Serwis palnika olejowego

serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego wykonywany powinien być przynajmniej raz w roku. Wysokie koszty ogrzewania olejem opałowym powinny zobowiązywać do regularnej kontroli stanu urządzeń grzewczych wykorzystujących to paliwo. Troska o niezawodność systemów grzewczych powinna przejawiać się corocznym serwisem  kotłów Buderus, Viessmann czy też De Dietrich.

Regularny serwis palnika olejowego powinien być uwarunkowany specyficznymi warunkami spalania oraz wysokimi wymaganiami odnośnie poprawności nastaw palnika olejowego. Wysoka zawartość silnie toksycznego tlenku węgla (czadu) w gazach spalinowych oraz osadzanie się sadzy na wymiennikach ciepła to tylko najważniejsze konsekwencje wynikające z zaniedbań i złego stanu technicznego urządzeń grzewczych.

serwis palnika olejowego

Serwis palnika olejowego baza wiedzy

Palnik olejowy to urządzenie służące do spalania oleju opałowego. Olej opałowy sprężany jest do wysokiego ciśnienia ok 10-25 atmosfer poprzez pompę olejową, a następnie dociera do dyszy olejowej i ulega rozpyleniu. Jakość mgły olejowej oraz prawidłowy kształt stożka rozpylonego paliwa odgrywa kluczową rolę w poprawnym procesie spalania.

Serwis palnika olejowego generalnie polega na demontażu wszystkich jego kluczowych elementów i ich dokładnym oczyszczeniu. W zależności od kształtu komory spalania oraz zamierzonej mocy urządzenia ciepłowniczego dobiera się odpowiednią dyszę olejową oraz ustawia położenie takich elementów jak tarczki spiętrzające, system mieszania powietrza czy też położenia palnika w rurze palnika. Regulacji i serwisu palnika olejowego dokonuje się za pomocą odczytu składu gazów spalinowych używając w tym celu analizatora spalin. Regulując takie parametry jak ciśnienie oleju podawanego na dyszę, położenie przepustnicy powietrza oraz położenie istotnych podzespołów kierujemy się tylko i wyłącznie  wskazaniami składu spalin tak aby osiągnąć optymalną sprawność urządzenia i wyeliminować powstawanie sadzy.

Kocioł olejowy powinien być regularnie czyszczony. W komorze spalania osadzać się mogą stałe produkty spalania oleju opałowego, produkty korozji wymiennika ciepła jak i sadza. Regularnej kontroli i czyszczeniu poddawane powinny być przewody kominowe. Sadza czyli węgiel to bardzo dobry izolator ciepła, jej osady pokrywające wymiennik ciepła w sposób istotny pogarszają sprawność kotła. Wzrasta temperatura spalin opuszczających komorę spalania, przekraczając znacznie ustalone normy. Brak efektywności związanych ze zła wymianą ciepła to tylko jedna z negatywnych konsekwencji powstawania sadzy, do istotnych zagrożeń należy niebezpieczeństwo pożaru naszego domu, który może nastąpić w wyniku zapalenia się sadzy w niedrożnym przewodzie kominowym.

Kamień kotłowy

kamień kotłowy

Kamień kotłowy

Kamień kotłowy to warstwa osadu z wytrącających się pod wpływem temperatury substancji, które znajdują się w  wodzie. Kamień kotłowy to mieszanina  różnych związków, takich jak węglany, siarczany, chlorki lub krzemiany wapnia i magnezu. Odkłada się w instalacjach grzewczych, piecach  oraz zbiornikach służących do podgrzewania wody. Powstająca warstwa kamienia ma kilka szczególnych cech, które powodują, że jest on przyczyną awarii systemów grzewczych oraz zwiększonych kosztów związanych z ogrzewaniem.

kamień kotłowy

Kamień kotłowy utrudnia przepływ czynnika grzewczego zawężając średnicę rur i zaworów układu grzewczego. Kamień kotłowy jest izolatorem ciepła, jego osad powoduje nierównomierne oddawanie ciepła co prowadzi do lokalnych naprężeń materiałowych. Objawy tego zjawiska są łatwo rozpoznawalne w postaci wydobywających się z instalacji odgłosów przypominających stukanie oraz szumy. Naprężenia mogą spowodować nawet pęknięcie bloków kotła czy też nagrzewnic w nowoczesnych piecach kondensacyjnych. W wyniku nierównomiernego przekazywanie ciepła dochodzi do lokalnych procesów gwałtownego oddawania energii cieplnej. Wpływa to niekorzystnie na pracę urządzenia grzewczego.

Zawyżone rachunki za gaz spowodowane są faktem, że obniża on w stopniu istotnym sprawność systemów grzewczych. Systemy zanieczyszczone osadami nie przekazują ciepła w sposób efektywny, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu piec musi podgrzewać wodę do wysokich temperatur.  Zatkane rury i zawory termostatyczne powodują niedogrzanie grzejników. Na wskutek tych zjawisk elektronika kotła odpowiedzialna za sterowaniem systemem wysyła do kotła sygnały aby pracował dłużej. Oczywiście koszty tych zjawisk obciążają użytkownika w postaci faktur za naprawę kotła czy też rachunków z gazowni które przychodzą po sezonie zimowym.

Chemiczne usuwanie kamienia czyszczenie instalacji co

Kamień kotłowy odkłada się niedostępnych miejscach naszej instalacji. Nie sposób całkowicie usunąć go metodami mechanicznymi, popularne płukanie grzejników czy też kotła nie usunie twardych osadów. Proponujemy chemiczne usuwanie kamienia kotłowego z instalacji grzewczych. Odpowiednio dobrane preparaty chemiczne rozpuszczą osady kamienia kotłowego. Stosujemy nieagresywnie dla armatury mieszanki kwasów mineralnych i organicznych. Stosowane przez nas inhibitory spowalniają reakcję płynu płuczącego z metalowymi elementami instalacji nawet do 90 procent.

Skład mieszaniny płuczącej dobierany jest w zależności od rodzaju instalacji, jej wieku stanu technicznego oraz ilości zanieczyszczeń. Proces czyszczenia może być wspomagany za pomocą zewnętrznych pomp ułatwiających oczyszczenie instalacji z szlamu magnetytowego. Po procesie czyszczenia dokładnie płuczemy instalację oraz neutralizujemy pH do odczynu lekko zasadowego. Na koniec procesu dodajemy dodatki chroniące układ grzewczy przed procesami korozji oraz powtórnego osadzania się kamienia kotłowego.

Kamień kotłowy zagraża kotłom grzewczym unieruchamiając armaturę oraz zawężając średnicę rur co utrudnia przepływ czynnika grzewczego. Praktycznie wszyscy producenci Buderus, Viessmann, Vaillant, De Dietrich, Wolf, Saunier Duval, ACV zastrzegają w wytycznych projektowych normy jakie musi spełniać woda w obiegu grzewczym.

Czyszczenie instalacji

Odkamienianie wymiennika płytowego

Odkamienianie wymiennika

Odkamienianie wymiennika płytowego w dwufunkcyjnym  kotle wiszącym powinno się wykonać przynajmniej raz na pięć lat. Sygnałem dla użytkownika świadczącym o obecności kamienia kotłowego w wymienniku ciepła i podjęciu decyzji o jego oczyszczeniu są problemy z ciepłą wodą. Zatkane lamele wymiennika oraz warstwa osadu kamienia kotłowego utrudniają przekazywanie ciepła i zaburzają proces podgrzewania wody. Do charakterystycznych objawów należą między innymi, brak dostatecznego przepływu ciepłej wody, woda o niskiej temperaturze lub woda o nieustabilizowanej temperaturze, na przemian raz gorąca raz zimna. Kluczowym czynnikiem powodującym powstawanie kamienia kotłowego jest jakość wody. Woda twarda o wysokiej zawartości jonów wapnia i magnezu lub woda w wysokiej zawartości jonów żelaza może powodować problemy nawet po roku eksploatacji.

odkamienianie wymiennika

Proces podgrzewania wody użytkowej w płytowym wymienniku ciepła zachodzi przeciwprądowo. Proces wymiany ciepła odbywa się na powierzchni płyt z blachy kwasoodpornej wymiennika.  Zredukowanie  powierzchni wymiany zdecydowanie wpływa na jakość procesu podgrzewu. Wyłączenie części wymiennika z procesu wymiany ciepłą skutkuje obniżeniem jego wydajności. Odkamienianie wymiennika powinno stać się rutynową czynnością serwisową. Koszty takiej usługi są zdecydowanie niższe niż koszt zakupu nowego wymiennika i jego wymiany.  Poprawie ulega ilość ciepłej wody co da się zauważyć podczas brania prysznica, czy też zmywania naczyń. Nie bez znaczenie jest fakt uzyskania sporych oszczędności w płaconych rachunkach za gaz. Czysty i sprawny wymiennik to stabilna praca pieca bez częstych wyłączeń palnika i wysoka wydajność systemu. Odkamienianie wymiennika w kotle dwufunkcyjnym polega na jego demontażu i wytrawieniu go w specjalnym roztworze. Używane przez nas mieszaniny do odkamieniania nie zawierają substancji szkodliwych dla stali kwasoodpornej takich jak chlorki. Usługa wykonywana jest u klienta a co za tym idzie w tym samym dniu klient może korzystać z urządzenia grzewczego.

Warstwowy zasobnik cwu a odkamienianie wymiennika

Niektóre modele współczesnych kotłów takich firm jak Wolf, Vaillant, Buderus czy też Viessmann  wytwarzają ciepłą wodę na płytowym wymienniku ciepła i następnie magazynują ją  w warstwowym zasobniku ciepłej wody. Taki sposób produkcji wody ma swoje zalety jak i wady. Do zalet należy zmniejszenie objętości zbiornika ciepłej wody i co za tym idzie jego wymiarów. Ciepła woda dostępna jest natychmiast, ponieważ układana jest warstwami w zasobniku. Do wad należy komplikacja mechanizmu produkcji ciepłej wody w porównaniu z klasycznym zasobnikiem. Kotły takie są bardzo wrażliwe na zakamienienie wymiennika ciepła co przejawia się wydłużeniem czasu potrzebnym do podgrzania zasobnika. W sezonie zimowym prowadzi to do wychłodzenia budynków, ponieważ piec który grzeje wodę nie pracuje na potrzeby ogrzewania. Systematyczne odkamienianie wymiennika w tych układach należy do dobrze pojętego interesu użytkownika.

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 Serwis

Buderus G124 to żeliwny stojący kocioł grzewczy opalany gazem ziemnym lub płynnym. Buderus Serwis w oparciu o doświadczenie nabyte podczas wykonywania prac związanych z obsługą tych kotłów oraz opinie użytkowników może potwierdzić opinię, że należy on do grupy najbardziej niezawodnych urządzeń grzewczych. Do typowych usterek należą usterki zapłonu sygnalizowane  napisem PALNIK BLA na wyświetlaczu sterownika Logamatic 2107.

Buderus G124 Serwis

Usterki w pracy kotła Buderus G124 występują po wielu latach pracy i zwykle związane są z brakiem właściwej obsługi serwisowej. Przyczyną kłopotów są zabrudzenia palnika zapalającego oraz deformacje elektrody zapłonowej lub jonizacyjnej. Błędy zapłonu mogą być spowodowane wadliwym działaniem automatu kontrolującego procesy związane z zapłonem i pracą palnika SATRONIC.  Sterownik ten realizuje proces zapłonu panika poprzez realizację algorytmu podawania iskry, zapłonu palnika zapalającego oraz sterowaniem mechanizmem otwierania i zamykania głównej cewki elektrozaworu gazowego..

Buderus G124 serwis polega na dokładnym oczyszczeniu komory spalania oraz sprawdzeniu działania iskrownika, kontroli płomyczka zapalającego palnik główny oraz prądu jonizacji. Szczegółowej kontroli należy poddać palnik główny kotła. W przypadku silnego zużycia lanc palnika użytkownik pieca Buderus G124 narażony jest na niebezpieczeństwo pożaru. Do zapłonu gazu może dojść wewnątrz rury palnikowej bezpośrednio za dyszą wtryskową. Spalanie gazu może przebiegać w takim przypadku poza komorą spalania kotła. Przyczyną szybkiej degradacji palnika jest brak serwisu i związana z nim ingerencja wysokich temperatur. Prowadzi to do deformacji stalowych rur palnika. Typowym objawem są mikrowybuchy oraz odgłosy strzałów przy zapłonie. W przypadku wystąpienia takowych objawów należy urządzenie wyłączyć i wezwać bezzwłocznie Buderus Serwis.

Buderus G 124 ustawienia

Kocioł Buderus G124 zwykle pracuje w oparciu o regulację pogodową działająca na podstawie zależności  temperatury wody kotłowej od temperatury na zewnątrz. Zależność ta nosi nazwę krzywej grzewczej. Właściwe ustawienie tego parametru ma istotny wpływ na komfort pracy naszego systemu grzewczego jak i również na wysokość płaconych rachunków za gaz. Elektronika kotła Buderus G124 pozwala na ustawianie dowolnych programów czasowych sterujących ogrzewaniem, wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej jak i pracą pompy powodującej obieg ciepłej wody sanitarnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z kotłami Buderus G124, potrafimy usunąć dowolną usterkę oraz dokonać nastaw  odpowiadających potrzebom użytkownika. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kotłownia pomieszczenie techniczne w budynku

Kotłownia w naszym domu

Kotłownia to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń grzewczych. Z uwagi na szereg zagrożeń które mogą wystąpić podczas eksploatacji kotłownie powinny spełnić  rygorystyczne wymagania i być dostosowane do rodzaju zainstalowanych urządzeń. 

W piecach wytwarzających ciepło dla naszych potrzeb najczęściej spalamy gaz ziemny, gaz płynny lub olej opałowy. Kotły dzielimy na te, które posiadają palniki nadmuchowe oraz te w których wyrzut gazów spalinowych opiera się o naturalne ciągi powietrza.

Prawidłowy nawiew powietrza jest pierwszym podstawowym warunkiem jakie musi spełniać pomieszczenie w którym znajduje się kocioł grzewczy. Powietrze to potrzebne jest do spalania, jego niedomiar powoduje powstawanie tlenku węgla ( czadu ) powodującego groźne zatrucia mogące prowadzić do utraty życia.

Kotłownia powinna posiadać określoną objętość aby zapewnić dostateczną ilość  tlenu. Niedopuszczalne jest umieszczanie kotłów w szafach wnękowych, szafkach kuchennych, malutkich łazienkach, garderobach, pomieszczeniach pod schodami spiżarniach etc.

Kotłownia

Kotłownia wentylacja

Wentylacja kotłowni składa się z dwóch nieodzownych  elementów; instalacji nawiewnej i wywiewnej. Prawidłowa wentylacja ma za zadanie zapobiec nagromadzeniu się gazów w pomieszczeniu. Prawidłowa wentylacja zmniejsza ryzyko eksplozji. W przypadku przedostania się spalin do pomieszczenia doprowadza do ich wydalenia przez kratkę wentylacyjną.

Kanał nawiewu powietrza powinien być zainstalowany bezwarunkowo. Ta reguła obowiązuje także  gdy nasz piec posiada system poboru powietrza z zewnątrz budynku. Nawiew powietrza jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wentylacji.

W kotłowni zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej.  Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje w oparciu o naturalne ciągi powietrza i zawsze jest w stanie zneutralizować ewentualny wypływ gazu czy też spalin do pomieszczenia. Kratka wywiewna powinna być usytuowana pod sufitem i posiadać odpowiedni przekrój. W przypadku obecności gazu płynnego, który jest cięższy od powietrza powinna znajdować się na wysokości posadzki.

Kotłownia gazowa

Pamiętajmy o tym, że piec może być przyczyną pożaru naszego domu, niedopuszczalne jest traktowanie kotłowni jako składu materiałów łatwopalnych a do takich należą deski, torby foliowe, papier, ubrania, farby i rozpuszczalniki.We wnętrzu naszego pieca zachodzą procesy spalania ogień może wydostać się na zewnątrz i spowodować zagrożenie naszego bezpieczeństwa.

Kotłownia to pomieszczenie dla urządzeń grzewczych i nich taką a nie inna funkcję spełnia w naszym domu.

Termostat pokojowy

termostat pokojowy

Termostat pokojowy

Termostat pokojowy to urządzenie, którego zadaniem jest regulacja temperatury w budynku. Termostaty pokojowe dzielimy na dedykowane mogące jedynie współpracować z wybranymi systemami grzewczymi (dane są kodowane i przekazywane za pomocą sygnałów cyfrowych) oraz uniwersalne zdolne do współpracy z dowolnym systemem grzewczym. Mogą oddziaływać na pracę pieca, modyfikują siły grzania w zależności od potrzeb, włączają lub wyłączają ogrzewanie z funkcji temperatury pomieszczenia lub też sterują pracą pompy wybranego obiegu grzewczego. Termostat pokojowy jest szczególnie przydatny w momencie gdy zależy nam na dokładnej kontroli temperatury w pomieszczeniu. Czołowi producenci kotłów Buderus, Viessmann, De Dietrich, Vaillant, Wolf, ACV zalecają stosowanie do ich urządzeń systemów regulacji temperatury pomieszczeń

regulator temperatury

Termostat pokojowy dedykowany

Termostat pokojowy dedykowany zazwyczaj przeznaczony jest do współpracy z systemami ogrzewania działających w oparciu o regulację pogodową. Krzywa grzewcza jest podstawowym parametrem który należy manualnie ustawić w elektronicznym systemie sterowania piecem. Ogrzewanie wówczas funkcjonuje na podstawie zależności, która opisuje wprowadzona krzywa grzewcza. Temperatura pomieszczenia ma wpływ na temperaturę wody kotłowej w sposób zdefiniowany przez użytkownika. Zazwyczaj przy dużej różnicy pomiędzy nastawioną temperaturą a zmierzoną w pomieszczeniu ogrzewanie działa bardzo silnie, po osiągnięciu zadanej temperatury nie rozłącza się lecz modyfikuje swoje parametry tak aby ją utrzymać, po przekroczeniu zadanej temperatury zmniejsza moc ogrzewania aż do jego rozłączenia.

Taki sposób regulacji nie rozłącza działania systemu grzewczego, pozwala na jego płynna pracę co wpływa na komfort mieszkańców. Nie każdemu jednak to odpowiada, niektórzy wolą by ich ogrzewanie po osiągnięciu określonych parametrów po prostu przestało działać. Osiągnięcie tego efektu możliwe będzie przy zastosowaniu uniwersalnych termostatów pokojowych.

Termostat pokojowy uniwersalny

Uniwersalny termostat pokojowy działa w oparciu o następującą zasadę; zapotrzebowanie na ciepło powoduje zwarcie zwory, natomiast jego brak rozwarcie. Ten sposób regulacji pozwala na całkowite wyłączenie ogrzewania po przekroczeniu ustawionej na regulatorze temperatury. Jego działanie jest oczywiste i natychmiast weryfikowalne. Podczas mroźnej zimy rozłączenie grzejników nawet na chwile powoduje wychłodzenie pomieszczeń, co może przeszkadzać niektórym użytkownikom.  Zaletą tego typu regulacji jest jej prosta zasada działania.

Regulatory pokojowe uniwersalne często występują w wersji bezprzewodowej co ułatwia ich zastosowanie. Mobilność pozwala nam na kontrolę temperatury z wybranych przez nas pomieszczeń.

Awaria kotła przyczyny

Awaria kotła

Awaria kotła

Awaria kotła grzewczego zwykle zdarza się w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości lecz pewne zjawiska wydają się być nieuniknione.

Czas życia urządzeń technicznych jest ograniczony, także twierdzenie, że awaria kotła nastąpi w ciągu kilku lat od jego zamontowania nie jest proroctwem lecz stwierdzeniem w swej naturze bardzo logicznym. Zatem nie musimy udawać się do wróżbity aby przewidzieć pewne wydarzenia które z pewnością będą miały miejsce w kotłowni naszego domu.

Awaria kotła grzewczego może mieć skutki różnorakie, począwszy od zimnych kaloryferów czy też braku ciepłej wody do mycia jak i groźnego w skutkach wypadku. Do istotnych zagrożeń naszego bezpieczeństwa spowodowanych przez kocioł grzewczy należy eksplozja spowodowana wyciekiem gazu lub nadmierną temperaturą urządzeń. 

Zatrucie spowodowane zatruciem zawartym w gazach spalinowych tlenkiem węgla może doprowadzić do utraty życia.

Wszyscy producenci kotłów a w szczególności  Viessmann Serwis zaleca wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń przynajmniej raz w roku.

Awaria kotła przyczyny

Podstawową przyczyną wszelkiego rodzaju kłopotów z urządzeniami technicznymi jest niezłomne przekonanie ich użytkowników, że awarie i katastrofy ominą ich dom. Zakładają oni, że ich kotłownia jest szczególnie odporna na tego typu wydarzenia i zabezpieczona przez nadprzyrodzone czynniki czy też bliżej nieokreślone cudowne moce.

Taka wiara jest bardzo silna. Do takich poglądów niewątpliwie przyczyniają się pracownicy działów reklamy wielkich koncernów grzewczych Buderus, Vaillant, Viessmann czy też De Dietrich . Wmawiają oni przyszłym klientom, że produkowane przez ich fabryki urządzenia są doskonałe. Być może czynią to aby uzasadnić ich wysoką cenę zakupu. Niezłomna wiara w doskonałość i niezawodność urządzeń w życiu codziennym prowadzi do wielu frustracji oraz nieporozumień. Nikomu nie chce czytać instrukcji obsługi urządzeń lub też wydawać pieniędzy na serwis kotła.

Awaria kotła może wystąpić w dowolnym okresie jego eksploatacji. Musimy o tym pamiętać, powinniśmy unikać osób czy też firm świadczących usługi serwisu polegające na oględzinach i dokonaniu wpisów w odpowiednich dokumentach. Serwis to czynności polegające na sprawdzeniu, przywróceniu funkcjonalności a w ostateczności wymianie kluczowych elementów urządzenia grzewczego.

Zadaniem serwisu jest maksymalne obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiejkolwiek awarii czy też zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Usterka czy anomalia może nam się przytrafić zawsze, naszym zadaniem jest wykonanie wszelkich możliwych czynności aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia.

Serwis kotła co

Serwis kotła

Serwis kotła centralnego ogrzewania

Serwis kotła grzewczego powinien być wykonany przynajmniej raz w roku. Sprawne urządzenia to urządzenia wyczyszczone i wyregulowane, tylko takie mogą poprawnie funkcjonować w naszym systemie grzewczym, Każda anomalia w funkcjonowaniu kotłowni lub kody błędów sygnalizowane przez elektroniczny system pieca wymagają wezwania serwisu.

Zaniedbania serwisowe z pewnością spowodują awarię i będziemy musieli zlecić kosztowną naprawę naszego pieca. Prewencja i prawidłowa eksploatacja urządzeń wydłuża ich czas funkcjonowania i zmniejsza prawdopodobieństwa uszkodzeń jego podzespołów. Serwis kotła jest znacznie tańszy niż jego naprawa, wyregulowane urządzenia z pewnością będą pracować wydajniej co pozwoli nam zaoszczędzić na rachunkach za energię. Powinniśmy również dbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo eksploatacji kotłowni, serwis kotła to także zapobieganie ewentualnym zagrożeniom.

Serwis kotła

Serwis kotła zakres czynności

Przedstawiamy zakres czynności które należy wykonać podczas serwisu kotła

 • czyszczenie palnika kotła
 • czyszczenie  komory spalania kotła
 • czyszczenie i regulacja położenia elementów kontroli płomienia to jest  elektrod jonizacyjnych i zapłonowych lub fotokomórki
 • kontrola działania zaworów bezpieczeństwa od strony centralnego ogrzewania jak i również od strony produkcji ciepłej wody użytkowej
 • kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych co jak i wody użytkowej
 • wizualna ocena stanu urządzenia
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotła takich jak zabezpieczenie przekroczenia maksymalnej temperatury ( STB), zabezpieczenie przed wydostaniem się spalin do pomieszczenia, zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia w instalacji
 • sprawdzenia poprawności pomieszczenia technicznego pod względem bezpieczeństwa eksploatacji kotłowni
 • czyszczenie filtrów instalacyjnych
 • sprawdzenie szczelności gazowej
 • w przypadku palników nadmuchowych kontrola składu gazów spalinowych
 • kontrola szczelności elementów wodnych pieca

Serwis kotła powinien być wykonany z należytą starannością, podstawowe elementy urządzenia powinny zostać zdemontowane i starannie oczyszczone, urządzenie po serwisie powinno zostać sprawdzone pod względem poprawności działania i odpowiednio wyregulowane.  Czas serwisu jest zależny od konstrukcji urządzenia jak i również od jego stanu technicznego, średni czas serwisu kotła wynosi około półtorej godziny.

W uzasadnionych przypadkach uzasadnione jest czyszczenie kotła za pomocą specjalistycznej chemii lub wymiana zużytych elementów, czynności te podnoszą koszt usługi i zawsze powinny być konsultowane z użytkownikiem.