia energetyczne serwisanta gwarantują klientowi, że osoba wykonująca serwis i  naprawę kotła grzewczego posiada odpowiednią wiedzę. Znajomość przepisów i norm branżowych pozwala na ustawienie właściwych parametrów  elektroniki kotła. Możliwe jest sprawdzenie poprawności wszystkich innych wymaganych przez przepisy zabezpieczeń.

Uprawnienia energetyczne a wymagane zabezpieczenia kotła

  1. STB czujnik maksymalnej temperatury kotła zwykle wyłącza piec przy temperaturze 100 stopni
  2. Czujnik zabezpieczający przed dostaniem się spalin do pomieszczenia, zwykle jest to czujnik termiczny o temperaturze wyłączenia ok 70 stopni
  3. Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania o progu otwarcia 3 bary
  4. Zawór bezpieczeństwa zbiornika ciepłej wody próg otwarcia 6-8 bar
  5. Naczynia przeponowe zabezpieczające układ centralnego ogrzewania oraz produkcji wody użytkowej
  6. Czujnik temperatury spalin w kotle kondensacyjnym zabezpieczający plastikowy układ odprowadzenia spalin
  7. Czujnik na bloku wymiennika kotła zabezpieczający kocioł termicznie i wyłączający go w przypadku zabrudzeń

Zajmujemy się serwisem i naprawami urządzeń Vaillant, Viessmann, De Dietrich, Buderus, Wolf i innych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

513 404 357