Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann – zasada działania Kocioł Viessmann to urządzenie służące do wytwarzanie ciepła. Źródłem ciepła w kotle Viessmann są procesy spalania gazu lub oleju opałowego. Równania reakcji chemicznych można zapisać następująco: CH4 + 2O2  = CO2 + 2H2O + energia (równanie spalania dla gazu ziemnego ) 2CnH2(n+1) + (4n+1)O2 = 2nCO2 + (4n+1)H2O + energia