Kamień kotłowy

kamień kotłowy

Kamień kotłowy

Kamień kotłowy to warstwa osadu z wytrącających się pod wpływem temperatury substancji, które znajdują się w  wodzie. Kamień kotłowy to mieszanina  różnych związków, takich jak węglany, siarczany, chlorki lub krzemiany wapnia i magnezu. Odkłada się w instalacjach grzewczych, piecach  oraz zbiornikach służących do podgrzewania wody. Powstająca warstwa kamienia ma kilka szczególnych cech, które powodują, że jest on przyczyną awarii systemów grzewczych oraz zwiększonych kosztów związanych z ogrzewaniem.

kamień kotłowy

Kamień kotłowy utrudnia przepływ czynnika grzewczego zawężając średnicę rur i zaworów układu grzewczego. Kamień kotłowy jest izolatorem ciepła, jego osad powoduje nierównomierne oddawanie ciepła co prowadzi do lokalnych naprężeń materiałowych. Objawy tego zjawiska są łatwo rozpoznawalne w postaci wydobywających się z instalacji odgłosów przypominających stukanie oraz szumy. Naprężenia mogą spowodować nawet pęknięcie bloków kotła czy też nagrzewnic w nowoczesnych piecach kondensacyjnych. W wyniku nierównomiernego przekazywanie ciepła dochodzi do lokalnych procesów gwałtownego oddawania energii cieplnej. Wpływa to niekorzystnie na pracę urządzenia grzewczego.

Zawyżone rachunki za gaz spowodowane są faktem, że obniża on w stopniu istotnym sprawność systemów grzewczych. Systemy zanieczyszczone osadami nie przekazują ciepła w sposób efektywny, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu piec musi podgrzewać wodę do wysokich temperatur.  Zatkane rury i zawory termostatyczne powodują niedogrzanie grzejników. Na wskutek tych zjawisk elektronika kotła odpowiedzialna za sterowaniem systemem wysyła do kotła sygnały aby pracował dłużej. Oczywiście koszty tych zjawisk obciążają użytkownika w postaci faktur za naprawę kotła czy też rachunków z gazowni które przychodzą po sezonie zimowym.

Chemiczne usuwanie kamienia czyszczenie instalacji co

Kamień kotłowy odkłada się niedostępnych miejscach naszej instalacji. Nie sposób całkowicie usunąć go metodami mechanicznymi, popularne płukanie grzejników czy też kotła nie usunie twardych osadów. Proponujemy chemiczne usuwanie kamienia kotłowego z instalacji grzewczych. Odpowiednio dobrane preparaty chemiczne rozpuszczą osady kamienia kotłowego. Stosujemy nieagresywnie dla armatury mieszanki kwasów mineralnych i organicznych. Stosowane przez nas inhibitory spowalniają reakcję płynu płuczącego z metalowymi elementami instalacji nawet do 90 procent.

Skład mieszaniny płuczącej dobierany jest w zależności od rodzaju instalacji, jej wieku stanu technicznego oraz ilości zanieczyszczeń. Proces czyszczenia może być wspomagany za pomocą zewnętrznych pomp ułatwiających oczyszczenie instalacji z szlamu magnetytowego. Po procesie czyszczenia dokładnie płuczemy instalację oraz neutralizujemy pH do odczynu lekko zasadowego. Na koniec procesu dodajemy dodatki chroniące układ grzewczy przed procesami korozji oraz powtórnego osadzania się kamienia kotłowego.

Kamień kotłowy zagraża kotłom grzewczym unieruchamiając armaturę oraz zawężając średnicę rur co utrudnia przepływ czynnika grzewczego. Praktycznie wszyscy producenci Buderus, Viessmann, Vaillant, De Dietrich, Wolf, Saunier Duval, ACV zastrzegają w wytycznych projektowych normy jakie musi spełniać woda w obiegu grzewczym.

Czyszczenie instalacji

DTG De Dietrich

DTG De Dietrich

DTG De Dietrich gazowy kocioł stojący

DTG De Dietrich to gazowy kocioł stojący z palnikiem inżektorowym. Zasadę działania palnika kotła DTG De Dietrich przedstawiono na poniższej ilustracji. Pamiętajmy, kotłownia w której źródłem ciepła jest stojący kocioł gazowy powinna posiadać prawidłowa wykonaną instalację wentylacji oraz nawiewu powietrza. Serwis kotła De Dietrich powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, pamiętajmy, że kotły zaniedbane i sporadycznie serwisowane mogą spowodować zagrożenia.

palnik inżektorowy

Algorytm zapłonu

Typową, najczęstszą przyczyną zablokowania pieca DTG De Dietrich jest usterka palnika. Usterka ta spowodowana jest brakiem płomienia podczas inicjacji zapłonu na małym palniku zapalającym pieca, niewłaściwym prądem jonizacji lub też  usterką automatu palnikowego kotła. Zapłon pieca De Dietrich przebiega następująco:

 • wysłanie sygnału elektrycznego z automatyki do automatu palnikowego odnośnie zapotrzebowania na ciepło
 • podanie wysokiego napięcia przez automat palnikowy na elektrodę zapłonową i wytworzenia łuku elektrycznego
 • pojawia się napięcie na elektrodzie jonizacyjnej
 • wysłanie sygnału elektrycznego przez automat palnikowy na małą cewkę zespołu gazowego
 • podanie gazu na palnik zapalający
 • powstanie płomienia w wyniku zapłonu gazu przez łuk elektryczny
 • powstanie prądu jonizacji mierzonego pomiędzy elektrodą jonizacyjną i masą urządzenia
 • podanie sygnału elektrycznego na dużą cewkę zespołu gazowego i zapłon płomienia na palniku głównym
DTG De Dietrich

Jakakolwiek anomalia w wyżej przedstawionym algorytmie zapłonu powoduje zablokowanie się kotła. Blokada sygnalizowana jest pomarańczowym podświetleniem przycisku blokady znajdującym się na automacie palnikowym kotła DTG De Dietrich.

Odblokowanie lub RESET automatyki nastąpi po wciśnięciu podświetlonego przycisku i wówczas realizowany będzie powtórnie algorytm zapłonu. Do opisanej awarii dochodzi w wyniku złego stanu elektrody jonizacyjnej lub zapłonowej, silnych zabrudzeń lub uszkodzeń palnika zapłonowego, złego stanu kabli wysokiego napięcia, zapchania lub zdekalibrowania dyszy palnika zapłonowego lub na wskutek awarii automatu palnikowego lub też zespołu gazowego. Samodzielna naprawa tego typu awarii przez niewykwalifikowany personel może spowodować zagrożenia dla użytkowników lub zniszczenia podzespołów pieca. Dokładna diagnoza jest postawą do podjęcia decyzji o wymianie kosztownych elementów i wykonania skutecznej naprawy.

Zapraszamy do korzystania z usług De Dietrich Warszawa https://serwiskotly.com.pl/de-dietrich-serwis/

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu  513 404 357

Vaillant zawór trójdrożny

Vaillant zawór trójdrożny

Vaillant zawór trójdrożny

Vaillant zawór trójdrożny to element kotła Vaillant odpowiedzialny za przekierowanie strumienia wody grzewczej do systemu ogrzewania budynku lub wymiennika ciepła gdzie następuje podgrzanie wody. Typowe objawy uszkodzenia tego podzespołu to gorące grzejniki latem. Przyczyną problemów jest zwykle zła jakość wody kotłowej. Vaillant Serwis Warszawa zaleca chemiczne płukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Vaillant zawór trójdrożny sterowany jest z płyty głównej pieca Vaillant. Przełączanie pomiędzy odpowiednimi obiegami hydraulicznymi następuje w wyniku pracy silniczka, który napędza mechanizm ślimakowy przesuwający kulkę.

Vaillant zawór trójdrożny

Vaillant zawór trójdrożny rodzaje usterek

Do anomalii dochodzi w momencie gdy kulka znajdzie się w złym położeniu i nie domknie odpowiedniego obiegu grzewczego. Gorące grzejniki w lecie to nic innego jak usterka polegająca na przedostawaniu się wody kotłowej o wysokiej temperaturze z układu podgrzania bojlera do systemu ogrzewania. W zimie nie dostrzegamy tej anomalii ponieważ ciepłe grzejniki o tej porze roku są zjawiskiem jak najbardziej naturalnym. Inaczej jest w lecie podczas upałów, wtedy pracujący system ogrzewania podnosi i tak zbyt wysoką temperaturę w naszych domach co prowadzi do frustracji mieszkańców.

Jak wspominaliśmy powyżej to brud znajdujący się w naszym systemie grzewczym jest przyczyną tych problemów. Kamień kotłowy oraz osady szlamu uniemożliwiają przesuwanie się kulki odpowiedzialnej za zamykanie i otwieranie obiegów hydraulicznych. Gdy dostrzeżemy pierwsze objawy najczęściej wystarczy demontaż i dokładne wyczyszczenie podzespołu Vaillant zawór trójdrożny.

W starych i nieczyszczonych instalacjach grzewczych zazwyczaj dochodzi do trwałych uszkodzeń tego elementu. Silne opory spowodowane brudami i złą jakością wody kotłowej powodują uszkodzenie napędu. Nawet gdy silnik pracuje prawidłowo, zniszczeniu ulega plastikowy mechanizm zębatek. Taka awaria jest niemożliwa do naprawy i zmusza użytkownika do zakupu nowego zaworu. Część zamienna Vaillant zawór trójdrożny to   niemały koszt dla klienta, kształtujący się w zależności od modelu pieca na poziomie od 700 do 900 zł.

Zakleszczenie zaworu trójdrożnego w nieodpowiednim położeniu spowoduje zablokowanie się kotła Vaillant. Brak przepływy czynnika grzewczego powoduje brak odbioru ciepła i przekraczanie temperatur bezpieczeństwa. Może też dojść do spalenia pompy obiegowej czy też do zniszczenia płyty głównej pieca. Samodzielna naprawa zaworu trójdrożnego wykonywana przez osoby bez stosownego doświadczenia zwykle skutkuje jego całkowitym uszkodzeniem.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z kotłem Vaillant zapraszamy do skorzystania z usług Vaillant Serwis Warszawa. Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 

513 404 357

vaillant serwis
Wszelkie znaki towarowe i nazwy firm użyte zostały na tej stronie wyłącznie w celach informacyjnych

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann – zasada działania

Kocioł Viessmann to urządzenie służące do wytwarzanie ciepła. Źródłem ciepła w kotle Viessmann są procesy spalania gazu lub oleju opałowego. Równania reakcji chemicznych można zapisać następująco:

CH4 + 2O2  = CO2 + 2H2O + energia

(równanie spalania dla gazu ziemnego )

2CnH2(n+1) + (4n+1)O2 = 2nCO2 + (4n+1)H2O + energia

(równanie reakcji spalania dla mieszaniny węglowodorów nasyconych będących składnikami oleju opałowego gdzie n jest liczbą całkowitą większą od jedności )

Jak widzimy w wyniku spalenia paliwa  w kotle Viessmann otrzymujemy dwutlenek węgla, wodę oraz energię. Procesy spalania zachodzą w komorze spalania kotła Viessmann. Ciepło przekazywane jest z gazów spalinowych na wymienniku ciepła wodzie kotłowej. Schłodzone gazy spalinowe opuszczają kocioł Viessmann i  odprowadzane są przewodami kominowymi z kotłowni. Energia zawarta w gazach spalinowych wydalanych z naszego budyneku jest nazywana stratą kominową. Aby zminimalizować stratę kominową koncern Viessmann stara się maksymalnie obniżać temperaturę gazów spalinowych. Serwis Viessmann w związku z powyższym zaleca szczególną troskę o czystość i sprawność wszystkich wymienników ciepła w kotle Viessmann.

Kocioł Viessmann

Kocioł Viessmann temperatura spalin

Kocioł Viessmann jest nowoczesnym urządzeniem grzewczym wyposażonym w elektroniczne podzespoły kontrolujące w sposób automatyczny jego pracę. Elektronika kotła kontroluje procesy spalania paliw. Jest zadaniem jest zmaksymalizowanie energetycznej sprawności urządzenia przy zachowaniu zadanego komfortu użytkowników budynku mieszkalnego. Współczesne urządzenia grzewcze potrafią odebrać olbrzymią porcją energii zawartej w spalinach i schłodzić je nawet do temperatury trzydziestu stopni. To temperatura otaczającego nas powietrza w upalny letni dzień.

Obniżenie temperatury spalin do odpowiednio niskiego poziomu niesie dodatkowe konsekwencje. Jak przedstawiają równania reakcji chemicznej spalania produktem jest woda. Woda w tradycyjnych kotłowniach opuszczała naszą kotłownie w postaci pary. Kocioł Viessmann schładzając gazy spalinowe wymusza przemianę fazową wody, przejście ze stanu gazowego (pary) w stan ciekły. W wyniku tego procesu kotły Viessmann odzyskują dużą część energii. Woda wytrąca się bezpośrednio na wymienniku ciepła kotła Viessmann i jest odprowadzana do kanalizacji. Współczesny kocioł kondensacyjny  pracuje w warunkach sprzyjających procesom korozji. Jest to dodatkowym argumentem przemawiającym za regularnym i systematycznym serwisem kotłów Viessmann.

Vitoflame Serwis – serwis palnika olejowego Viessmann

Vitoflame Serwis

Vitoflame Serwis Warszawa

Vitoflame Serwis

Vitoflame Serwis to usługa serwisu palnika olejowego Viessmann. Polecamy świadczone przez nas usługi w zakresie serwisu, regulacji oraz napraw palników olejowych firmy Viessmann. Viessmann Serwis Warszawa posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w pracy z urządzeniami opalanymi olejem. Palniki olejowe wymagają szczególnej troski użytkowników. Dokładne nastawy i precyzyjna regulacja palnika olejowego zgodna z wytycznymi producenta są kluczowymi czynnikami stanowiącymi o bezawaryjnej pracy tego urządzenia oraz niskim zużyciu paliwa. Firma Viessmann jest niekwestionowanym liderem w branży grzewczej.  Konstrukcje zaprojektowane przez inżynierów tej firmy wymagają od serwisanta wysokiej kultury i wiedzy technicznej. Samodzielne regulacje palnika Vitoflame wykonywane przez amatorów prowadzą do wielu błędów, dlatego też Vitoflame Serwis powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Palniki Vitoflame wymagają doboru dysz zgodnego z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta. Podczas zgłoszenia telefonicznego do serwisu warto podać moc palnika oraz jego dokładne oznaczenie. Dane te pozwolą na dokładne dobranie dyszy olejowej odpowiedniej do naszego urządzenia. Dane te można odczytać z tabliczki znamionowej palnika lub też dokumentacji technicznej palnika np karty gwarancyjnej.

Olej opałowy używany do spalania w piecach Viessmann powinien pochodzić od sprawdzonego dostawcy i być najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju domieszki i zanieczyszczenia paliwa mogą uszkodzić pompę olejową, spowodować zniszczenia lancy palnika oraz doprowadzić do powstania sadzy.  Pamiętajmy, że paliwo używane do spalania powinno mieć odpowiednią temperaturę, zatankowanie oleju podczas silnych mrozów i spalanie oleju o niskiej temperaturze może doprowadzić do wystąpienia kosztownej awarii.

Vitoflame serwis zakres czynności serwisowych

Aby wykonać poprawnie usługę serwisu palnika olejowego Vitoflame należy dysponować odpowiednimi narzędziami i urządzeniami pomiarowymi. Analizator spalin, manometr oraz wakuometr olejowy są niezbędne do poprawnego wykonania prac. Podczas usługi serwisu palnika olejowego Vitoflame Serwis wykonujemy następujące czynności:

 • czyszczenie i regulacja elektrod zapłonowych
 • dokładne oczyszczenie ustawienie tarczki spiętrzającej
 • wymiana dyszy olejowej zgodnie z wytycznymi producenta
 • kontrola i oczyszczenie fotokomórki
 • kontrola i oczyszczenie komory spalania kotła olejowego
 • ustawienie ciśnienia oleju na pompie olejowej
 • sprawdzenie podciśnienia pompy olejowej
 • ewentualna wymiana filtra oleju
 • ustawienie położenia lancy i tarczki palnika
 • ustawienie położenia przepustnicy powietrza
 • analiza spalin w celu zweryfikowania poprawności wykonanych prac

Poniżej zamieszczamy dokumentację palnika Vitoflame, zachęcamy do skorzystania z naszych usług serwisu, jesteśmy dostępni pod nr telefonu

513 404 357

Viessmann Vitoflame 200 instrukcja serwisowa 

Viessmann Vitogas Serwis Warszawa

Viessmann Vitogas Serwis

Viessmann Vitogas Serwis

Viessmann Vitogas Serwis to usługa serwisu gazowego kotła stojącego wykonywana przez Viessmann Serwis. Usługi serwisu i napraw kotłów Viessmann świadczone są na terenie Warszawy oraz jej okolic. Vitogas to stojący kocioł opalany gazem, o wyjątkowej trwałości wyposażony w palnik inżektorowy. Proste sterowanie oraz wysoka niezawodność podzespołów z których zbudowane jest to urządzenie spowodowały, że cieszy się on bardzo dobrą opinią użytkowników. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości odnośnie do funkcjonowania kotłów Vitogas lub nastaw automatyki sterującej tym urządzeniem zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Viessmann Serwis

Viessmann Vitogas Serwis

Stojące kotły gazowe wymagają bardzo uważnej konfiguracji elektroniki. Błędy w nastawach a zwłaszcza nieprawidłowo dobrana krzywa grzewcza spowoduje z pewnością zawyżenie rachunków za gaz. Silne zabrudzenia palnika oraz elementu zapalającego spowodują problemy z zapłonem oraz spowodują wystąpienie towarzyszących tym zjawiskom uciążliwych błędów. Nastawy temperatur dokonywane na regulatorach znajdujących się w pomieszczeniach wywierają wpływ na działanie poszczególnych obiegów grzewczych jak i również mogą spowodować anomalie w działaniu całego systemu.

Stan pomp obiegowych, zaworów zwrotnych odpowiedzialnych za rozdzielenie obiegów pompowych oraz niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń takich jak kamień kotłowy odkładający się w wymienniku kotła Vitogas mają istotny wpływ na koszty ogrzewania.

Viessmann Vitogas Serwis zalecenia

Viessmann Vitogas Serwis zwraca szczególną uwagę na poprawność wentylacji kotłowni. Nieprawidłowe przepływy powietrza mogą spowodować nieprawidłowości w pracy pieca Vitogas. Zaliczamy do nich eksplozje podczas zapłonu czy też wydostawanie się spalin do pomieszczenia. Spaliny a zwłaszcza możliwość występowania w nich tlenków węgla spowodować mogą zatrucia jak i również w skrajnych przypadkach zgon.

Kocioł Vitogas jak już wspominaliśmy wyposażony jest w palnik inżektorowy. Należy zaznaczyć, że istnieje realna możliwość wydostania się płomienia z komory spalania.  Materiały łatwopalne zgromadzone w bliskim sąsiedztwie pieca mogą ulec zapaleniu i wywołać groźny w skutkach pożar. Zabrudzenia palnika głównego prowadzą do nieprawidłowego spalania co może doprowadzić do uszkodzenia rur palnikowych. Spowodowany zabrudzeniami wzrost temperatury niekorzystnie wpływa na stan elektroniki sterującej procesami spalania oraz bloku gazowego kotła. Viessmann Vitogas serwis polega na dokładnym sprawdzeniu stanu elektrod zapłonowej jak i jonizacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług serwisu i napraw kotłów Viessmann.

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 513 404 357 

Vitogas 100 instrukcja serwisowa

Odkamienianie wymiennika płytowego

Odkamienianie wymiennika

Odkamienianie wymiennika płytowego w dwufunkcyjnym  kotle wiszącym powinno się wykonać przynajmniej raz na pięć lat. Sygnałem dla użytkownika świadczącym o obecności kamienia kotłowego w wymienniku ciepła i podjęciu decyzji o jego oczyszczeniu są problemy z ciepłą wodą. Zatkane lamele wymiennika oraz warstwa osadu kamienia kotłowego utrudniają przekazywanie ciepła i zaburzają proces podgrzewania wody. Do charakterystycznych objawów należą między innymi, brak dostatecznego przepływu ciepłej wody, woda o niskiej temperaturze lub woda o nieustabilizowanej temperaturze, na przemian raz gorąca raz zimna. Kluczowym czynnikiem powodującym powstawanie kamienia kotłowego jest jakość wody. Woda twarda o wysokiej zawartości jonów wapnia i magnezu lub woda w wysokiej zawartości jonów żelaza może powodować problemy nawet po roku eksploatacji.

odkamienianie wymiennika

Proces podgrzewania wody użytkowej w płytowym wymienniku ciepła zachodzi przeciwprądowo. Proces wymiany ciepła odbywa się na powierzchni płyt z blachy kwasoodpornej wymiennika.  Zredukowanie  powierzchni wymiany zdecydowanie wpływa na jakość procesu podgrzewu. Wyłączenie części wymiennika z procesu wymiany ciepłą skutkuje obniżeniem jego wydajności. Odkamienianie wymiennika powinno stać się rutynową czynnością serwisową. Koszty takiej usługi są zdecydowanie niższe niż koszt zakupu nowego wymiennika i jego wymiany.  Poprawie ulega ilość ciepłej wody co da się zauważyć podczas brania prysznica, czy też zmywania naczyń. Nie bez znaczenie jest fakt uzyskania sporych oszczędności w płaconych rachunkach za gaz. Czysty i sprawny wymiennik to stabilna praca pieca bez częstych wyłączeń palnika i wysoka wydajność systemu. Odkamienianie wymiennika w kotle dwufunkcyjnym polega na jego demontażu i wytrawieniu go w specjalnym roztworze. Używane przez nas mieszaniny do odkamieniania nie zawierają substancji szkodliwych dla stali kwasoodpornej takich jak chlorki. Usługa wykonywana jest u klienta a co za tym idzie w tym samym dniu klient może korzystać z urządzenia grzewczego.

Warstwowy zasobnik cwu a odkamienianie wymiennika

Niektóre modele współczesnych kotłów takich firm jak Wolf, Vaillant, Buderus czy też Viessmann  wytwarzają ciepłą wodę na płytowym wymienniku ciepła i następnie magazynują ją  w warstwowym zasobniku ciepłej wody. Taki sposób produkcji wody ma swoje zalety jak i wady. Do zalet należy zmniejszenie objętości zbiornika ciepłej wody i co za tym idzie jego wymiarów. Ciepła woda dostępna jest natychmiast, ponieważ układana jest warstwami w zasobniku. Do wad należy komplikacja mechanizmu produkcji ciepłej wody w porównaniu z klasycznym zasobnikiem. Kotły takie są bardzo wrażliwe na zakamienienie wymiennika ciepła co przejawia się wydłużeniem czasu potrzebnym do podgrzania zasobnika. W sezonie zimowym prowadzi to do wychłodzenia budynków, ponieważ piec który grzeje wodę nie pracuje na potrzeby ogrzewania. Systematyczne odkamienianie wymiennika w tych układach należy do dobrze pojętego interesu użytkownika.

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 to żeliwny stojący kocioł grzewczy opalany gazem ziemnym lub płynnym. Buderus Serwis w oparciu o doświadczenie nabyte podczas wykonywania prac związanych z obsługą tych kotłów oraz opinie użytkowników może potwierdzić opinię, że należy on do grupy najbardziej niezawodnych urządzeń grzewczych. Do typowych usterek należą usterki zapłonu sygnalizowane  napisem PALNIK BLA na wyświetlaczu sterownika Logamatic 2107.

Buderus G124 Serwis

Usterki w pracy kotła Buderus G124 występują po wielu latach pracy i zwykle związane są z brakiem właściwej obsługi serwisowej. Przyczyną kłopotów są zabrudzenia palnika zapalającego oraz deformacje elektrody zapłonowej lub jonizacyjnej. Błędy zapłonu mogą być spowodowane wadliwym działaniem automatu kontrolującego procesy związane z zapłonem i pracą palnika SATRONIC.  Sterownik ten realizuje proces zapłonu panika poprzez realizację algorytmu podawania iskry, zapłonu palnika zapalającego oraz sterowaniem mechanizmem otwierania i zamykania głównej cewki elektrozaworu gazowego..

Buderus G124 serwis polega na dokładnym oczyszczeniu komory spalania oraz sprawdzeniu działania iskrownika, kontroli płomyczka zapalającego palnik główny oraz prądu jonizacji. Szczegółowej kontroli należy poddać palnik główny kotła. W przypadku silnego zużycia lanc palnika użytkownik pieca Buderus G124 narażony jest na niebezpieczeństwo pożaru. Do zapłonu gazu może dojść wewnątrz rury palnikowej bezpośrednio za dyszą wtryskową. Spalanie gazu może przebiegać w takim przypadku poza komorą spalania kotła. Przyczyną szybkiej degradacji palnika jest brak serwisu i związana z nim ingerencja wysokich temperatur. Prowadzi to do deformacji stalowych rur palnika. Typowym objawem są mikrowybuchy oraz odgłosy strzałów przy zapłonie. W przypadku wystąpienia takowych objawów należy urządzenie wyłączyć i wezwać bezzwłocznie Buderus Serwis.

Buderus G 124 ustawienia

Kocioł Buderus G124 zwykle pracuje w oparciu o regulację pogodową działająca na podstawie zależności  temperatury wody kotłowej od temperatury na zewnątrz. Zależność ta nosi nazwę krzywej grzewczej. Właściwe ustawienie tego parametru ma istotny wpływ na komfort pracy naszego systemu grzewczego jak i również na wysokość płaconych rachunków za gaz. Elektronika kotła Buderus G124 pozwala na ustawianie dowolnych programów czasowych sterujących ogrzewaniem, wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej jak i pracą pompy powodującej obieg ciepłej wody sanitarnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kotłami Buderus G124, potrafimy usunąć dowolną usterkę oraz dokonać nastaw  odpowiadających potrzebom użytkownika. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.