Buderus Serwis Piaseczno

Buderus Serwis Piaseczno oferuje usługi serwisu i napraw kotłów niemieckiego koncernu Buderus. na terenie miasta Piaseczno jego okolic Dbamy o najwyższą jakość usług oraz gwarantujemy skuteczność wykonywanych przez nas czynności napraw i serwisu kotłowni Buderus. Jako jedyni na rynku nie wymieniamy bez potrzeby drogich części zamiennych. Buderus Serwis Piaseczno wszelkie prace wykonuje z należytą starannością. Posiadamy rozległa wiedzę z zakresu obsługi systemów grzewczych.

Akceptujemy rozliczenia za pomocą kart płatniczych

Buderus Serwis PiasecznoPracujemy ze wszystkimi modelami kotłów. Naprawiamy i odsługujemy kotły kondensacyjne, kotły olejowe oraz kotły gazowe stojące. Posiadamy uprawnienia gazowe, uprawnienia energetyczne i uprawnienia elektryczne uprawniające do wykonywania wszelkich prac przy urządzeniach przetwarzających energię. Szczególną uwagę zwracamy na aspekty związane z bezpieczeństwem naszych klientów. Kotłownia to pomieszczenie techniczne budynku, które powinno spełniać warunki określone przepisami branżowymi. Instalacja gazowa budynku oraz odprowadzenia spalin i wentylacji powinien podlegać zgodnie z polskimi przepisami corocznej kontroli. Na naszej stronie internetowej zamieszczony został cennik usług aby klienci mogli skalkulować koszty przed zamówieniem usługi serwisu.

Buderus Serwis Piaseczno tel 513 404 357

Piaseczno

Piaseczno_lata_70Pierwsze wzmianki o Piasecznie jako wsi sięgają XIII wieku. Nazwę wzięło od położenia na piaszczystych glebach nad brzegiem rzeki Jeziorki zwanej w tych czasach Jeziorną. W średniowieczu było wsią książęcą, usytuowaną na szlaku między Warszawą a Czerskiem. To strategiczne położenie spowodowało, że 5 listopada 1429 roku Piaseczno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim nadane przez księcia wyszogrodzkiego, ciechanowskiego, zakroczymskiego, czerskiego i warszawskiego Janusza I zwanego Starszym.

Wkrótce Piaseczno stało się jednym z ośrodków rynku lokalnego na południowym Mazowszu, pośrednicząc w wymianie towarów i w działalności usługowej (handel, rzemiosło). Nastąpiły przemiany w układzie przestrzennym miasta, którego centralnym punktem stał się rynek. Było to do 1964 r. tradycyjne miejsce targów i jarmarków.

Akt nadania praw miejskich został potwierdzony w 1461 roku. Miasto wówczas miało charakter rzemieślniczo-rolniczy. Dynamiczny rozwój rzemiosła i handlu skłonił księżną Annę Radziwiłłównę do nadania miastu Piaseczno w dniu 23 listopada 1513 roku prawa odbywania jarmarku i wyznaczenie dnia targowego[6]. Dalsze przywileje zostały miastu nadane przez królową Bonę, Annę Jagiellonkę, Stefana Batorego, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego.

Według spisu ludności przeprowadzonego w lutym 1946 Piaseczno liczyło 6682 mieszkańców. Na terenie miasta istniały: fabryka rowerów „Ormonde”, młyn parowy, kaszarnia, tartak i wytwórnia wyrobów drzewnych. Największym zakładem pracy były warsztaty Warszawskich Kolei Dojazdowych.

W 1952 Piaseczno zostało miastem powiatowym, co wyróżniło je wśród konkurujących o taki status miast sąsiednich. Po likwidacji powiatów Piaseczno było nadal siedzibą władz rejonowych. W 1956 uruchomiono w Piasecznie Fabrykę Kineskopów ZELOS, w której produkowano m.in. kineskopy do pierwszych polskich odbiorników telewizyjnych Belweder.

Po reformie terytorialnej w 1999 pozycja miasta ponownie wzrosła wraz z utworzeniem powiatu piaseczyńskiego. Fakt stołeczności w stosunku do gmin wchodzących w skład powiatu: Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Lesznowoli i Prażmowa utrwalił na lata dominującą pozycję miasta.

Dziś Piaseczno przeżywa swój renesans, szybko zwiększając liczbę mieszkańców. Zarówno powiat, jak i wchodzące w jego skład gminy, mają jeden z największych wskaźników dochodu na osobę. W powiecie powstaje wiele nowych przedsiębiorstw, krajowych i zagranicznych, wznoszone są nowe budynki publiczne: w 2006 oddano do użytku nowy gmach Komendy Powiatowej Policji, w 2008 została otwarta nowa siedziba Prokuratury oraz Sądu Rejonowego.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaseczno