Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 to żeliwny stojący kocioł grzewczy opalany gazem ziemnym lub płynnym. Buderus Serwis w oparciu o doświadczenie nabyte podczas wykonywania prac związanych z obsługą tych kotłów oraz opinie użytkowników może potwierdzić opinię, że należy on do grupy najbardziej niezawodnych urządzeń grzewczych. Do typowych usterek należą usterki zapłonu sygnalizowane  napisem PALNIK BLA na wyświetlaczu sterownika Logamatic 2107.

Buderus G124 Serwis

Usterki w pracy kotła Buderus G124 występują po wielu latach pracy i zwykle związane są z brakiem właściwej obsługi serwisowej. Przyczyną kłopotów są zabrudzenia palnika zapalającego oraz deformacje elektrody zapłonowej lub jonizacyjnej. Błędy zapłonu mogą być spowodowane wadliwym działaniem automatu kontrolującego procesy związane z zapłonem i pracą palnika SATRONIC.  Sterownik ten realizuje proces zapłonu panika poprzez realizację algorytmu podawania iskry, zapłonu palnika zapalającego oraz sterowaniem mechanizmem otwierania i zamykania głównej cewki elektrozaworu gazowego..

Buderus G124 serwis polega na dokładnym oczyszczeniu komory spalania oraz sprawdzeniu działania iskrownika, kontroli płomyczka zapalającego palnik główny oraz prądu jonizacji. Szczegółowej kontroli należy poddać palnik główny kotła. W przypadku silnego zużycia lanc palnika użytkownik pieca Buderus G124 narażony jest na niebezpieczeństwo pożaru. Do zapłonu gazu może dojść wewnątrz rury palnikowej bezpośrednio za dyszą wtryskową. Spalanie gazu może przebiegać w takim przypadku poza komorą spalania kotła. Przyczyną szybkiej degradacji palnika jest brak serwisu i związana z nim ingerencja wysokich temperatur. Prowadzi to do deformacji stalowych rur palnika. Typowym objawem są mikrowybuchy oraz odgłosy strzałów przy zapłonie. W przypadku wystąpienia takowych objawów należy urządzenie wyłączyć i wezwać bezzwłocznie Buderus Serwis.

Buderus G 124 ustawienia

Kocioł Buderus G124 zwykle pracuje w oparciu o regulację pogodową działająca na podstawie zależności  temperatury wody kotłowej od temperatury na zewnątrz. Zależność ta nosi nazwę krzywej grzewczej. Właściwe ustawienie tego parametru ma istotny wpływ na komfort pracy naszego systemu grzewczego jak i również na wysokość płaconych rachunków za gaz. Elektronika kotła Buderus G124 pozwala na ustawianie dowolnych programów czasowych sterujących ogrzewaniem, wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej jak i pracą pompy powodującej obieg ciepłej wody sanitarnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kotłami Buderus G124, potrafimy usunąć dowolną usterkę oraz dokonać nastaw  odpowiadających potrzebom użytkownika. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.